Perjantaina 12 Heinäk.

Hallitusmuotokysymys. Tänään kuulin Lundsonilta että monarkistit aikovat lykätä hallitusmuoto-asian käsittelyn syksyyn. Å. Underrättelserin mukaan on Hblssa hätähuuto, että jos tasavaltalaiset pääsevät voitolle, silloin tulee senaattiin nuorsuomalaisia, kuten Ståhlberg, Erkko, Ahmavaara, maalaisliittolaisia sellaisia kuin Pehkonen, Kallio, Alkio ja Vuorimaa.
Minä olen ennustanut oikein! Ne paljastavat itsensä. Hallitus ei eroa jättääkseen valtaa meille tasavaltalaisille, vaan riippuvat siinä kiinni viimeiseen hengenvetoon. Heidän uhkauksensa oli tarkoitettu lasten pelotukseksi, luulivat että heidän erouhkansa vaikuttaa meihin. Kun ei se aiheuttanut mitään muutosta meidän mielipiteissämme – he peräytyvät, hallitusmuoto saa jäädä syksyyn asti, he hallitsevat, luulevat voivansa sillä aikaa kääntää kansan yleisen mielipiteen monarkian puolelle.
Hallituksen asemaa on huomattavasti nyt helpottanut se, että Saksasta saadaan 10 miljoonaa kiloa viljaa yksinomaan sotilastarpeisiin. Tämä ilahduttava asia poistaa sotaväeltä ruoan puutteen.
Leväperäisyys hallituksen ja virastojen toiminnassa on yhä puheena kaikkien huulilla. Mainitsen seuraavat:
Venäjältä takavarikoidut laivat näyttää hallitus luovuttavan minkä milläkin tekosyyllä pois.
Venäläisiä asuu laivoilla yhä sadottain.
Sotilaat näkevät nälkää. Etelä-Suomen rusthollareita ei mitenkään hätyytetä heillä olevaa viljaa antamaan.
Sotilasintendenttuuri on kauheassa sekasorrossa. Eilen piti siellä tehdyn järjestely, mutta pelkään ettei asia korjaannu sanottavasti.
Sotavankien jutut eivät edisty kurista marihin.
Kaikkialla on virkamiehiä liikaa, joten ne ovat toinen toisensa tiellä, eivät tee mitään, odottavat vain työtä toisiltaan.
Hallituksen aktivinen toiminta monarkistisen hallitusmuodon toteuttamiseksi on vienyt hallituksen johdon huomion ja ajan niin, että muu jää syrjään.
Perustuslakivaliokunnassa käsiteltiin mietinnöt Suomen ja Itävalta-Unkarin, Suomen ja Turkin välisestä rauhansopimuksista.
Tein muistutuksen siitä, että ei edes hallitus eikä lähettiläs Hjelt tunnu tarkoin tietävän mitä sopimukset sisältävät.
Jos hallitus nyt tahtoo lykätä hallitusmuotokysymyksen syksyyn on siihen käsittääkseni seuraavat syyt:
Kun hallitus on niin monasti uhannut erota, jollei yksimielisesti säädetä monarkiaa, sen olisi vaikea jäädä paikalleen. Jos kysymys ratkaistaan,
monarkistit eivät tahdo hellittää valtaa käsistään ja heittää kirvestään järveen, vaan koettavat syksyyn mennessä agiteerata mielten kääntämiseksi,
he ymmärtävät, että jos heidän hallituspolitiikkansa nyt joutuisi vastustajain arvosteltavaksi, se ei sitä kestä julkisuudessa,
ulkopolitiikan kannalta olisi hallituspulan aiheuttaminen juuri nyt rikos jota eivät omat puoluelaiset, vastustajat sitä vähemmän, historia vielä vähemmän anteeksi antaisivat;
he siis peräytyvät ja turvaavat ajan kanssa tulevaan voittoon sillä perusteella, että kun agitatsioni Karjalassa monarkian hyväksi on tuottanut hyviä tuloksia, toivotaan että niin tapahtuu muuallakin.
Niin – Jumala siunatkoon isänmaata. Minä pelkään että sokeat luokkavaistot toimivat täällä monarkian takana.
Delegatsionissa senaattori J. Castren selosti niitä teitten rakennustoimia, joihin on kenties jo sillä aikaa ryhdyttävä kun eduskunta on lomalla.
Rajan puollustusta varten on mainittu tarpeelliseksi ensiksikin Kuolajärveltä rajalle Alakurttiin menevällä matkalla on hieman aukastu kulku 57 kilom. Se olisi nyt pantava kuntoon kärryillä kulettavaksi.
Toinen Paanajärveltä Tuulijärvelle ja sieltä Kuolajärvelle, että saataisiin Kuusamon seudut samaan. Noin 70 km.
Kolmas tie on Autista Kitkajärven päähän. Jo jonkun verran tehty. Matka 35 ja 20 km.
Neljäs Suomussalmelta Kiantajärven itäpuolitse.
Näin olisivat tiet Vienan Karjalaan riittävät.
Kustannukset näistäkin teistä nousisivat jo 2 milj. markkaan nykyisten hintojen mukaan.
Jo aikaisemmin, kreivi Bergin [Suomen kenraalikuvernööri 1854–61] aikana on ollut suunniteltuna rautatierata Sortavalasta itään päin.
Jos niin kävisi että Suomelle tulisi kysymykseen Aunuksen ja Vienan Karjalan miehittäminen, niin tämä rata ehdottomasti tarvitaan. Radan rakentaminen vaikuttaisi Aunukseen varsin edullisesti.
Aikasemmin jo on rataa ajateltu Suojärvelle ja Suistamolle.
Nyt on ajateltu rataa Kaalamosta Suistamon kautta Suojärvelle.
Radan kustannuksiin on laskettu tarvittavan 40 milj.
Rakentamisen suhteen näyttäis olevan tarpeellista [ryhtyä] pian toimiin.
Saksal. sotilasjohdon puolesta on tarkastettu maanteitä Rovaniemeltä Kuolajärvelle. Sitä varten, jos kävisi tarp. sotilastarkoituksia varten kenttärata Kuolajärvelle pitkin maantietä. On käsittänyt että tämä on johtunut englantilaisten ja ranskalaisten liikehtimisestä Muurmanilla.
Matkan pituus Rovaniemeltä Kyröön [Ivalo] 265 kilom.
Nyt on selvää, että Suomen valtiolla ei ole tarpeita tämän kenttäradan rakentamiseen.
Mutta siltä varalta, että saksalaiset tämän katsoisivat tarpeelliseksi ja aikoisivat itse rakentaa radan, silloin suomalaisten olisi syytä rakentaa se itse Saksalta saaduilla rakennustarpeilla. Näin pitkän ja vaikean radan rakentaminen ei ensi aikoina voisi rakentaa oikeaa rataa. Liike pieni. Se voitaisiin siis aluksi rakentaa kenttäratana ja sitten vähitellen muuttaa oikeaksi radaksi.
Maantietöiden alkaminen ensi kädessä on tärkein. Kiireellisin on tie Kurtista Kuolajärvelle. Tänä syksynä vain pienempiä kustannuksia kysymyksessä. – Vaikein on noiden kenttäratojen rakentaminen, koska silloin jo on tarpeellista ottaa ’’joku kanta’’. Mahdoton se ei ole suomal. varoilla. Kiskoja y.m. olisi saatava Saksasta. Mutta rahavarain tilan ollessa nykyisellään ne pitäisi saada velaksi, velvollisuudella maksaa myöhemmin.
Tie Kuolajärvelle sellaisessa kunnossa että sinne hyvin voi kenttäradan rakentaa. Kustannus arvio à 200,000 kilom., kokonaissumma 92 – 93 miljoonaa.
Keskustelussa katsottiin että Muurmanilta ja Vienasta uhkaavan vaaran vuoksi on tierakennuksiin kiireellisesti huomiota kiinnitettävä. Tähän ajatukseen kaikki meikäl. yhtyvät lisäten, että rautatiet rak. suomal. varoilla.
Senaattori Castrén merkitsi, että tämä kuulustelu oli tehty sitä varten, että edusk. piireissä jo tämä tiedetäisiin. Jos sattuu että hallituksen täytyy toimia näiden teiden rakennuksen toteuttamiseksi ennen kuin eduskuntaa on virallisesti voitu kuulla, niin toivotaan että silloin, kun asia tulee päätettäväksi, hallitusta ei mahdollisista toimistaan syytetä siitä, ettei se, asian luonteen vuoksi, ole niistä voinut antaa esitystä ennen kuin oli pakotettu toimimaan.
Teoksen aihe. Tahtoisin luoda teoksen jossa kuvaisin Suomen sosialidemokratian historian alkaen routavuosien alusta sen lankeemukseen. Siinä on aineksia mahtavaan kansallisromaaniin, kunhan sen vaan voisi riittävästi keskittää.
Kuvaukset voisi järjestää panoraaman tavoin, luomalla punaisen langan jostain aatesisällyksestä, kansansielun sosialisista vivahduksista.