Perjantaina 14. Kesäk.

Perustuslakivaliokunnassa Vrede monarkistisen hallitusmuodon 88 §:ssä moitti sitä, että virkamiehet saavat luvan harkita mitkä asetukset ovat perustuslain mukaisia, mitkä ei. Siis puhtaasti suomettarelainen kanta. §:ssä 86 hän vaati melkein kaikkien virkamiesten eroittamattomuutta Estlanderin ja Rosenqvistin kannattamana. 87 & 88 §:ssä huomautin siitä, että kuningas on 6 §:län mukaan edesvastuusta vapaa, mutta 8 §:län mukaan hänen on hallittava lakien mukaan. Jos 88 §:län mukaan virkamies ei saa tutkia lain pätevyyttä ja laillisuutta, joudutaan siihen, että myöskään kuninkaan esittelijää ei voida vaatia syytteeseen. Kuninkaan edesvastuuttomuus lain edessä vie siihen, että hänen suojattinsa vetäytyvät kuninkaan selän taakse.
Syyte tasavaltalaisia vastaan
siitä, että heidän agitatsioniinsa on saatu lahjuksi[a] endentteltä käy yhä törkeänä lokavirtana monarkistien suusta suuhun ja lehdissä. Mutta kun heitä ottaa tilille tosiasioista ei kukaan vastaa. Tämä törkeys on ilmeisesti keksitty sitä varten että kansan luottamus tasavaltalaisiin saataisiin horjumaan. – Tasavaltalaiseen agitatsioniin ei täällä ole käytetty mitään varoja. Maalaisliiton edusk. ryhmä ei ole tehnyt yhtään mitään agitatsionin edistämiseksi. Se on ainoastaan julaissut pienen kehoituksen kansalaiskokousten pitämisestä lausuakseen mielipiteensä hallitusmuotoasiasta. Ei edes yhtään kirjelmää (yksityistä eikä kiertokirj.) ei yhtään puhujaa lähetetty. Mutta kun kokouksia on pidetty sadottain, osottaa se niin valtaavaa tasavaltalaista harrastusta, että monarkistit, jotka lukuisista kiertokirjeistä, kehoituksista, julistuksista huolimatta eivät ole saaneet aikaan innostusta kansassa monarkian hyväksi. Tästä heidän keltainen sappensa kuohuu.
Illalla lähdin istunnosta kotiin päin.
Pilveilee – ja sataa! Saanko viedä kuivuudesta kärsivälle Pohjanmaalle sateen mennessäni? Se merkitsee nyt tuhansien ihmishenkien pelastusta!
[vastap. sivulla: ”Huonevuokraa olen ennen maksanut 100 mk, nyt 125:-, joten taas 100 mk. etukäteen. Vuokra kuukaudessa on 125:-. Palvelustytölle maksoin 15:- kuluneelta kuulta.”
sekä lehtileike ”Uus-suomalainen puolue”, jossa Dagens Press -lehdessä oli nuorsuomalaisesta puolueesta käytetty uus-suomalainen -nimeä.]