Perjantaina 15 Helmik.

”Kakolan vangit yleisesti” pyytävät vallankumoukselliselta työväeltä, että heidät ’’laskettaisiin niihin punakaartiosastoihin jotka lähetetään lahtarijoukkoja vastaan, mitkä nyt uhkaavat asevoimalla tukahuttaa järjestyksemme ja vapautemme”. ’’Sosialisti’’ -lehti no. 35. Yrjö Mäkelin koettaa, ensin oltuaan pakosalla ainakin toveriensa rintamasta, nyt taasen sukeltaa pinnalle korusanaisin kirjoituksin. Hän on Porissa ’’Sosialidemokratin’’ toimituksessa. Siinä lehdessä on mies julaissut kirjoituksen, joka on nyt tämän päivän ’’Tiedonannossa’’ n.o. 13, ja jossa hän taas provokatorisessa tarkoituksessa mainitsee minunkin nimeni, ja lopettaa kirjoituksen: ’’Mutta nyt elää porvaristo surkeata laskeutumisjaksoa ja siksi se kykenee synnyttämään vain rosvopäälliköitä, – mitkä järjestynyt työväki, ihmiskunnan yhteisen hyvän takia, pyytää sulkea punakaartin suosiolliseen huolenpitoon.’’
Tämä on selvempää selvin viittaus: tehkää niille, niin kuin Mikkolallekin!
Matelija-raukka!
’’Kansanvaltuutettuja’’
on ’’Sosialistin’’ kirjevaihtaja haastatellut. Muutamain lausumat ovat varsin hauskat.
Manner m. m.: ’’Ilahuttavaa on myöskin se mukautuvaisuus millä virka- ja muiden yhteiskunnallisten koneistojen eri osat taipuvat uuden hallituksen määräyksiä noudattamaan.’’
Sirola m. m. ’’Ruotsin sosialistiselle meriministerille Palmstjernalle on sähkötetty ja pyydetty hänen vaikuttamaan siihen suuntaan, että Ruotsin hallitus estäisi viljan ja aseiden kuljetuksen Pohjanmaalla piileskeleville lahtarijoukoille.’’
Eero Haapalainen m. m.: ’’Suuri osa (teknillistä työvoimaa ja insinöörejä) on meille myötätuntoista ainesta. Toisen osan me saamme työhön, joko selittämällä heille tilanteen tai lopettamalla joillekin leipäkorttien annon. Me olemme kaiken varalta sen lisäksi tiedustelleet ulkomailta apua, jota voidaan käyttää.’’
Adolf Taimi ’’sotaministeri’’. Me emme ole pyytäneet venäläistä sotaväkeä avuksemme. He ovat julistaneet sodan lahtareita vastaan omasta alotteestaan sen vuoksi, että lahtarit ovat hyökänneet heidän joukkojensa kimppuun Vaasassa ja jossakin toisessa rantakaupungissa. Miehiä meillä on yllin kyllin ja nyt kun aseitakin on saatu, kykenee työväenluokka pitämään porvareitten joukot kurissa. Punakaartilaiset ovat sen lisäksi voimakkaampaa joukkoa senkin vuoksi että he taistelevat jalon ihanteen puolesta.’’
Antti Kiviranta m. m.: ’’Työväen hallitus tulee ensinnäkin toimimaan siihen suuntaan että vankeja ei tule enää olemaan niin paljon kuin ennen.’’
Jalo Kohonen: (raha-asiain) ’’Useimmat pankit ovat jo pantu käyntiin omin voimin ja niiden entisiä virkailijoita, mikäli minulle on ilmoitettu, on pyrkinyt takaisin palvelukseen.’’
Evert Eloranta (maatalousp.): ’’Maantiet ja kyytilaitokset, joilla yksityiset ovat tähän asti hyötyneet ja rikastuneet, tullaan ensi tilassa ottamaan yhteiskunnan haltuun. Tällaisia esimerkkejä saa ulkom. runsaasti. Meillä se tulee myöskin toteutettavaksi verottamalla maanomistajia ja muita samanlaisia.’’
’’Yhteiset ja yksityisten hallussa olevat maat tullaan saattamaan yhteiskunnan haltuun mikäli se on mahdollista.”
Tokoi m. m.: Leipä ’’oli yhtenä syynä joka kaatoi Svinhufvudin senaatin. Elintarvikeasiat olivat sellaisella kannalla, että Suomessa olisi kuoltu nälkään ennen pitkää jos samaa menoa olisi jatkunut, senaatin jarruttaessa elintarvikehallituksenkin toimintaa siinä määrin että sen oli pakko erota.’’
’’Venäjän ja Suomen hallitusten keskinäinen suhde on niin läheinen, ja niiden kohtalot niin toisiinsa yhdistetyt, että Venäjällä tullaan tekemään kaikki mitä suinkin voidaan elintarpeitten hankkimiseksi Suomeen, siitä huolimatta että Pietarissakaan ei kovin paljo viljaa ole.’’
Emil Elo: m.m. ’’Herrojen joukossa on paljon rikkureita, niin ettei ole ollenkaan vaikeaa saada postilaitosta käyntiin.’’
Prokuraattori Matti Turkia: m. m. ’’Kansanvaltuuskunta on jo lopettanut epäinhimillisen kuolemanrangaistuksen.’’ Valitusasioissa ’’minun tehtäväni ei tule olemaan tärkeä, koska valituksia ei tulla tekemään, yksinkertaisesti sen vuoksi että tuomiot ovat oikeat, eivätkä porvarien valitukset, jos ne tehdään vastavallankumouksellisten tekojen puollustamiseksi, tule antamaan aihetta mihinkään toimenpiteeseen.
Kauhun yö Hospizissa. Nyt vasta sain kuulla minkälainen yö oli Hospizissa toissayönä, jolloin Kerttu oli jo ensi yötä sieltä poissa. – Matruusin pukuihin pukeutunut roistojoukko tunkeusi yöllä sisään ja yövartijapoika laski. Rosvot hyökkäsivät V:teen kerrokseen, jossa asui ulkomaalaista, rikasta väkeä, etupäässä juutalaisia. Kaikki ryöstettiin puti puhtaaksi. Alhaalla konttorissa leikattiin puhelinlangat poikki heti kuin tultiin sisään. Konttorissa oli erään insinöörin komeita matkalaukkuja, niiden kyljet leikattiin auki ja tutkittiin.
Kaikki näytti siltä, kuin edellisen yön rynnäkkö olisi ollut valmistelua tähän: silloin tarkastettiin missä oli rikkaampaa väkeä, nyt käytiin ryöväämään.
Tietysti matruusipuku oli vain suomalaisten ja venäläisten punakaartilaisten univormuna.
Niin esiintyvät hallituksen ihanteelliset, uhrautuvat, sosialidemokr. puolesta taistelevat, uutta yhteiskuntaa luovat joukot!
– Sosialistiset lehdet näyttää, eräästä uutisesta päättäen, lakkautetun Mannerheimin alueella.
– Liha- ja voikaupan vapaaksi, aivan åkermanilaiseen malliin, julistaa nyt hra Tokoi!
– Ryssät ovat Tampereen puolessa alkaneet jyrkästi vaatia, että punakaartilaiset suomalaiset asettuvat itse eturintamaan.
– Sosialististen lehtien lukemisen vaikutus. Nyt, kun olen lukenut tarkanpuoleisesti näitä sosialistilehtiä, ymmärrän, miten tällaisen hengenravinnon ahmiminen vuosikausia luonnonlainvälttämättömyydellä kasvattaa kaltaisensa käsitykset.
– Professori Ståhlberg kävi luonani puhumassa valtiopäivätöistä. Merkittiin seuraavat asiat olevan puolinaisina:
3.tta käsittelyä vailla:
Valtiopäivätöitä koskeva
Oikeudenkäymiskaaren 11 luv. 10 §.
2:sta käsittelyä vailla:
Elintarvikelain 13 §.
Kieltolaki
Järjestyksenpito kaup.
Osuustoimintalain 11 §
1:stä käsittelyä vailla
Korkein oikeus
Korkein hallinto-oikeus
Kirkkolaki
Leimasuostunta.
Työaika maataloudessa
Hallituksen vastuunalaisuus.
Hallitusmuoto on nyt ensi-lukemisessa hyväksytty Perustuslakivaliokunnassa. Oli kysymys, voitaisiinko se, jos valtiopäivät nyt pääsevät kokoontumaan, hyväksyä hallituksen esityksen mukaan. Pidin sen mahdottomana. Niin oikealle ei taantumusta saa laskea, koska se synnyttää luonnonlain välttämättömyydellä vastavirtauksen. Vaan sanoin: Suomen kansa on nyt sulatuskauhassa. Jos tästä vielä päästään valtiopäiviin, luulen, että sosialistit eivät sinne tule, muut oppinevat siksi paljon että hallitusmuodon säätäminen voidaan silloin pian suorittaa.
Ståhlberg painosti hallituksen esitystä. Pelkäsi, samoin kuin minä, liiallista oikealle heilahtamista. Voidaan ruveta vaatimaan kaksikamarijärjestelmää, y.m. Piti sitä myös vaarallisena.
Paavo-pojaltani sähkösanoma!
Aamulla, juuri herätessäni, näin unta, että sain käteen rypistyneen sähkösanoman. Siitä mainitsinkin jo Kertulle, rouvalle ja Juutilaiselle ja ilmaisin odottavani, että saan tänään sähkösanoman.
Ja miten ollakaan! Klo ½ 5 tulee Kerttu ja aivan samanlainen, rypistetty sähkösanoma kädessä. Se oli Paavolta ja kuuluu näin: ’’Voimme kaikki hyvin. Täällä kaikki selvä’’. Sähkösanoma on jätetty Laihialla 12/2 – saap. Helsinkiin 13/2.
Näen tässä seuraavat tärkeät seikat: kotona ovat kaikki elossa; Paavo on kotona; he ovat saaneet jonkun sähkösanomani; Laihialla on kaikki ’’selvä’’. Muuta en tällä kertaa pyydäkään.
Paavo-rakas! Kuinka paljon sinä annoit isällesi tällä sähkösanomalla!
Elli ja Kerttu menevät Ensi-sairaalaan etsimään Kertulle sinne hetkiseksi lepokotia.
Ruotsin kuningas on antanut luvan että sieltä saavat tulla vapaehtoisina Suomen armeijaan.
Varoja pitäisi siellä merkityn Suomelle jo n. 70 milj. Toista tietä kuulin: Ruotsin hallitus on Suomelle myöntänyt 20 milj. Kr. Norja ja Tanska harkitsee samaa.
Vaasa pääkaupunkina. Uudestaan todetaan, että Vaasa on nimitetty väliaikaiseksi pääkaupungiksi. Siellä pitäisi jo oleman Saksan lähettiläs, Brugge [v. Brück].
Ruotsin upseeristosta on 80 % anonut päästä vapaaehtoisina Suomen sotaan. Kuningas on antanut luvan 405:lle.
Kuriiri-laivalla on äsken tullut 1800 Ruotsin upseeria ja loput jääkäreitä.
Ruovedellä suuria taisteluita. Punakaartilaisia vangittu 700, Tampereen ja Vilppulan seudut ovat kaikki navetatkin täynnä punakaartien haavoitettuja.
Tampereelle tuotiin eilen niin paljon punak. haavoittuneita, että 3 tuntia piti kaikkien asukasten pysyä huoneissa, jolla aikaa haavoittuneita kuletettiin.
Tampereen itäpuolella ovat punakaartilaiset ryöstäneet kaikki talot.
Karjalasta.
Kansaa nousee kuin sumua. Sosialidemokratia on Pohj. Karjassa yhtäkkiä hävinnyt, kaikki ovat valmiina uhraamaan henkensä ja verensä punakaartilaisia vastaan isänmaan ja vapauden puolesta.
Mutta aseita ei ole riittävästi, eikä johto lie vielä ensiluokkainen.
Toivotaan kuitenkin parhainta.
Ruotsin lähetystöstä virallisesti:
Palmstjerna on Ruotsin hallituksessa jyrkästi ilmoittanut pysyvänsä erossa bolshevismista Suomessa.
80 % Ruotsin upseeristosta on pyytänyt lomaa, ottaakseen osaa sotaan Suomessa. 40 % lle se on myönnetty.
Alukset ovat jo lähteneet. Sotaretkeä varten on jo koottu 60 miljoonaa kruunua; (josta Ruotsi, Norja ja Tanska ovat panneet 20 milj.)
Saksan lähetystö on matkalla Vaasaan.
Epävirallinen:
Saksa pidättää itselleen tarkastusoikeuden johdon tarkistamiseen taistelussa bolshevismia vastaan Suomessa, Puolassa ja Ukrainassa.
Karjalassa on yhdessä taistelussa saatu 200 vankia, toisessa 100 vankia.
Asema paranemaan päin.
Vain 150 ryssää taisteluissa mukana.
Palmstjerna Sirolalle sähköttänyt hyvin ankaran vastalauseen Suomen sosialistien menettelystä.
Punaset ja sotamiehet tapelleet Porissa.
Tokoin viljahommat. Eilen on täältä lähtenyt viljajuna Etelä-Venäjälle hakemaan viljaa. Juna on varattu kanuunilla ryöstäjien varalle.
Tämä nyt on Tokoin uusin uroteko.
Mahdollisuudet: Menomatka 3 viikkoa, hankinta ja lastaus 3 viikkoa, paluu 3 viikkoa, – normaalioloissa. Mutta nyt: junalla on jokapäiväiset pysähtymiset. Palatessa nälkäisten seutujen läpi on 101 mahdottomuutta 100 mahdollisuutta vastassa että vaunut ryöstetään. Summa: juna ei palaa koskaan.
Tavaton kansan nousu Karjalassa on havaittavissa. Pohjois-Karjalassa ovat työväenyhdistyksetkin yhtyneet vapausliikkeeseen. Sanottiin: Siellä ei enää ole sosialismia.
Kerttu ja Elli tulivat Ensi-sairaalasta. Vasta maanantaina voi saada erikoishuoneen. Hän saa mennä sinne. Täytyy koettaa saada tyttö terveeksi. Huomenna saa huoneesta varmuuden. Kerttu näyttää nyt hyvin reippaalta.
Ruotsin hallituksen kuriiri von Stedingin tiedonantoja.
Ruotsin ulkoministeri Palmstjerna on Sirolalle vastannut: ’’Tahdon pysyä erilläni Suomen sosialidemokrateista.’’
Ruotsin sos.demokratisen puolueen johto on lausunut pahottelunsa Suomen sos.demokratian menettelystä koska Suomessa on hallitus joka nojaa mitä laajimmalle kansanvaltaiselle pohjalle, laajemmalle kuin missään muussa maassa. Ruotsin sos.dem. puolue ei tahdo olla missään tekemisissä Suomen sos.demokratisen nykyisen bolsevikkiliikkeen kanssa.
Ruotsissa ovat mielet hyvin kiihtyneet Suomessa esiintyneestä bolshevikkikapinasta. Jos Suomessa anarkismi jatkuu, on luultavaa, että Ruotsissa syntyy hallituspula; tulee hallitus, joka hyökkää Suomeen.
Bulgariaan on Suomen lähetystö nyt saapunut ja kuningas on ottanut heitä vastaan.
Ahvenanmaalla ovat ryssät ruvenneet metelöimään. Sinne on saapunut 2 Ruotsin risteilijää.
Eräs punakaartilaisen vaimo, jolla on 9 lasta, on esiintynyt ’’Smolnassa’’ hysterisesti: ’’Kuka nyt elättää minun lapseni.’’
Punakaartilaisiksi pestataan nyt pakolla kaikissa työväen järjestöissä. – Hyvin monet eroavat.
Sotaan ei tahdo kukaan lähteä. Arvotaan kenen pitää lähteä.
Erkon poika on joutunut vangiksi Tampereella. Nyt on hänen äitinsä matkustanut sinne.
Orivedellä pitäisi olleen etuvartiotaisteluita eilen ja tänään.
Rakas Jumala! Minä rukoilen Sinua auttamaan Suomen kansaa rosvojen käsistä. On tapahtunut hirveä erehdys. Työväen asian ovat sen langenneet johtajat yhdistäneet rosvojen asiaan. Siten on se vihitty rikoksen kanssa, rikoksien kanssa. Johtajain pelko omasta turvallisuudestaan pakotti heidät tähän. He luovuttivat työväen asian, kansanvallan asian, valtiollisen vapauden, siveellisen oikeuden, – kaiken he luovuttivat ensinnä oman päänsä päästimeksi.
Etsiessään häpeälliselle alistumiselleen siveellistä pohjaa avustivat he omaa hypnotisointiaan juopumalla venäläisen bolshevismin pyörryttävästä huumasta ja kuvittelemalla itselleen, että nyt on tullut se yhteiskunnallisen vallankumouksen hetki, joka on sosialidemokratialle aivan samaa, mitä eräillä uskontosuunnille tuhatvuotinen valtakunta. Kumpastenkin lähtökohtakin on sama.
Ja nämä johtajat antautuivat pyörteeseen riittävän itsehillinnän, mielettömän kunnianhimon ja raukkamaisen pelon pyörremyrskyn valtaamina.
Nämä johtajat ovat viimeisten kymmenen vuoden kuluessa kylväneet täällä yhteiskunnallista myrkkyä. Nyt puhkesi se hedelmöimään.
Onnettomat ihmiset, nuo punakaartilaiset, syöstiin petettyinä toimeenpanemaan vallankumousta Venäjän malliin, koska Venäjältä niin vaadittiin. Nyt on tuhansien eksytettyjen ja tuhansien heidän murhaamiensa veri punannut isänmaan hankia. Kehitys on pysäytetty vuosikymmeniksi. Kansanvallan korkea ihanne on vedetty lokaan, häväisty. Suomi on saatettu perikadon partaalle. Kaikki kansanvallan ihanteet on törkeästi häväisty.
Minä rukoilen sinua Jumala, anna jokin este verenvuodatuksen jatkamiselle. Lopeta se pian. Anna eksytettyjen selviytyä petetyn hypnotismista. Kutsu punakaartit rauhassa koteihinsa. Silloin valkokaartin tehtävä loppuu. Kansa pääsee rauhallisiin toimiinsa. Suomi pelastuu. Murhaaminen lakkaa. Sinun kunniasi kirkastuu.
Oi rakas Herra Jumala! Lopeta veljesveren vuodatus. Tee ihme. Sinä voit sen. Olen nähnyt Sinun tekevän kansani suhteen monta ihmettä. Tee vielä tämä. Anna Suomen kansan säilyä. Anna hirveän eksytyksen haihtua. Nosta totuutesi ihmisten sielujen eteen, näytä se heille, kirkasta se heille. Tee tämä kansa yhdeksi, jakamattomaksi, rehelliseksi, kunnialliseksi kansaksi.
Herra Jumala! Sinun täytyy se tehdä, niin totta kun olen tämän tähän kirjoittanut!