Perjantaina 17. Tammik.

Viron pääkomiteassa. Löysin sen Keisarilli-sessa linnassa. Huoneessa varustuksia, side-tarpeita, naisia niitä laittamassa, eteisessä pak-ka-laatikoita. Louhivuori selosti: Viron hallituksen asema ollut vaikeata. Suomesta saatu 20 milj. Englannista nyt luvassa rahaa ja aseita. Ruotsista ei ole mitään toiveita. Norjassa ei mitään puuhia. Tanskasta on toive saada vapaaeht. armeijaosasto suomalaisen päällikkyyden alaisiksi. Luullaan saatavan 200 miestä. Pukuja saatavana 1000. Englanti ei suostu niitä kulettamaan, mutta olisi kuletettava Suomen laivoilla Tanskasta Viroon. Venäläiseltä taholta tehty tarjous, että komitea ottaisi kutsuakseen ulkomailta venäläisiä Suomeen että täällä järjestetäisiin – suuri venäläinen armeija, joka lähtisi Viroon ajamaan bolshevikit pois ja sitten Venäjää puhdist. bolshevikeista.
Puheenjohtaja Louhivuori oli, tuntien komitean mielipiteet, ilmoittanut, ettei se tule kysymykseenkään.
Englannissa katsotaan, että vaikka Suomi lähettääkin vapaajoukkoja Viroon, sitä ei katsota Englannin työväen sekaantumiseksi toisen maan sisällisiin asioihin, vaikka niitä Engl. laivoilla kuletetaan.
Katsottiin, että Tanskan vapaajoukkojen on alistuttava Suomen Viron armeijan johtoon.
Kenraali Vetzer on tänään matkustanut Tallinnaan ja tulee päämaja olemaan Rakveressa.
Vapaaehtoisia nyt saatu kylliksi.
Sotaministeriöstä oli tullut ilmoitus että kapteeni Kanerva ja luutnantti Vuorisalo ovat karkaamalla liittyneet Viron vapaaehtoisiin. Päätettiin että heidät on pidätettävä. [yliviivattu majuri Ekströmistä tehty merkintä, minkä jälkeen tyhjää]
Tallinnassa on joukko venäläisiä upseereita jotka ovat vaatineet suomalaisia sotilaita tekemään heille kunniaa. Suomalaiset sotilaat ovat käyneet kimppuun, antaneet selkään. Samoin on sotilaspäällystömme antanut venäläisille ankaran ultimatumin.
Täällä ilmoitettiin olevan valmiina 3000 venäläistä valmiina Viroon.
Maisteri Ruth, Suomen edustaja Viron hallituksen luona, ilmoitti kenraali Vetzerin ilmoittaneen haluavansa venäläisiä. Viron pääministeri Päts oli tätä ihmetellyt eikä toistaseksi ollut suostunut siihen.
Louhivuori ilmoitti Trepoffin pyytäneen joulun edellä saada Suomessa muodostaa 450 miehen joukon. Saanut jyrkästi kieltävän vastauksen.
Päätoimikunnan kanta: Me emme mitenkään auta venäläisiä Viroon, vaan, jos venäläiset haluavat Viroon, on heidän sovittava Viron hallituksen kanssa. Oltiin yksimielisiä.
Alkio lausui, että on pysyttävä jyrkästi erossa venäläisistä, heidän kokoontumisensa Suomessa ja Virossa on suuri vaara. Pietarin valtiollinen merkitys on hävitettävä.
Päätettiin ilmoittaa komitean kanta Suomen ja Viron hallituksille.
Viron vaaleissa oli n. 30 % bolsevikeja. Vaikea tietää paljonko niitä siellä on. – Miehiä voidaan armeijaan saada useampiin kymmeniin tuhansiin miehiin.
Pihkovan suunnalta odotettavissa hyökkäys. Mutta nykyään luullaan hyvin voitavan ne hoitaa.
Virolainen ministeri Rei oli eilisessä Sosialidemokr. julaistu lausunto jolla hän hyökkäsi hävyttömästi Suomen hallitusta ja valkosta armeijaa vastaan.
Päätettiin että Louhivuori saa Viroon mat-kustaessaan antaa kirjelmän Viron hallituk-selle, jossa asetetaan kysymykseen mille kannalle Viron hallitus tämän lausunnon suhteen asettuu.
Maisteri Ruth ilmoitti: Suomen vapaehtoisten esiintyminen Virosta tuotti aivan ratkaisevan käänteen.
Vaikuttavat virolaiset ovat Suomen ja Viron unionin kannalla. He ovat hyvin ihmeissään ettei Suomessa asiaa enempi harrasteta. Viron on vaikea muodostaa itsenäistä valtiota. Unionista ovat kaikki yksimielisiä. Suomessa on ruvettava asiata hautomaan. Viron hallitus toivoisi, että virolais-suomalainen komissioni asetetaan harkitsemaan näitä asioita. Vaikuttava näkökohta: jos Suomi osoittaa kylmäkiskoisuutta, voivat muut vallat ottaa vaikutusvallan. Unionikysymystä on kiirehdittävä.
Välikysymys oli tänään esillä eduskunnassa. Pääministeri Ingman vastasi. Minä kannoin. Äänestyksessä, jossa ehdotin asian lähettämistä perustuslakivaliokuntaan, sai ehdotukseni 27 ä, vastaan 64 ä.