Perjantaina 21. Lokak.

Aamulla Kieltolakiliiton toimik. kokous. Perustuslakivaliokunnassa käsiteltiin Ahvenanmaan lakeja.
Vastustin 2 § 3 mom. kansakouluun soveltamista. Selitin 5 §:län talonpojille epäedullisuuden.
Voionmaa ei tahtonut myöskään vapauttaa valtiota kannattamasta suomalaisia kouluja Ahvenanmaalla.
Ritavuori. Jos 2 §:lään tehdään ehdotetut muutokset, rikotaan pohja Ahvenanmaan sopimuksesta. Tunnustaa Alkion ja Voionmaan muistutukset oikeiksi. Sittenkin on hyväksyttävä sellaisenaan.
Vennola samaa. Suomenkieli voi olla oppiaineena korkeammissa kouluissa. Yksityisiä suomalaisia kansakouluja voidaan perustaa. Hyväksyttävä ratifioimisluontoisena.
Alkio muistutti siitä luonnottomuudesta, että Suomeen luodaan alue, jossa ei saa opettaa suomenkieltä eikä -kielellä. Samoin, että laki tulee estämään vapaat kiinteistökaupat.
von Born ja Schauman: tulkitsivat että suomen kieltä tämän lain mukaan Ahvenanmaalla ei saa opettaa.
Estlander: Päin vastoin! Saa.
Linna hyväksyy lain sellaisenaan.
Vennola. Ruotsissa toivotaan, että me tekisimme muutoksia Ahvenanmaan lakiin, että se jäisi avonaiseksi.
Ritavuori käsittää ettei 5 § anna mitään etuosto-oikeutta maatiloihin.
Kumottiin!
Kysymys: saako lakia muuttaa vai ei?
Schauman: Se on ratifioitava.
Torppa ja Linna puoltavat innokkaasti lain 2 § sellaisenaan hyväksymistä.
Alkio: Jos laki on, kuten pelkään, ratifioitava, on perusteluissa riittävästi selitettävä tämän lainsäädännön varjopuolet. Sen lisäksi olisi perusteluissa kosketeltava Länsi-Pohjan suomalaisten kohtalo. Ehdottaa että asia menisi ryhmien käsittelyyn.
Schauman on valmis suostumaan siihen, että perusteluissa selitetään asian olevan ristiriidassa oppivelvollisuuden kanssa, mutta Länsi-Pohjan asiaa ei pitäisi ottaa perusteluissa esiin.
Linna vastustaa asian ryhmiin lähettämistä ja on valmis päättämään.
Raearo vaatii asiaa myös ryhmiin. Alkioon koulupykälässä. Kiinaa voidaan opettaa, mutta ei suomea.
Ahvenalaisten amnestia laista
Voionmaasta on hyvä, että tämä askel amnestiaan päin otetaan. Toivoo että sama oikeus sovelletaan punaisiin.
Alkio rinnasti ahvenanmaalaiset valtiorikolliset punaisiin saman arvoisina.
Estlander ei voi näitä rinnastaa. Ainakaan Europassa ei niitä rinnasteta.