Perjantaina 23. Toukok.

Asutusavustus-lautakunta kokoontui ministeriössäni ja käsitteli hätäisesti asian. Päätettiin pyytää eduskunnalta 10 – 20 milj. Vastauksen ruotsalaisten välikysymykseen esitti pääministeri.
Tein sitä vastaan muistutukset. En hyväksy hiippakunta- enkä kouluhallitusjakoa, Vaasan läänin jakovalmistelua ja jouduttamista, ja, että hallitusmuodon valmistelun pysähtyessä annetaisiin ruotsinkielisten oikeuksia turvaava lakiesitys. Nimenomaan merkitsin, ettei näistä ole tehty mitään päätöksiä ja minä niitä jyrkästi vastustan.
Pyydettiin lykkäystä, ettei tänä iltana vastata.
Vennola puolsi lykkäystä.
Ramsay vaati heti vastaamaan. Sitä parempi, mitä pikemmin taistelu, joka on tuleva, suoritetaan.
Söderholm pitää tärkeänä että hallitus suoraan sanoo mitä se tarkoittaa. Tunnustaa että hallitusmuoto on kiireellinen. Mutta hallituksen on jo ensi lukemisessa ilmoitettava missä suhteissa se hyväksyy tehdyt muutokset, missä ei. Vastaus voidaan lykätä tiistaihin, jolloin on hallituksen kanta selvästi ilmoitettava. Ellei voida tyydyttävästi, ei hallituksella ole enää ruotsalaisen ryhmän kannatusta.
Alkio kannatti lykkäystä.
Voss-Skrader. Vastaus maannut puolitoista viikkoa. Suora vastaus ennen kuin kansankäräjät hajaantuvat. Ruotsalaisissa levottomuutta. Jos vastaus lykätään tiistaihin, voi edistysmielinen puolue taas lykätä. Yhtyy niihin jotka puoltavat lykkäämisen tiistaihin.
Vennola V-S:lle, että hän pelkää levottomuutta suomalaisella taholla.
Soininen: ryhmässä ärtynyttä mieltä.
Erkosta olisi voitu antaa vastaus tänään jos olisi ennakolta otettu selko mille kannalle hallitus näissä erikoiskysymyksissä asettuu. Mutta kun lykätään, niin, eikö voitaisi vastata lauantaina tai maanantaina.
Kallio lykkää, koska on mahdotonta tyydyttää ruotsalaisten vaatimuksia.
Alkio: Täällä ei ole sosialistien ’’me vaadimme’’ ohjelmien perusteella hallitustehtäviä määritelty. Tämä on sen luontoinen. Ruotsalaisten kokous saa rauhassa olla ja mennä ilman, että me siitä panemme menettelyämme riippumaan.
Lykättiin maanantai-iltana käsiteltäväksi klo 7 valtioneuvostossa.
Hallitusmuodon arvostelu. Söderholm esitti muistutuksiaan hallitusmuotoa vastaan. Presidentin toimivalta on liiaksi supistettu, m. m. siinä että kaikki päätökset pitää tehdä valtioneuvostossa, sekä veto-oikeus supistettu, yliopiston itsehallintoa rajoitettu.
Hallituksen pöytäkirjain esittäminen valiokunnalle olisi se periaatteellinen merkitys että hallitukselta riistetään koko valta.
45 § Presidentin syytteeseen pano muusta kuin valtio- ja maanpetoksesta on presidentin aseman heikontamista.
58 § lästä poistettu määräykset valtiotuomioistuimen kokoon panosta.
78 §:lässä määräys jolla on suuri merkitys ’’Opetus valtion oppilaitoksessa on oleva maksuton.’’
90 §:lässä (88) koskeva virkamiesten saavutettuja oikeuksia, kosk. määr. poistamista, ei hyväksy.
15 §län määräys arvonimistä ja ritarimerkeistä. Luulee että ainakin mitä ulkomaalaisiin merk. ja sotilassäätyyn tulee, niitä ei pitäisi kieltää. Säädöstä luultavasti valtionhoitaja tulisi pitämään henkilökohtaisena loukkauksena. Voitaisiin tehdä muutos ehkä siihen suuntaan kuin Norjassa.
Jatkokeskustelussa päätettiin, että pääministeri lausuisi sen toivomuksen että mietintö pantaisiin pöydälle ensi maanantaihin.
Ramsay ja Söderholm vaatisivat ultimatumin uhalla valiokunnan mietintöä muutettavaksi hallituksen esityksen mukaiseksi.
Käsittely lykättiin sunnuntai-illaksi klo 6.
Kieltolaki-esitys. Syntyi kahakka 4 § 5 mom. Ainoastaan me 4 ja Soininen vaadimme mom + poistamista, toiset pysyttivät. Siis puolsivat sulfiittispriin valmistusta. Jouduimme tappiolle.
Asia käsiteltiin loppuun.