Perjantaina 25 p. Tammik.

84 §:lään ehdotti Mäkelin (Hallitusmuodossa) että nuo nimitykset toimittaisi presidentti.Puolsin tällä kertaa presidentin nimitysoikeutta.
Kujala ja Manner ehd. pykälän pois.
Minä en hyväksynyt maaherrain nimitystä presidentille.
Rantanen ja Mäkelin ehdottivat että nimitysoikeus tulisi eduskunnalle pääasiassa. Tällaisena menisi jaostoon.
85 §:lässä ehd. sos.demokratit vaalin toimittamista kansalle. Minä katsoin että sen jälkeen kuin valtioneuvosto on eduskunnan ja presidentti kansan valitsemia, uskon nimitysoikeuden heille. Syntyi pitkä kiista siitä, onko tuomari asetettava kansanvalitsemaksi, vai nimitettäväksi. – Poistamisen ja säilyttämisen välillä äänestettäessä pysytettiin pykälä 9 ä 8 vastaan.
88 § ehd. Mäkelin poistettavaksi määräystä virkamiesten eroittamattomuudesta. Lähetettävä jaostoon.
Alkio yhtyi Mäkeliniin.
Ståhlberg katsoi että ainakin tuomareihin olisi eroittamattomuusperiaate sovellettava.
Hultin selosti, miten virkamiehistö on tarkastuksen puutteessa joutunut kansalle vasten mieliseksi.
Ingman puolsi erottamattomuutta.
Alkio selitti tarkoittaneensa että eroittaminen tapahtuisi laillisen tutkimuksen kautta.
Ehdotin lopuksi, ettei eroittamattomuusperiaatetta tässä kiinni naulattaisi, ja että asia siinä suhteessa menisi jaostoon.
Tämä ehdotus voitti meidän ja sosialistien äänillä.
Saatiin suoritetuksi loppuun ensi lukeminen, paitsi pari kesken jäänyttä kohtaa.
Sittemmin jaostossa ehdotti Valpas väliaikaiseksi kauppalipuksi sinivalkoista. Tietysti suostuin innolla siihen ja Ingman tuli mukaan.
Viipurin melskeet ovat kohonneet huippuunsa. Kansa alkaa nousta vapauttaan puoltamaan.