Perjantaina 28 Kesäk.

Perustuslakivaliokunnassa nousi keskustelu monarkistisen hallitusmuodon 34 §:lästä. Pennanen ehdotti otettavaksi vain seuraavan kohdan:
’’Säännöksiä tämän maan oikeus- ja virkakielestä annetaan lain kautta.’’
Tukia ja minä kannatimme. Ståhlberg myös katsoi lisäsäädökset asiaa sotkeviksi. Estlander sitä innokkaasti puolsi. Ingman ja Hultin tahtoivat pykälän säilyttää lisäämällä siihen toiseen mom. ’’mikäli mahdollista.’’
Äänestett. Ingmanin ja Pennasen ehd. välillä sai ed. 7. jälk. 10 ääntä.
Loppuäänest. 10 – 7 vast. voitti Pennanen.
35 §:lässä herätin kysymyksen: mitä tarkoitetaan säädöksellä: ’’eduskunta on loukkaamaton.’’ Sanoin, että jos kyse on pelkkä korulause, se ei merkitse mitään, jos taas tarkoitetaan eduskunnan suojaamista loukkauksilta, se olisi selitettävä. Varsinkin nyt on julkisessa sanankäytössä loukattu eduskunnan arvoa.
37 §:lään teki Vrede muutosehdotuksen joka tark. sitä, että eduskuntaesitystä ei saa tehdä hallinnollisten asetusten alaan kuuluvista asioista. Ingman kannatti. Ståhlberg piti epäselvänä. Minä merkitsin, että tässä tarkoitettiin rajoittaa eduskunnan aloteoikeutta siitä millaiseksi eduskunnan aloteoikeus nyttemin on saatu. Ehdotus hylättiin 10 ä 7 vast.
38 §:lään 3 mom. teki ehd. että laki uusien vaalien jälkeen tulisi voimaan yksinkert. äänten enemmistöllä. 2:mom. teki Ståhlberg vakavia muistutuksia perustuslaki-meri-sotalaitosta koskevissa kohdissa, jossa kuninkaalla olisi täysi kielto-oikeus. Hyväksyin, mutta muutos ehdotusta ei tehty.
Vrede ja Estlander olivat sitä mieltä, että kuninkaan vahvistuksen lakisäädöksille pitäisi aina saada. Väittelin ettei tämä ole parlamenttarista.
Ehdotuksestani 3 mom. äänestettiin. Ehdotukseni hylättiin 10 ä 7 vastaan. Myöskin Antila, Rantasalo, Tukia, Malmivaara, Ingman, j.nep. äänestivät minun ehdotustani vastaan ruotsalaisten kanssa. Me ja nuorsuomal. äänestimme yhdessä.
55 §:lästä ehdotti Tukia pois 3 mom. koskeva hallintoalueiden rajojen määräämistä kulkemaan kielirajoja myöten. Kannatin Tukiaa parissa pitemmässä lausunnossa kuvaten niitä haittoja, joita tällainen kieliraja aiheuttaisi. Estlander puolsi ehdotusta kiinteästi. Äänestyksessä momentti poistettiin 11 ä. 4 vastaan (Ingman, Rosenqvist, Estlander, Vrede)