Perjantaina 3. Lokak.

Viron neuvotteluista palattuaan ilmoitti pääministeri Englannin hallituksen sähkösanomassa ilmoitetun, ettei Englanti voi avustaa sotaa Venäjää vastaan, Suomen on toimittava siis omalla vastuullaan. Sama oli laajassa kirjelmässä annettu balttilaisille valloille. Tämä asetti neuvottelut sille pohjalle että reunavaltojen on toimittava itsekseen. Englanti on jo pannut Venäjän kysymykseen 198 milj. puntaa. Viro on tähän asti kustantanut omaa sotaansa 1,2 miljardilla markalla. Pääministeri oli puheessaan todennut että Suomi on toisessa asemassa kuin muut koska sillä ei ole varsin. sotaa. Olisi yhdessä esiinnyttävä neuvotteluissa. Olisi koetettava saada Puola mukaan. Lykätyksi neuvottelut, että Suomen edusk. ehtii kokoon, sillä ajalla kukin valtio asiaa valmistaisi. Kaikki myönsivät nämä kohdat oik. Viro ilm. melkein yksin olevansa sodassa, ellei synny puolustusliittoa, he eivät voi jatkaa. Heille maksaa sota n. 100 milj. kuukaudessa. Suomen osanotosta rauhanneuv. voidaan vastata vasta kuin Suomen edusk. kok. Hyväksyttiin ulkoministerien allekirj. ohjelma esitettäväksi kunkin maan hallituksille.
1. Viro Latvia ja Liettua ryht. rauhanneuv. viim. 25 p. Lokak. od. Suomea.
2. Suomi alistaa asian eduskunnalle viipymättä.
3. Neljä valtiota hyv: ei yksikään solmi yksityisrauhaa ennen kuin 25 pnä. Mutta jos siksi ei ole synt. sotilassopimusta, on kullakin vallalla oikeus rauhan tekoon.
4. Venäjän on, rauhan teossa tunnustettava kaikkien valtojen itsenäisyys ja riippumattomuus. Karjalan, Aunuksen ja Inkerin vapautusta puolletaan.
5. Venäjän ja sopimusvaltojen välille määr. puolueeton vyöh.
6. Kukin kannattaa toistensa erikoisvaatimuksia.
II. 1. Ententelle täydet selost. rauhan neuvotteluista.

Ilmoitetaan neuvotteluista ja kauppasuhteista ennen kuin Venäjän kanssa sovitaan.
Että kansainliitto eli entente valvoo rauhaneht. täyttäm.
Julaistaan manifesti jossa selostetaan niitten valtioiden tarkoitusta.
Sopimus radifioitava tästä 6 päivän kuluessa.
Sitoumus Venäjän puolelta ettei se harjoita propagandaa…
Holsti. 3 viikon odotus on meille suuri etu. Virolle se tulee kalliiksi.
On tänään neuvotellut kaikkien entente-valtain kanssa. Ne ovat pitäneet edellä mainittua sopimusta erittäin edullisena. Näin ei tulla näitä pieniä valtoja rankaisemaan.
Amerikka lienee Englannin kanssa samalla kannalla. Ranska on epäselvä. Näyttää kuin se jättäisi asian oman onnensa nojaan. Italia välinpitämätön. Holsti pyytänyt lähettiläitä koettamaan hallituksiaan saamaan lausumaan selvästi kantansa. Jos tämä sopimusluonnos saa hallituksen hyväksymisen voitetaan, 1) ettei eduskuntaa tarv. kohta kuts. kokoon 2) etteivät reunavallat tee rauhaa, 3) meillä on silloin jo varmuus suurvaltain aikeista.
Holsti selosti hallituksen suostumisen siten, että hallituksen suostuminen sopimukseen merkitsee sitä, että me olemme pidättäneet reunavaltojen rauhan sopimuksen ja lykänneet sen hyväksymisen eduskunnalle. Jos eduskunta sen hylkää, olemme vapaat.
Yksityiskoht. ei ollut kosketeltu Pietarin neutralisoimista ja Itämerta.
Keskustelussa Vennola selitti ettei tämä millään lailla sido hallitusta, vaan voi hallitus määrätä kantansa tuonnempana. Holsti samoin. Samoin useat muut.
Alkio käsitti asian niin, että asia on kehittynyt sille asteelle että hallitus ei voi olla tätä esittämättä eduskunnalle. Mutta jätti itselleen vapauden vastedes määrätä oman kantansa koko kysymykseen. Tämä hyväksyttiin.
Holsti: Tässä ei ole mistään muusta kysymys kuin siitä, että me jätämme nämä paperit eduskunnalle.
Vennola vaati tiukasti, että koko ehdotus oli hyväksyttävä. Ellei sitä hyväksytä, ottaa hän ja ulkoministeri, joka sen on laatinut, kapinettikysymykseksi.
Sananvaihto oli tiukkaa. Lundson väitti, että jos tämä nyt päätetään esittää eduskunnalle se jo merkitsee, että hallitus on määrännyt itse asiaan nähden kantansa.
Otettiin lomahetki. Minun piti lähteä Savoon. Pääministeri epäsi lähtöni, ennen kuin asia olisi ratkaistu. Holsti lähti ulkoministeriöstä hakemaan monistettuja kappaleita rauhansopimusehdoista, jotka oli reunavaltojen ja Suomen välisissä neuvotteluissa hyväksytty.
Asia kumminkin päätettiin ennen hänen saapumistaan. Päätettiin hyväksyä ehdotus sellaisenaan esitettäväksi eduskunnalle, kuitenkaan vielä määrittelemättä hallituksen kantaa itse asian suhteen.
Sain kiireesti lähteä Kuopioon valmistuakseni klo vähän vailla 9. Holsti tuli eteisessä vastaani ja antoi neuvotteluehdotuksen. Sanoi: ei tästä ollut aikomus mitään kapinettikysymystä tehdä. Jos tuodaan parempi ehdotus, hän yhtyy siihen. Ei hän ole niin epälojaalinen hallitusta vastaan, että hän tällaisessa tapauksessa, kun hallitus ei vielä ole saanut aikaa harkita asiaa, vaatisi sen umpimähkään hyväksymään ehdotuksen läpiajattavakseen.
Kiireesti läksin kortteeriin. P. V. Heikkisen kanssa Kuopioon.