Perjantaina 4. Lokak.

Eilen illalla oli ryhmä tasavaltalaisia koolla vanhalla ylioppilastalolla, jossa tri Schauman teki selkoa toimistaan Saksan matkalla, jossa hän oli ollut tekemässä selkoa tasavaltalaisten mielipiteistä. Hän oli ollut yhteydessä johtavain keskusta- ja vasemmistoedustajain kanssa, kuten Ertzbergin, Davidin, Scheidemanin y. m. sekä varakansleri Baijer [Bayer] kanssa. Edustajat olivat suuresti hämmästyneet kuullessaan puhuttavan siitä, minkälainen kansan mielipide Suomessa on monarkiasta, että eduskunta edelleen toimii puolinaisena, että hallitus oli antanut harhaanjohtavia tietoja y. m. Varakanslerin luona oli Schauman sanonut, että hänen ylhäisyytensä, nyt kun prinssi Fredrich Karl tulee Suomeen, toimit-taisi tämän tiedoksi myös näitä tietoja. Silloin sanoi Baijer: – Kuka sen sanoo, että hän tulee Suomeen? – Minä nyt uskon niin, sanoi Schauman. – Minä en sitä usko, sanoi ministeri. Ja nuo valtiopäivien johtomiehet sanoivat, että ne estävät sen. Nyt ovat nuo samat miehet astuneet Saksan hallitukseen. Niin ollen näyttää varmalta, että he tulevat estämään kuninkaan tulon Suomeen.
Muuten näyttää monarkistien mieliala olevan hyvin lamautunut. Hallitusmuoto-käsittelyssä valiokunnassa, samoin julkisessa keskustelussa he esiintyvät hyvin laimeasti. Maailman suurtapausten kehitys Keski-Euroo-passa antaa nähtävästi heille paljon ajattelemisen aihetta. Alkavat jo harkita -asiaa siltäkin kannalta, miltä me olemme m. m. sodan vaaran kannalta sitä harkinneet.
Klubilla oltiin aivan yleisesti sitä mieltä, että nyt saadut tiedot olivat sangen tärkeitä ja että ne vakuuttivat tasavaltalaisille yhä varmemmin että tasavallan saamiselle taas häämöttää mahdollisuus.
Annettiin yleinen tunnustus maalaisliittolaisten vastalauseelle perustuslakivaliokunnan mietinnöstä. Toiset kuitenkin olisivat mieluummin nähneet, että olisi ollut vain yksi ponsi joka pyrki uusiin vaaleihin.
Tänään oli valiokunnan mietintö ensi kerran eduskunnassa. Puhuin. Nevanlinna vastasi heikosti, Talas vielä heikommin. Tuntuu, että heillä oli sangen vähä halua asiasta keskustella.