Perjantaina 5. Huhtik.

Voi Herra Jumala, ethän Sinä vain ole minulta vaatinut poikaani tämän moolokin uhriksi! Ota minut, Herra, jos meistä jomman kumman on kuoltava, mutta jätä poikani, minun ainoa poikani, eloon! Hänellä on edessään elämä, minulla joka tapauksessa aivan pian kuolema. Suurlakko.
on tänään julistettuna Tiedonantajassa. Mitä se merkitsee?
Kansanvaltuuskunta Viipuriin!
komennetaan Helsingin Punaisen Kaartin esikunnan määräyksellä lehdessä tänään! Se merkitsee siis, että maa alkaa polttaa jalkojen alla, vetäydytään Viipuriin, koska sitä tietä on mukavampi sitten lopuksi paeta Venäjälle veljien turviin.
Tänään on oltu sisällä
varsinkin herrasmiehet, välttääkseen vangitsemisia.
Vangittu
on eilen ainakin tri Santeri Ivalo, sekä joitakin muita, joiden nimiä ei tiedetä.
Minun osotteeni
ei kuulu olevan sosialistien tiedossa. Sitä oli taas kuulusteltu.
Kanuunain jyskähdöksiä
on tänä päivänä silloin tällöin kuulunut.
Perunain hinta
on tänään 7 mk. kilo.
Saksalaisten julistus!
Tänään jaettiin kaupungilla seuraava julistus kirjelaatikkoihin: ’’Saksalaiset joukot tulevat viipymättä valtaamaan Helsingin. Ehdoton antautuminen on välttämätön. Paljon ihmishenkiä voidaan säästää ja miehistön kohtaloa voidaan paljon parantaa jos kaikki satamassa olevat sota- ja kauppalaivat luovutetaan vahingoittumattomina. Suomen lahdessa olevan saksalaisen laivaston amiraali lupaa miehistölle jokaisessa laivassa, joka luovutetaan vahingoittumattomana hengenvapauden ja palkinnon. Jokaista sellaisen miehistön jäsentä, joka tekee laivansa käyttökelvottomaksi, uhkaa hän mitä ankarimmalla kohtelulla. Saksalaiset sotavoimat ovat jo Helsingin läheisyydessä. – Jokainen ilkityö punaisten taholta ja jokainen rauhallisten asukasten henkeä ja omaisuutta vastaan kohdistettu väkivaltainen teko rangaistaan mitä ankarammin.’’
Vapautuksen tuulahdukset
ovat tänään jo tuntuneet ilmassa. Siihen ei saata enää kulua viikkoja, vaan päiviä, kun vapaus saapuu!
Sosialidemokratia on hävitettävä!
Se tulee olla tästä lähin tunnuslauseemme. Tämän kansan on sen tunnuslauseen kanssa joko seisottava tahi kaaduttava! Sillä sos.demokratia on pettänyt Suomen työväen köyhälistön, kansan, itsensä. Se on hionut miekan omaa kansaansa vastaan, vetänyt sen tupesta venäläisen bolsevikkihallituksen käskystä, narrannut oman kansansa, oman köyhälistön, omat järjestönsä leikkauspöydälle!. Tämän estämiseksi uusiutumasta on kaikki tehtävä.’
Mitä on tehtävä?
(Sivulle 11 [tark. päiväkirjan sivua] jatkoa)
41. Tunnustaa täydellistä valtiollista ja yhteiskunnallista vapautta kellekään, olisi suuri kehitys- ja kasvatusopillinen erehdys. Yhteiskunnan etu vaatii saada pitää silmällä kaikkien jäsentensä holhousta ja kasvatusta.
50. Kansallisuusasialla on Suomessa ollut heikko pohja ja internationalistisille aatteille erinomainen maaperä sen vuoksi, että vieras, s.o. venäläinen valta, ja sitä ennen ruotsalainen on meitä sortanut. Nyt on asia toinen. Nyt on kansallisuuden nousulle kaikki edellytykset olemassa ja niitä edellytyksiä on käytettävä.
51. Kansanvaltaa, jonka sosialistit ovat niin törkeästi pettäneet, uhkaa nyt taantumuksen vaara siksi, että poliittinen innostus mahdollisesti laimenee. Maalaisliiton on otettava lujasti ote kansanvallan puolesta oikeiston kaappaushankkeita vastaan. Siis oltava edelleen entisellä kannallaan.
52. Työmies on kohotettava kansalaiseksi kasvatuksen kautta ja tehtävä hänelle edulliseksi olla suomalainen Suomessa.
52. Kansan ominaisuudet on perusteellisesti tutkittava. Tämän kautta on ratkaistava kysymys mihin suomalainen pystyy, mihin ei, että säästetään turha voimain tuhlaus. Selville on saatava voimamme ja heikkoutemme ja niiden kehityksen mahdollisuudet.
53. On onnena pidettävä, että meillä on nyt talonpoikais-radikalinen puolue joka kallistuu yhteiskunnallisissa kysymyksissä huomattavasti vasemmalle. Jos tämä puolue nyt olisi vanhoillinen, olisi se, sosialidemokratian kaaduttua, onnettomuus. Vasemmistopuolueeksi tulisi mahdollisesti joku porvari-radikaalinen puolue, liberalisin taipumuksin. Mutta sillä sellaisenaan ei olisi selkänojaa kansassa? Mihin eduskuntamme näin joutuisi?
54. Suomi itsenäisenä valtiona. Sen kansalliset tehtävät.
55. Suomen suhde Venäjään, Saksaan, Skandinaviaan.
56. Tasavalta vai monarkia?
57. Ulko- sisä – talous – valistus – hallituspolitiikan rajapiirteet.
58. ’’Rehellisestä taistelusta’’ eivät punaiset voi puhua. Heidän asiansa on ollut maankavallus ja rosvous. Jos jotkut ovat siihen antaneet narrata itsensä ilman näitä tarkoituksia, ei se ole tehnyt heidän taisteluaan ’’rehelliseksi.’’ Valkoisten taistelu on ollut rehellistä taistelua valtionkavallusta ja murhaa ja rosvousta vastaan. Siinä on ero.
59. Tämä oli helsinkiläis-herras-sosialistinen liike, johon maaseutu liittyi vuosikymmenisen agiteerauksen kasvattamana häntänä.
Tästä ja edellisestä kohdasta on kuvaavana todistuksena sekin että johtoon ovat päässeet ja nousseet useat roistot sekä seikkailijat. Siellä ei ole yhtään rehellistä miestä.
60. Tämän maan vapaat valistusjärjestöt on toiminnassaan taloudellisesti turvattavat, mikäli niillä on terve, realinen ohjelma, joka vastaa kansan, yhteiskunnan ja valtion tarvetta.
61. Suomen ensi tehtävä on lujittaa oma valtiollinen asemansa. Tämän tehtyä on ajateltava muutakin, mutta ei koskaan vallanlaajennuspolitiikkaa. Jollei Vienan Karjala halua vapaasti liittyä meihin, emme huoli, varsinkaan jos bolsevismi siellä on kovin levinnyt.
62. Samalla kuin painostetaan rauhan, sovinnon, unohtamisen välttämättömyyttä, samalla on vakaasti painostettava sitä, että valkoisten voitto on Suomen kansan kansallisuuden ja itsenäisyyden pelastus. Välittömänä jatkona sille on oleva rauhan rakentaminen laajalle pohjalle, vihan unohtaminen, kostosta ehdoton luopuminen.
63. Kuolemantuomioita vastaan on jyrkästi asetuttava. Murhaaminen on lopetettava heti rauhan tultua. Verta on jo vuodatettu liikaakin. Humaanisuuden sointuva ääni on kohotettava yli kostoäänien isänmaan ja kansan onnen nimessä.
64. Suomea uhkaa suurempi vaara, itsenäisyyden menetys, jos emme ole Saksan kanssa lujassa liitossa. Englannin edut vaativat Suomen yhä Venäjään, Ruotsin politiikka on osoittautunut epäröivän Suomen itsenäisyyden suhteen ja pelkää ilmeisesti kilpailua, jos Suomi tulee itsenäiseksi Saksan liitossa. Saksan liitto takaa meille itsenäisyyden Venäjää vastaan, kilpailu-edut Ruotsia vastaan.
65. Tärkein kevätkysymys: Saada kylvetyksi niin paljon elintarpeita että elämme tulevan vuoden oman maamme tuotteilla. Se on siis siemenkysymys ja työhön-mobilisoimiskysymys ja viljelysten mobilisoimiskysymys.
(siirto sivulle 38)