Perjantaina 5. Maalisk.

Presidentti pyysi luokseen klo 9 neuvottelemaan. K. E. Linna ja Arajärvi myös. Kysymys suvaitsisimmeko Lavoniusta pääministeriksi. Oikeisto suvaitsisi häntä mieluummin kuin Ritavuorta. En osannut ryhmän puolesta sanoa mitään. En halunnut myöskään mennä. Kehoitin kutsumaan Joukahaisen. Kun en aijo enää mennä hallitukseen, en halua neuvotella. Presidentin vaatimukset kasvavat. Kallio kertoo, että presidentin tyttärille ja adjutantti Äimälle on vaadittu ’’Kultarannalle’’ matkaa varten erikoisvaunua. Se ei kuulu presidentin perheelle. Ylitirehtööri oli ilmoittanut että se kyllä saadaan, mutta maksua vastaan. Presidentti vetosi Pohjanpaloon. Ministeri joutuu tukalaan välikäteen. Olemme kaikin sitä mieltä että vaatimus on väärä. Nyt kuuluu myönnytyn.
Tällaiset alentavat presidentin arvoa.
Minä menen täältä lankeemusten linjalta Laihialle.
Ryhmässä. Relander suositteli, että jos Erich muodostaa ohjelman ja jos se tyydyttää maalaisliittoa, on maalaisliiton mentävä. Sos. vetäytymällä pois vastuusta pakottavat oikeistokokoomukseen. Lohi ja Perälä olivat pelotelleet oikeistokokoomuksesta. E[rich]. lupaa ryht. rauhanneuvott.
Vuorimaa. Jos sosialistit tarkistettuaan kantansa, tulevat hallitukseen, on meidän uudestaan harkittava. Oikeistokokoomus vaarallinen. Tahtovat erottaa Holstin johon emme voi suostua. Vastustaa Erichiä pääminist. On teoriain mies. Ritavuori käytännöllinen. Relander oli ehdottanut että ml. menisi hyvin harvoja hallitukseen. Mutta meillä on 1:stä sama vastuu kuin 4:jästä.
Relander: Sosialistit ilmoittaneet että jos tulee vasemmistokokoomus, he tahtovat enemmistön.
Kukkonen katsoi vasemmistokokoomuksen maalle onnettomuudeksi. Puoltaa oikeistokokoomusta. Sosialistit valmiita suuriin myönnytyksiin Venäjälle, m. m. suuriin korvauksiin. Oikeistokokoomuksessa olisi keskustan saatava enemmistö, ml. 4, edistysp. 3, loput 6 Kokoomus ja ruotsalaiset. Erich miellyttää.
Raatikainen ei antaisi sosialistien tehdä rauhaa bolshevikien kanssa. Odotettava että sosialistit saavat aikaa vastata etteivät he tule. Mahdotonta ja epäluotettavaa väkeä! Hyväksyy Kukkosen ja Relanderin mielipiteitä. Oikeistokokoomuksessa keskusta-enemmistö. Mutta ei hyväksy Relanderin ajatusta että vain pari ml:sta. Ei! Pitää olla enempi ml. kuin edistysm. Vastuu on kuitenkin meidän.
J. A. Heikkinen. Ei kaikenlaista rauhaa hyväksytä, vaan edullinen rauha. Sosialistit pitävät Venäjän etuja tärkeämpinä kuin Suomen. Ne ovat mahdottomia! Nyt kai Relander on tyytyväinen kun hallitus on hajalla. Ml. on nyt katsottava etujaan. Voi meidänkin mies muodostaa hallituksen. Miehiä pantava. Oikeistokokoomus ainoa mahdollinen. Pääministeri meiltä. Hyväksyy Erichin. Pelkää Holstia englantilaisystävyydestään. Mutta asiaa voidaan lykätä.
Liakka. Kaikkien puolueitten pitää olla mukana. Sosialistit pakotettava mukaan. Oikeisto opetettava mukautumaan. Erich on sopiva ja käytännöllinen.
Kokko yhtyy Raatikaiseen. Ei ymmärtänyt miksi Relander haluaa vain hyvin vähä ml. mukaan.
Manner yhtyy Raatikaiseen. Kysyy Perälältä: voiko rauhakin odottaa? Oikeistokokoomus riippuu nimistä! Jos tulee Erich, Nevanlinna y. m. niin tulee mahdolliseksi. Ml. voisi ottaa pääministeripaikan. Pitäisi Erichiä sopiv. kuin Ritavuorta. Tehtävä ohjelma. Päätös lisenssiasiassa toteutettava.
Joukahainen. Arajärvi presidentin luona heittänyt ehdokkaana nimen: Nevanlinna.
Kallio Liakan kannalla. Sosialisteilta saatava selvyys. Keskustaenemmistö vaadittava hallituksessa joka tapauksessa. Holsti välttämätön. Ritavuori sisäm. sopiva. Kokonais-kokoomus on suuren isänmaallisen hetken vaatimus. Hyväksyy Erichin. Ohjelma on sen hallituksen luotava, eduskunta voi sen hyv. eli hylätä.
Perälä oli tark. vain tuntien lykkäämistä. Mutta meidän ei nyt ole tartuttava aktivisesti asiaan. Ei usko juttuihin että sos. niin suurta enemmistöä vaativat.
Pilkka yhtyy Kukkoseen ja Raatikaiseen.
Lohi ja Perälä olivat tarkoittaneet kaikkien ryhmien kokoomusta. Ei hyväksy Raatikaisen ja Kukkosen lausumaa täyttä eroa sosialisteista. Sos. täytyy pakottaa hallitukseen.
Arfman. Ei kukaan tiedä vielä sosialistien ehtoja. Tietää että sosialistien kesken on prosessi käymässä joka vaatii hallitukseen menoa. Nyt olisi jokaisen puolueen sormet sidottava. Ajattelevat 2–3 miestä. Tästä on tuotu esiin vääriä ennakkoluuloja.
Selander jutellut 4 sosialistin kanssa. Kaikki vak. ettei sosialistit tule hallitukseen. Ainoa mahdollisuus keskustavasem. hallitus. Se voisi olla mahdollinen. Voimasuhteiden mukaan. Arajärvi ei usko että sosialistit lähtevät mukaan. Kokoomuksessa olisi miesluku voimasuhteiden mukainen. Suostuvat Holstiinkin. Yhtyy Kukkoseen, Relanderiin. Ei usko vasemmistokokoomukseen.
Relander. Lopullinen päätös voidaan tehdä vasta sitten kuin sos. antavat päätöksen. Mutta päätettävä Erichin ministeriehdokkuudesta nyt. Ilmoitettava siitä.
Vuorimaa. Suotta nyt vielä kiistellään. Sos. päätöstä odotettava. Samalla kannalla sosialisteihin kuin Lohi. Se on otettava huomioon. Ei kokoomushallituksesta mitään tule.
Alkio. [jätetty puoli sivua tyhjää tilaa]
Heikkinen yhtyy Alkioon odottamaan asian kehitystä.
Pitkänen. Siitä tulee rauhanhallitus – Uskoo koko-kokoomuksen mahdollisuuteen. Jos sos. on hallituksessa, saamme bolshev. paremmat rauhanehdot. On saanut käsityksen että ryhmä vuotaa. Tehtävä päätös, ettei ml. ole tehnyt mitään päätöstä ennen kuin sos. tek. päätöksen hallitukseen tulostaan. Mutta pidetään välttämättömänä että sos. astuvat hallitukseen.
Lohi yhtyi edelliseen. Ehdotti, että Pehkonen on läsnä, että ryhmä yksimielisesti pyytäisi häntä mukaan. (Huudettiin hyvä!)
Elovaara puhui entisen hallituksen synneistä. Odottaa uudelta hallitukselta ettei maanviljelijöitä uhrata yleisen edun vuoksi.
Hallituskysymyksessä tullut samaan käsitykseen kuin Kukkonen sosialisteista.
Tulee aina pitämään vapautenaan sanoa hallituksen jäsenille suoran totuuden.
Päätettiin hyväksyä Pitkäsen ehdotus.
Joukahainen kysyi Pehkoselta olisko hän valmis hallitukseen?
Pehkonen pidättää harkintavallan itselleen, kun tulee paikoista kysymys.