Perjantaina 6. jouluk.

Perustuslakivk. tuli taas esille kysymys Hornborgin y.m. anomus vaalilain muuttamisesta. Vastustin käsittelyä, ehdotin hylättäväksi. Vuorimaa kannatti – Estlander ja Colliander puolsivat anomuksen käsittelyä.
Syntyi pitkä keskustelu, jossa minä osoitin, että ehdotettu järjestelmä syrjäyttäisi kokonaan paikallisedustuksen. Virkkunen puolsi anomuksen ensi pontta vaalipiirien pysyessä ennallaan. Vastasin, että senkin järjestelmän mukaan paikallisedustus tulisi syrjäytetyksi.
Ilmoitin myöskin sovinnon perusteella vastustavani asian käsittelyä.
Äänestys 1 ponnesta ehdotettiin. Vastustin äänestystä kokonaan.
Syntyi taas väittely sovinnon tarkoituksesta, jossa Vrede taas väitti, että sopimuksen noudattaminen on vastoin perustuslakia.
Ed. Virkkusen ehdotus Ei IIIIIIIIIIIIII = 14.
Anomus jaa II = 2.
Virkkusen jaa IIIIIIIIIII = 11.
Minun hylk. Ei IIIII = 5.
Asiaa siis valiokunta päätti ruveta käsittelemään äänestyksellä, eikä sovinnolla.
Mukaan otettiin nyt myöskin Rentolan anomus että maa järjestetäisiin 12:sta eri vaalipiiriksi.
Tätä olivat puheenjohtaja, Hultin ja Peurakoski valmiit hylkäämään.
Valitin että valiokunta päättäen edellisen asian käsitellä oli yksimielisesti hylännyt ryhmien välisen sovinnon.
Peurak. ehd ja IIIIIIIIII = 10
Lundson: Ei IIIIII = 6.
Peurakosken ehdotus pani hylkäämisen perusteeksi sen, että oli päätetty tehdä anomus. Lundson sovinnon voimassa pitämiseksi.
Päätettiin asettaa jaosto.
Tunnen tänään väsymystä. Olen viimeiseen saakka koettanut säilyttää uskoa, että vapaaherra Vrede on tunnollinen ja rehellinen. Mut-ta sekin usko nyt horjuu. Hänestä on al-ka-nut esiintyä halpa nurkka-asian-ajaja, joka vääristelee, on pikkumainen, ajaa väärää asiaa.
Jumala varjele isänmaata!
Kutsu esiin uusia miehiä.
Eduskunnassa tuli esiin edustajain palkkakysymys. Hästbacka ja Hornborg ehdottivat palattavaksi perustuslakivaliokunnan kannalle, siis 50 markasta 40:neen. Ilmoitin yhtyväni samaan esittäen ryhmämme enemmistön ja vähemmistön kannan.
Äänestyksessä annettiin 48 ääntä 50 markan ja 46 ääntä 40 markan puolesta.
Eikä julkisesti yksikään 50 markan puoltaja puhunut!
Tämä oli häpeällinen teko.
Enköhän vain tästä saanut aihetta kieltäytyä asettumasta ehdokkaaksi uusissa vaaleissa?
Sitten olisi minulle avautunut todelli-nen syy.
[kaksi tyhjää sivua]