Perjantaina 8. Helmik. 1918

Päivät ovat niin toistensa kaltaisia tässä pakolaisuudessa, etten koskaan muista mikä viikonpäivä on, ennen kuin katson tästä kirjastani. Jokapäiväisenä työnä meillä on urkkia tietoja asiain kulusta. Sen ohessa olen korjannut ’’Puukkojunkkarit’’ teosta uutta painosta varten. Se on nyt kohta valmis.
Tietoja aluekomiteasta: ’’Maasotaväki ja huomattava osa meriväkeä haluaa rauhaa ja päästä kotiin. Sotalaivat kyllä irtisahatut jäistä, mutta ei silti kuitenkaan ole sanottu että niistä ammutaisiin valkokaartin tänne saapuessa (halun puute). Viaporin tykistö huonossa kunnossa. Upseerit Viaporista sitä mieltä että he valkokaartin tänne saapuessa niin hommaisivat, että Viapori tykistöineen antautuisi valkokaartilaisille, näitten tänne saapuessa. Voimainsa mukaan he tulevat kuitenkin estämään vastarintaa. Schmilga kyllä kovasti agiteeraa sotilaita avustamaan punaisia, mutta ei saavuta läheskään yleistä kannatusta. – Tampereen komendantti (Svetnikoff?) ei ole punaisten puolella, mutta hänen vaikutuksensa on vähäinen, 6/II – 18.
Punakaarti on antanut sellaisen uusitun määräyksen, että jos henkilö, josta vähänkin voidaan epäillä olevan vähimmässäkään suhteessa punakaartin hommia vastaan, hänet heti pitemmittä mutkitta ammutaan.
Aluekomiteasta saadun tiedon mukaan olisi Saksan pitänyt alottaa sotatoimet klo 2 päivällä tk. 6 pnä.
Kokko kävi tänään täällä. Toi ikäviä uutisia Lohen, Lanton ja Heikkisen veljeilystä sosialistiedustajien kanssa. Kirjoitin hänelle mukaan jyrkän kirjeeni. Vaikka eivät sosialisti-edustajat olekaan mukana nyt veritöissä, ovat he kuitenkin taistelurajan toisella puolella, me toisella. Ei mitään veljeilyä nyt. Meidän puolestamme puhuu vain Mannerheim.
’’Puukkojunkkarien’’ tarkastuksen sain tänään loppuun.
Niukkanen kävi täällä. Hän lupasi lähteä ryhmäämme asialleni. Kirjoitan.
Kävimme L[iaka]lla. Siellä kaikenlaisia kaskuja kuultiin:
Suuria tansseja panevat matruusit yhä toimeen. Hgin palvelijattaret heidän kanssaan tansseissa niin, että seuraavan aamun maitojonoissa tapahtuu usein pyörtymiskohtauksia.
Virolainen pastori tullut tänään Viipurin kautta. Viipurissa virolaiset sotamiehet kyselleet onko heidän sekaannuttava Suomen sotaan. He menisivät punakaartin puolelle. Pastori kieltänyt, puoltanut puolueettomuutta. Sen saaneet punakaartilaiset tietää. Vanginneet. Vihdoin päästetty.
Julius Ailio hyvin järkytetty, kun oman sisaren mies, erään kartanon pehtori, luullaan murhatun.
Matti Paasivuori oli vastannut, kysyttäessä, miksi ei hän ole nyt senaatissa? Hän ei ole vielä niin hullu. Nekin jotka ovat saavat jo hirsipuuta katsella.
Leipää ovat valkokaartilaiset pyytäneet Siuntioon.
Tampereen valloituksesta tuo tietoa eräs upseeri. Tehty 3 hyökkäystä. Punaset menettäneet 2000, valkoset 1100, sekä vankeja ryssinä ja punaisina 12,000. – Nähtävästi perätön tieto.
Manner ja Tokoi pitäisi oleman kateessa. Tieto tarkistamaton.
Ei ikinä pohjalaisia vastaan: ’’Eräs’’ venäläinen upseeri oli vakuuttanut oltuaan Vaasan taistelussa. ’’En ikänä mene pohjalaisia vastaan taisteluun. Puukko kourassa ne valloittivat tykkipatterin.’’
Venäjällä ovat alkaneet suuret liikkeet bolshevismia vastaan. Irtautuvat vallat marssivat, Aleksejev marssii, monet muut marssivat.
Akat Punakaartin päämajassa: ’’Missä meidän miehemme viipyvät? Kun ne lähtivät, sanottiin pari päivää kestävän matka?
Vast. ’’Ei ne kaikki tule ikänä.’’
Lumivuokko itkee. Pari akkaa oli käynyt senaatissa. Tullessamme haastaneet: ’’Kyllä siinä taitaa olla, kun Lumivuokkokin vain itkee.’’
Tämä ’’itkeminen’’ todetaan toistakin tietä.
Yrjö Mäkelin sanotaan astuneen sisäasiain johtoon. Siis hänkin!
Kasperi Tanttu on kirkollisasiain esittelijänä.
Vilho Lehokas, Stenmanin taidesalongin vahtimestari, valtiovarain toimituskunnan esittelijänä.
Siivottomuudesta senaatissa, kenraalikuvernöörin talolla ja säätytalolla kerrotaan uskomattomia juttuja.
Merkitsevä sähkösanoma Viipurista: Eversti B. oli toht. H:lle äsken käynyt kertomassa: Upseeriklubille tuli seuraava sähkösanoma:
’’411 prikadi piiritettynä saarrokseen. Lähettäkää kiireellistä apua.’’
Otaksumme, että saarron ovat toimittaneet puolalaiset ja virolaiset. Sillä ne ovat nyt sodassa venäläisten kanssa.
Junia Pietaristapäin Helsinkiin ei pitäisi tänään tulla.
Helsingin kaupungin raha-asiain hoito uhkaa tehdä ’’hallitukselle’’ mahdottomuuden.
Ryhmästä tuo K[einäne]n Niukkasen terveiset, että siellä on päätetty hyväksyä kirjeessäni esittämien menettelytapojen käytäntöön ottaminen. Hyvä!