Perjantaina 9. Tammik.

Presidentti ja väkijuomat. Tänään kertoi Nyyssölä erään kokoomukselaisen ja sittemin parin muun kertoneen, että Presidentti olisi jollekulle sanonut: etkö sinä voisi minulle hankkia väkijuomia? Sanoin Nyyssölälle heti että se on musta juoru jonka vastustajat ovat panneet liikkeelle. Maaseutu-virkamiesten suhtautumisesta kieltolakiin oli N:llä nyt hyvät toiveet. Kun minä olen aina ollut sitä mieltä että ihmiset eivät ole niin huonoja kuin ne ensi katsannossa näyttävät, tunnusti hän sen oikeaksi. Mutta Helsingin suhteen olimme sitä mieltä että se on mätä.
Talonomistajain lähetystö kävi pyytämässä, että Huoneenvuokra-asetus nyt pysytetäisiin, eikä suostutaisi Hgin kaup. valtuuston esitykseen siitä, että kaikki huoneet vuokrataisiin vuokralautakuntien kautta. Ilmoitin katsovani ettei muutos ole sopiva. Mutta tämän yksityismielipiteenäni.
Englantilainen urkkijatoimisto. Oli pyydetty lupaa saada Sortavalaan asettaa englantilainen urkkijakeskus, joka tutkisi bolshevismia Karjalassa? Yleisesikunta oli lämpimästi puoltanut. Ulkoministeri selitti, että näiden toiminta tulee suuntautumaan sisä-Venäjälle, eikä koske Suomea, eikä Itä-Karjalaa. Tulleet sotilasneuvottelujen kautta. Ulkomin. vasta nyt ilmoitettu.
Alkio vastusti jyrkästi tämän urkkijakeskuksen asettamista Suomeen.
Kun urkkijat ovat ryssiä, on syy epäillä että urkinta tapahtuu venäläisten ja englantilais. taantumuksellisten hyväksi. Se voi tarkoittaa vain muodollisesti bolshevikeja. Vastustaa jyrkästi. Hahl ja Ritavuori yhtyivät Alkioon.
Kahelin katsoi että kun yleisesikunta puoltaa, on siihen suostuttava. Mutta ei sallittava spioniasemain asettamista Suomeen rajain sisällä.
Vennola katsoi että asia on kansainvälinen. Yleisesikuntain asia. Jos me nyt kiellämme ettei tällaista yhteistoimintaa saa olla, niin miten me voimme olla yhteistoiminnassa muiden maiden kanssa. Ei ymmärrä miten asia kieltää. Sisäministeri puolestaan epäilee sisäministerin [tark. ulkoministerin] tietoja siitä että nämä miehet ovat entisiä venäläisiä Suomessa olleita urkkijoita. Puollustaa aivan kiihkeästi myöntymistä.
Berg toivoo ettei asiaa virallisesti käsitellä.
Vennola: lykkäisi asian valiokuntaan.
Ritavuori epäilee, ettei asian takana ole Englannin hallitus. Valiokuntaan.
Alkio samoin.
Päätettiin: Valiokuntaan: Ritavuori, Holsti, Berg, Alkio.