Perjantaina

Lenteli vesitaso Helsingin yläpuolella. Ryhmä kokoontui klo 11. Keskustelun alaisena hallituksen muodostamiskysymys. Päätettiin ehdottaa ryhmille että asetetaisiin 7-miehinen valiokunta järjestämään asiaa. Päätettiin hallitusvaliokuntaan ryhmän puolesta Alkio, varalla Luopajärvi.
Ryhmän puheenjohtaja valtuutettiin illalla kehoittamaan nyk. senaattia hoitamaan tehtäviään siksi kun uusi senaatti muodostuu.
Puhemiehistö saa toimekseen täysistunnossa ehdottaa, että asetetaan 7-miehinen valiokunta hallitusta järjestämään.
Puhemiehistölle:
Hallitusvaliokunta
Elintarve-valiok.
Elintarvekys.
Lakon lopett.
Edusk. hylkäsi hallitusvaliokunnan.
lauantaina: perustuslakivk. klo 1
täysistunto ”  2.
Illalla oli neuvottelu hallituksen muodostamisesta sosialistien, itsenäisyysklupin ja maalaisliittolaisten kesken. Asetin kysymyksen: suostuisivatko sosialistit muodostamaan yksin hallituksen? Vastasivat, ettei sitä mahdollisuutta ole ajateltu. Mäkelin tahtoi että itsenäisyysklupi tekisi hallituksen ohjelmaehdotuksen ja esittäisi sen. Huomautin, että hallitusohjelman ytimeksi olisi asetettava itsenäisyyskysymys ja elintarvekysymys. Suostuisiko sos.dem. ottamaan osaa parlamenttariseen hallitukseen, jossa olisi suhteellisesti edustettuina eri puolueita eduskunnasta? Salin pitkässä esityksessä arveli, että vallankumous on otettava senaatin ohjelmaan ja ”Me vaadimme”. Mäkelin: jos ei hallituksen ohjelmaa tehdä laajemmaksi, ei työväen vaatimuksia voida tyydyttää. Hallituksen ohjelman taakse on saatava eduskunnan enemmistö. Sos. edustajain ei ole mahdollista saada enää hillityksi. Porvarien tehtävä suuria myönnytyksiä. Ryhmän jäsenten keskuudessa herättänyt kokoomushallitusajatus vastakaikua, muutamissa toisissa ei.
Huttunen: Viime istuntokaudella hyväksytyt lait vahvist. Ammattijärjestöjen ohjelma elintarveasiain järjestelyksi. Amnestia työväen kaarteissa ja suojeluskaarteissa olevia kohtaan, se olisi yhtenä osana ohjelmassa. Järjestyskysymys tärkeä: mille kannalle poliisilaitos on järjestettävä nykyiselle, kunnalliselle pohjalle. Kansalliskokousvaatimus on tulevaisuuden asia. Jos ohjelmasta voitaisiin yhtyä, olisi mahdollista kenties, täytyisi sosalidemokraateilla olla huomattava enemmistö.
Salin oli sitä mieltä, etteivät sosialistit missään tapauksessa mene hallitukseen. Kun hän nyt kuitenkin on tässä konikauppoja hieromassa, tapahtuu se siksi, että asiassa on jotakin tehtävä.
Ilmoitin, ettemme tuskin voi niin pian saada selville ryhmiemme päätöksiä. On valmistauduttava siihen, että sos. ja me muut, valmistamme ohjelman. Ellei meidän ohjelmaamme hyväksytä, asettaa sos.dem. hallituksen. Kolmas mahdollisuus: virkamiessenaatti. Salinin lausunnon johdosta: maalaisliittolaisilla ei.
Luopajärven kysymykseen vastasi Mäkelin, että sos.dem. lehdistö varmaan tulisi hillitsemään intohimoja. Ryhmän ”Me vaadimme” -ohjelma on heidän hallitusohjelmansa. Kokoomus saatavissa vain sos. ml. ja itsen. ryhmän kesken.