Sunnunt. 1 p. jouluk.

Delegatsionissa pääministeri Ingman selosti, että Viron hallituksen jäsen Boska [Poska] ja Tonnison [Tõnnison] ovat pyytäneet täältä apua: aseita, miehiä ja varoja asetettavaksi bolshevikkeja vastaan. Hallituksen puolelta vastattu, ettei asevelvollisia voi sinne viedä. Mitä taas harjoittamattomiin vapaaehtoisiin tulee, ne eivät ole sen parempia kuin omatkaan. Siis miehistä ei voi olla puhetta. Mutta he pyytävät 20 milj. lainaa jota vastaan he asettavat 4 virolaisen pankin takuun. Pieniä pankkeja. Täällä joku pankki järjestäisi asian. Hallitus katsoo että annetaisiin heille aina 20 miljoonaan asti, koska virolaiset ovat nyt samassa asemassa kuin viime vuonna me. Lainan antaminen tekisi suhteet hyviksi.
Alkio omasta puolestaan kannatti aseitten antamista niin pitkälle kuin mahdollista, sekä lainan antamista 20 milj. saakka. Mutta ryhmän päätöstä ei voida saada aikaan tänään.
Ahmavaara samoin. Ehdotti että jos vapaaehtoisia joukkoja tulisi muodostumaan Viroon lähtöä varten, hallitus ei sitä vastustaisi.
Estlander samoin lainaan nähden. Mutta miehistön luovuttamisessa pitäisi olla varovaisia, ettei oma maa joudu vaaraan.
Colliander puolsi lainan ja aseitten antamista. Me saimme Ruotsista lainaa yksityisten takuuta vastaan. Kenties Virossa olisi kansalaisia jotka tekivät saman. Mielestäni antamisessa oltava varovaisia.
Kairamo. Selvää, että kaikki se apu mitä voidaan antaa se on annettava. 20 milj. on niin pieni summa, että jos se kielletään se osottaa ettemme halua mitään antaa. Annettava riippumatta siitä saadaanko yksityistakauksia eli ei.
Ingman. Mitä aseiden antamiseen tulee, se on valitettavasti vähä. Pääasiassa käsikranaatteja.
Vrede ei ole periaatteellisesti avustusta vastaan. On pidettävä aseitten antamisessa mielessä että aseet voidaan pian tarvita itse. Omat raha-asiat eivät ole hyvät. Mutta ei voi lausua mitään omaa mielipidettä. Miehistön lähettäminen olisi vastoin valtiopäiväjärjestystä. Maamme oma asenne epävarma.
Haataja. Virolaiset luultavasti asettavat niin hyviä takeita kuin voivat. Avustus tehtävä. Miehistöön ja vapaaehtoisiin nähden asenne selvä. Upseereja voisi pikemminkin saada. Aseita voisi jonkin verran antaa. Täällä on laajoja piirejä ilman aseita, jotka tarvitsisi aseilla varustaa.
Pennanen. Apu Virolle on samalla itsesuojelutoimenpide. Laina on annettava.
Koivisto kannatti hallitusta. Aseiden kanssa varovasti meneteltävä. Rahat myönnettävä.
Hahl. Se seikka on selvä, että raha-apu on myönnettävä, huolimatta siitä, onko takuut ensiluokkaisia. Aseitten ja miehistön luovutuksessa oltava varovaisia. Luottaa hallitukseen.
Vrede Haatajalle, ettei meillä ole upseereita, ainakaan taitavia. Kun on viitattu siihen, että meidän asemamme Viroon on nyt sama kuin Ruotsin meihin aijemmin, tahtoi sanoa että vertaus ei pidä paikkaansa. Ruotsi oli silloin täysissä varuksissa, meillä on suuri vaara itsellä.
Pääministeri. Oma vaaranalainen asemamme on se, että me puollustamme samalla itseämme kuin Viroa. Jos Suomen lahden etelä-rannikko menee bolshevikeille, asemamme on valitettava.
Hornborg. Viron tarve on meidän oma tarpeemme. Viro on Suomen ulkovarustus.
Pääministeri. Suomalaiset Räävelistä pyytäneet apua, ”Valvoja’’ lähti eilen, mutta palasi takaisin, koska venäläisiä sotalaivoja oli merellä. Sotilasviranomaiset arvelevat Venäjän laivain olevan kokolailla huonossa kunnossa.
Merkittiin lausuttuina mielipiteinä.
Haataja kysyi otetaisiinko käsiteltäväksi vuokralain muutoksia koskeva esitys, jos hallitus sen tekee.
Hahl arveli ettei olisi syytä näitä vastustaa.
Vrede samoin.
Alkio samoin, tunnusti ajan kiireell. Merkittiin ettei kukaan ollut vast.
Kasku. ’’Hytönen kertoi insin. Samp. Kijanderin jo elokuun lopulla sanoneen hänelle: Mitä sinäkin sitä tasavaltaa nyt vielä haaveksit. Monarkia siitä tulee. Von der Goltz on sanonut: jollei eduskunta kokonaisuudessaan suostu, asetetaan niille kuularuiskuja, kyllä suostuvat.
Kävin Kansallisteatterissa katsom. Maria Jotunin uutta näytelmää ’’Kultainen vasikka”. Koko tyydyttävä.