Sunnunt. 1.

Hallituskysymys. Eilen illalla keskusteltiin ryhmässä hallituskysymy[kse]stä. Tein lyhyesti selkoa tilanteesta. Useat lausuivat mielipiteensä samaan suuntaan mikä oli hallituksen edustajilla. Tänään uudestaan keskusteltiin asiasta. Pesonen kysyi: mikä on totuus? Onko pääministeri saanut selvää tietoa siitä, ettei maalaisliitto tule oikeistokokoomukseen? Kallio vastasi että on. Selosti muuten asiaa.
Junes. Oikeistokokoomus olisi vaarallinen. Maalaisliiton ei ole mentävä siihen.
Manner oli saanut sen käsityksen, että Vennola koettelee keskustasuunnan hermoja. Ml. on pidettävä selvänä, että vastatessamme niin su[u]relta osaltaan hallituksesta, että sen tulee saada myöskin vaikutusvaltaisia paikkoja. Luulee, että budjetin valmistuttua presidentti ja Vennola jättävät listan eduskunnalle, johon on suostuttava eli ei.
Ryhmän olisi käännyttävä lähetystöllä Pehkosen puoleen saada hänet hallitukseen.
Raatikainen. Mitä silloin tehdään jos ilmestyy valmis lista jossa on oikeistonkin edustajia. Se olisi itsellemme selvitettävä.
Arvostelee Juneksen mielipidettä. Ei ole samaa mieltä. On parannus, jos kokoomukselaisia tulee hallitukseen. Hallituksella tulee olla ainakin kardinaalikysymyksissä selvempi ohjelma. Silloin kärjistyy suhde sos. mutta sen täytyisi muutenkin kärjistyä. Sisäministeriö lievä. Maalaisliitto ei saa heittää Juneksen esitt. mielipidettä tarkemmin harkitsematta. Meidän on vaadittava ohjelmaa. Vasta jos se hylätään on siveellinen oikeus kieltäytyä hallitukseen menemästä.
Kallio huomautti että oikeistokokoomukseen oli jo kerran aijottu mennä. Ei olisi vielä tehtävä jyrkkiä päätöksiä.
Niukkanen. Jos oikeistokokoomus tuleekin, se ei ole pitkäaikainen. Ei Pehkosta elintarveministeriksi. Viisainta ruveta ajattelemaan että rupeemme lojaaliseen oppositsioniin.
Leppälä varottaa ml. ottamasta elintarveministeriötä. Lopetettava. Juneksen lausunnon johdosta Raatikaiselle: ei ohjelmat auta. Tärkeämpää on miten salkut jaetaan. Vaara on olla oppositsionissakin. Jos oikeisto saa ohjat käsiinsä vie se kehityksen väärille tolille.
Arfman luulee että tämä hiljaisuus merkitsee että edistysmielisissä on suuri käymistila selvittäen suuntia: oikeaan tai vasempaan. Rajamaan- ja elintarveministerin paikat vaikeat. Pitäisi oikeistokokoomusta vaarallisena ja korvaamattomana tappiona. Jos sos. pan. vaatimuksia suojeluskuntain lakkauttamisesta, sotalaitoksesta y.m, siihen ei suostuttava.
Aarno Pesonen. Raatikaisen ajatus sama, jota hän oli kerran ajanut. Mutta nyt hän ei sitä aja. Hän oli tehnyt sen silloin kuin ryhmä olisi ollut valmis menemään hallitukseen ilman ehtoja. Nyt on ryhmä päättänyt ettei se mene oikeistokokoomukseen. Meillä ei ole syytä.
Alkion pitempi lausunto, jossa hän kieltää, ettei saisi tehdä jyrkkää päätöstä siitä, ettei mennä oikeistokokoomukseen. Me olemme siinä tilassa, että me emme saa paeta mitään tilannetta. Oikeistokokoomukseenkin täytynee mennä. Vasemmisto on kumouksellinen. J. nep. Meidän on oltava taistelussa kansanvallan puolesta.
Lohi tahtoi saada sanoa sanansa Venäjän kysymyksessä. Odotetaan asevelvollisuusajan lyhennystä. Ei saa lähteä hyökkäyssotaan. Asema maassa joutuu sekaannuksiin. Velvollisuus on koettaa pyrkiä neuvotteluihin bolshevikien kanssa. Kiinteä neuvottelu reunavaltojen kanssa. Ei tiedä millä kannalla hallitus on asiassa.
Junes. Kysymykset rauhasta ja hallituksesta rinnastettava. Jos me hyväksymme oikeistolaisen kannan asema käy yhä kärjistyneemmäksi. Jos oikeisto saisi määräysvallan, se heikentäisi asemaamme oikeistososialisteihinkin. Rauhaan mentävä. Alote saatava omiin käsiimme. Rauhallisin keinoin ratkaistava Karjalan kysymys ja hienosti peräännyttävä.
Raatikainen Pesoselle: Silloin kuin Pesonen ehdotti ohjelmaa, oltiin puhtaan, entisen keskustahallituksen kannalla. Se on nyt mennyt myttyyn. Mutta mahdotonta on että maalaisliitto menee oppositsioniin. Uuteen hallitukseen mennessä on ulkopolitiikkaan nähden saatava ohjelma. Samoin sisäpolitiikkaan. Jyrkkiä muutoksia saatava aikaan. Pantava ehtojamme. Ellei niitä täytetä, on kunniallista siirtyä oppositsioniin. Epäilee vahvasti sosialisteja. Kuvasi heidän hallitustapaansa 1917. Ei mitään itkemistä vaikka ei niiden kanssa ollakaan yhteistyössä. Kun presidentti antaa jollekin toimeksi muodostaa hallitus, on maalaisliiton saatava lausua siitä mielensä. Uskoo, että nykyinen sosialistinen ryhmä olisi valmis johtamaan kapinaa, jos siihen tilaisuutta tarjoutuu.
Manner yhtyi Alkioon. Puhui ohjelman muodost. muodollisista puolista. Luulee että eduskunnalle tuodaan valmis lista, se on hyväksyttävä tahi hylättävä. Ml. tulee pitkän aikaa pysymään hallituspuolueena. Muuta tietä vaikuttaa ohjelmaan ei ole kuin se, että meidän miehet tuovat neuvotteluissa esiin vaatimuksemme.
Pilkka yhtyy Alkioon. Itä-Karjalan ministeriö vaikea. Jos lähd. sotaan bolshev. vastaan, on se Suomen surma. Yhtyy hyökkäyksessä Loheen.
Elovaara. Alkion lausuman loppuosa tyydytti melkoisesti: mutta menisi kauppaministerin paikan suhteen vielä pitemmälle. Meillä on valta käsissämme. Kauppaministerin paikka vaadittava ent. lisäksi. Yhtyy Loheen Itä-Karjalan asiassa. Puolan välityksellä tarjottava Venäjälle rauhaa. Asevelvollisuudesta päästävä pienemmille rasituksille. Elantokustann. yhä nousevat ja rahaarvo alenee. Varottaa ottamasta rahaministerin salkkua. Se vie turmioon koko puolueen. Veronmaksajat varsinkin suuret, streikkaavat. Myöntää viime tingassa menon oikeistokokoomukseen – viimetingassa.
Niukkanen. Edellyttänyt, että sen jälkeen kuin ml. ehtoja ei hyväksytä, mennään oppositsioniin. Ollaan koko maailmassa menossa vasemmalle. On huomannut että edistysmieliset pyrkivät oikealle: Maan onni velvoittaa meitä siitä pidättymästä. Suunta vie pakostakin sosialistien käsiin. Siinä tapauksessa, jos ei oikeisto hyväksy ehtojamme, otamme mahdollisimman vähä hallituspaikkoja.
Piitulainen. Parlamenttarismi venyvä. Keskustapolitiikan jatkaminen mahdollinen vain siinä tapauksessa että ml. on riittävästi vaikutusta. Ei mene suin päin sotaan ei rauhaan. Vasemmiston kaksinaamaisuus pitkälle menevä. Ei luota.
Alkio esitti laajemman selostavan lausunnon, m. m. sähkösanoman Moskovaan.
Vesterinen. On sanottu että vasemmisto pettää, mutta oikeisto myös pettää. Ei ole luottamusta kumpaankaan. Yhtä suuret syyt pelätä oikeistoa kuin vasempaa. Alkio sanonut, että sosialistit nyt pyrkivät sosialisoimiseen. Se ei ole uutta. Täällä on mentävä sosialisoimiseen. Ei ymmärrä, miten tämä voidaan hallitusvallan kautta estää. Englannin pääministerit ilmoittaneet olevansa valmiit kaivosten sosialiseeraamiseen. On noudatettava viisasta politiikkaa. Ei tahdo sanoa sitä tai tätä. On koetettava löytää kultainen keskitie.
Lohi yhtyy edelliseen. Vasemiston petokset aina muistetaan, mutta ei oikeiston. Nykyinen politiikka Euroopassa muodostunut sosialisen kehityksen kautta. Sellaista sosialisoimista vastaan ei meillä saata olla mitään. Toivoisi, että siinä hallituksessa, joka tekee rauhan olisi sosialisteja. Ei sano että Karjalan kysymys olisi niin vain heitettävä. Hyväksyy hallituksen sähkösanoman. Uskoo että sosialistitkin tahtovat isänmaan vapautusta.
Raatikainen. Edistysmieliset, presidentti ja pääministeri eivät ole koskaan luottaneet maalaisliittolaisiin. Ovat pitäneet meitä välttämättömänä pahana. Kyllä pitäisi elintarveministerin paikkakin täyttää. Mutta se ministeristö [tark. ministeriö] on lakkautettava. Mutta onko se minkään muun puolueen mielen mukaista? Luulee että viljanluovutuslaki eduskunnassa kaatuu. Onko ml. tarkoituksen mukaista lisätä miehiä ministeriöön?
A. Pesonen. Alkion lisäksi huomautti vielä, että oikeisto on mahdollinen turvautumaan aseelliseen voimaan. Niillä on suojeluskuntia, esim. kaupungeissa, puolellaan. Pitää Pilkan ajatuksia sosialismista ylimielisinä. Sos. on varmat juurensa. Vesterinen esitti hyvän yleisen ajatuksen: emme kykene hallituskeinoin estämään onnettomuutta, vaan viisaalla politiikalla. Seisomme tulivuoren kupeella. Vuoressa mahtavia voimia. Uudistuksia. Siihen vähimmin pystyy oikeisto.
Juutilainen. Hallituskysymyksessä otettu liian pitkä sihti. Uudelle hallitukselle riittäisi yksi ohjelmakysymys: rauha Venäjän kanssa. Jos niiden taholta esitetäisiin järkeviä mielipiteitä, voitaisiin ennakkoluuloista luopua. Oikeiston tulo hallitukseen lykkää rauhankysymyksen. Luulee oikeistosta huonoa. Rauhankysymys otettava vakavammin, eikä kuten viime syksynä jolloin se huutoäänestyksellä ryhmässä hylättiin. Ehdottaa että hallituskysymyksen ratkaisun perustaksi otetaan rauhankysymys.
Alli Hollo kävi luonani. Asema hänen ja Jn välillä ei ole muuttunut. Juho oli käynyt kyllä hänen luonaan, mutta – vaatimassa vain erästä 7000 markan osakemäärää, jotka heillä ovat velkojensa vakuutena. Edelleen hän vaatii että annetaan asian olla tällaisena toistaseksi.
Alan ymmärtää että tuo mies on poikkeuksellisen itsekäs, oikeinpa epänormaaliin saakka. Muuksi en voi hänen menettelyään selittää.
Teatterissa kävin katsomassa Romeota ja Juliata. Verrattain joutavata. Sekin on elänyt yli aikansa.