Sunnunt. 11. Tammik.

Täällä olevat ryhmän miehet olivat koossa luonamme, Kallion ja minun asunnossani. Pohdittiin hieman hallituskysymystä. Hahlin mielestä oli ministeriöiden lukumäärää vähennettävä, m. m. poistamalla sosialiministeriö, jonka tarpeellisuutta hän ei sanonut tuntevansa. Mutta siitä huolimatta oli täytettävä Luopajärven paikka, jonka väliaikaista järjestelyä ei hän ollenkaan hyväksynyt. Kalliolle suositteli hän raha- tai sotaministerin paikkaa. Pehkoselle kauppamin. Sanoi että maalaisliittolaisilla ei ole nykyään muuta kuin maatalousministeriö. Tämä satsi oli ilmeisesti tulos siitä, että olen häntä hätyyttänyt muutamista äänestyksistä. Alkio vaati että nyt on Karjalasta saatava 1 mies mukaan. Relander sitä jyrkästi piti tarpeettomana sieltä. Mainittiin Raatikainen etevänä ja sopivana, vastustin hitautensa vuoksi mahdottomana. Mitään erityisen valmista ei saatu. Merkittiin että hallituskysymys kokonaisuudessaan on kohta esillä.