Sunnunt. 12. Jouluk.

Ryhmässä. Niukkanen selosti valiokunnassa esiin tulleita virkamiesten kalliin ajan palkankorotuksista. Niitä on annettu ylemmissä luokissa korkeampia prosenttimääriä kuin alemmissa luokissa. Niukkanen asettunut sille kannalle, koska kalliinajan avustuksia on pidettävä apuna, olisi apuja tästälähin jaettava alemmille runsaammin esim. niin että ylipäänsä jaettaisiin kaikille sama summa. Lähetystöissä alempipalkkaiset tätä kannatti, ylempipalkk. vastustavat. Ehdotettu tälle vuodelle 50 milj. Mutta silloin olisi laadittava asteikko 8000:- korotus 4090:- palkka 13–14000 korotus 26 % j.nep. 26,000 palkasta kalliin ajan korotus lakkaisi. Näin menisi 40 milj. ja lapsikorot. 10 milj.
Hallitus ehd. 25 %, virkamiehet vaativat 50 %, hallitus 50 milj., virkamiehet 100 milj.
Niukkanen on ajatellut melkein yhtäsuuria korotuksia kaikille n. 40 %. Se veisi 55 milj. ja lapsikorot. 10 milj. jos ehd. 3000 jokaiselle, alenisi yleissumma noin 6 miljoonalla. Nämä koskevat siviilivirkakunnan palkkoja.
Kallio Korotuksen tulisi tehdä liukuvaksi, laskevaksi elinkust. laskiessa, nousevaksi sen noustessa. Mahdollisesti ei vielä aika tähän. Tanskassa on jo tehty niin. Ei luule hallituksen eikä Niukkasen ehdotuksia parhaaksi. Ei tyydytä 26000 pysäht. Hyvät virkamiehet menevät muille aloille. Miellyttää tasainen jako kaikille. Puoltaa 50 milj. jaettavaksi paremmin suhteellisesti, että virkaan valmistus tulisi korvatuksi.
Niukkanen: Loimaranta oli ehd. että korotukset annetaisiin palvelusajan perusteella.
Juutilainen. Kannattaa kaikille samaa summaa. Ehkä ment. 30,000 palkkaan asti. Ei luule että paremmilla virkamiehillä on enää mahdollista siinä määrin mennä muille alueille.
Kallio. Tässä on pukki joutunut kaalimaan vartijaksi. Oli jo viime vuonna edustanut sitä kantaa että 30,000 mkn palkalla olisi annettava viimeinen korotus, ei sen ylemmille. Jollei tehdä alemmille piireille mahdoll. elää, tulee tuho. Yhtyy Niukkasen periaatteeseen. Vaatii alennettavaksi sen sijaan sotilasmiljoonia 200:lla miljoonalla, samoin suojeluskuntamiljoonia 10 miljoonaan tahi kokonaan. Saamme maan puolustuksen puolella nykyisestä. Harkinnan alaiseksi 26–30,000 mk. asti.
Elovaara. Tämä on hätäapua. Yhtyy Liakkaan sotamäärärahojen vähentämisestä, mutta ei suojeluskunnista. Ne ovat tärkeitä maan puolustukseksi.
Kallio Juutilaiselle: Tämä kansa on kyvyistä köyhä. Kyvyt saavat aina paikkoja. 30,000 yläpuolella on vähä päälukua. Yläpäässä joku vissi summa, alapäässä joku prosenttimäärä.
Pesonen yhtyy Niukkasen kantaan, mutta samaa mieltä kuin Kallio kyvykkäämmistä henkilöistä. Ehdottaa: että palkankorotusta ei annettaisi yli 36000 mkn palkan.
Niukkanen: Kalliin ajan korotus annetaan vain yhdestä virasta. Tahtoisi ehdottaa, että kellä on lisäksi ylimääräisiä virkoja ei saa korotusta. Liukuva asteikko saatava voimaan.
Leppälä on Niukkasen kannalla. Nyt tehtävä vakava päätös. Yhtyy Liakkaan mikä koskee sotalaitosta ja suojeluskuntia.
Juutilainen. Yläpäässä eivät kaikki ole kykyjä, vaan vanhoja.
Manner. Käsityksemme kyvyistä erilainen. Virkamiespalkkoja pyrittävä tasoittamaan. Liukuva hintataso turmiollinen.
Puhui vahtimestarien suurista palkoista.
Hahl: Ei ole voinut oikein seurata ehdotusta. Mutta tahtoisi maksaa myös korkea palkkaisille.
Ryhmä hyväksyi Niukkasen ehdotuksen.
Venäjän lähettilääksi ehdotti Juutilainen Luottopankin johtaja P. J. Hynnistä.
Keskustelua. Asetettiin valiokunta: Hahl, Juutilainen ja Vuorimaa valmistelemaan Venäjän lähettiläskysymystä.