Sunnunt. 18. Maalisk.

Kotona. Täällä olivat Mäki emäntineen ja agron. Rautakoski ja Oiva Jääskeläinen. Viimemainitut puhuivat valistuspiirin kokouksessa ja iltamassa.
Sain erinäisiä tärkeitä maanviljelystä ja eläinhoitoa koskevia neuvoja.
Kallio kirjoitti. Vaasan hovioikeuden presidentin löytäminen ottaa lujille. Nyt on Lilius kieltäytynyt, Pehkonen puolittain lupautunut jos saa asunnon. Juseliusta ei nimitetä. – Sinne pitää tulla suomalainen! Vaasan hovioikeuden viikinkivalta pitää tulla murrettua.
Kalliolla on kaikellaisia elämänonnettomuuksia kotona.
Sanoo, että Nyyssölä aikoo tehdä Westermarckista Dreyfusjutun. Arvelee että Hyvönen oli liijan hätäinen tehdessään ilmiantonsa.
Niin. Joka tapauksessa oli W:n matkassa kieroa. Jos hän noine rahoineen olisi päässyt Amerikaan – sinne olisi jäänyt. Hyvös-parkaa nyt sitte vain hirtetään! Ihmiset ovat kurjia.