Sunnunt. 20. Helmik.

Ryhmässä selosti Lohi tullilain käsittelyä suurenvaliokunnan porvarijäsenten kesken. Oli arveltu kahvitullin aiheuttavan lisääntyvää salakuljetusta. Sovittiin että kahvin tullia ei koroteta, mutta sokerin voisi korottaa: jauhamattoman 2:70neen ja jauhetun 3:-neen. Samoin voitais korottaa rukiin tullia 100 % jolloin se tekisi n. 20 p. Vehnän tullia ehdotetusta hieman alentaa. Riisiryynille hieman korotusta. Suunniteltu muutos lisäisi valtiotuloja 10 milj. Kallio suunta on oikea, mutta perustelu, että ’’kun on totuttu paljon maksamaan’’ ei ole oikea. Vehnää on erehdys alentaa.
Leppälä pelkäsi että erinäisten porvariryhmien edustajat pettävät. Mitä takeita? Pyytää Lohelta vastausta.
J. A. Heikkinen pitää turmiollisena jos vehnätullia alennetaan. Pidettävä kiinni vehnän ja riisin tullin korotuksesta. Vastustaa rukiin tullia.