Sunnunt. 30. Tammik.

On lähdettävä puhumaan Ylistaroon Pohj. vaalipiirin maalaisliiton piirikokoukseen. Ajattelen puhua seuraavista asioista:

Nykyhetken yhteiskunnallinen maailmansielun kuva.
Ahlqvistin: ’’yks enkeli yks’ perkele.’’ Tämän ilmaukset nykyisessä yhteiskuntasielussa.
Siinä havaitaan suurta uskoa – köyhillä.
” ” suurta pelkoa
– pääomanom.
Se on kamppailua vanhan ja uud. välillä.
Kumous on tulos siveellisesti kestämättömästä kulttuurista. Vanha häviää, että uusi pääsisi syntymään.
x
Ryhmittyminen uutta rakentamaan.
Suomen puolueet. + Taloudelliset näkökohdat.

Maalaisliitto: teollisuuskapitalistisen ja sosialistisen taistelurintaman välissä.
Talonpojan tehtävä.
Uuden yhteiskuntajärjestelmän raaka-aines.
Taloudellinen uudistus.
Talonpoika ja sodan kokemukset.
Siveellinen uudistus.
x
Eduskunnassa.
Tärkeimmät tehtävät.
Torppareista ja tilatt. uusia talonp.
Oppivelvollisuuden toteuttaminen tällä kertaa tärkein Suomen talonpoikaisen mahdin kohottamiskeino.
Se vie puoluerintamalta sivistysrintamalle.
Sinne missä taistelu vallasta ratkaistaan.

Matkalla Ylistaroon. Yksin vaunussa. Luen Ervastin ’’Ruusu-Ristin” 1 nroa. Omituisia aatteita. Mutta miksei!
J. Västi oli vastassa, vei kotiinsa. Syötiin. Hauskaa.
Iltamassa ei ollut paljon väkeä. Puhuin kiitolliselle kuulijakunnalle.
Punkari kyyditsi asemalle.
Annikka oli asemalla vastassa. Kiitos hänelle siitä!