Sunnunt. 7. Maalisk.

Ryhmässä Rautatieläisten 10-miljoonalisäys-asiassa. Selostin miten kohtaus pääministerin ja minun välillä oli. Ilmoitin että aijon sen edusk. selittää.
Samalla selostin asian käsittelyn valtioneuvostossa nyt. Kallio ja minä olimme olleet vastaan, Hahl puolesta.
Ryhmä päätti yksimielisesti vastustaa 10-miljoonan lisäystä.
Kysymys Elintarveministeriöstä.
Onko sitä jatkettava? Onko maalaisliiton täytettävä elintarveministerin paikka?
Säännöstelystä on päästävä. Elintarveministeriö lopetettava. Toiset puolsivat ministeriön vielä jatkamista, mutta maanviljelystuotteiden säännöstelyn lopettamista. Selvitys on vaikea. Sinne ei saa panna maalaisliittolaista. Alkio ehdotti asetettavaksi valiokunnan, joka selvittää kannan mille maalaisliiton tulee asettua elintarvelakiin, säännöstelyyn ja ministeriöön nähden. Ehdotti valiokuntaan jo Kallion ja Vuorimaan. Lausui tulleensa siihen käsitykseen että säännöstely kenties on lopetettava.
Vuorimaa ja Heikkinen J. A. vastustivat mliittolaisen elintarveministerin asettamista selvittämään porvarien konkurssipesää.
Raatikainen puolsi mlsen elintarveministerin asettamista.
Päätettiin että elintarveministeriö otetaan ml-lle, sekä että ministeriön toimintaa aletaan lakkauttaa.
Kallio ehdotti Raatikaisen ehdokkaaksi. Kannattivat P. V. Heikkinen, Saarelainen, Niukkanen.
Raatikainen piti mahdottomana. Häntä ei piä asettaa ehdokkaaksi.
Monet puolsivat R:n ehdokkuutta. Pitivät sen erittäin sopivana.
Leppälä: olisi saatava myös vasemmiston edustajia hallitukseen? Ehdotti Niukkasta? Lupasi kuitenkin tyytyä Raatikaiseen.
Alkio huomautti tulleensa siihen käsitykseen, ja harkinneensa sitä, että jos Pehkonen ei suostu maatalousministeriksi, asetetaan Hahl, apulaiseksi Raatikainen tai Niukkanen. Nyt kun R. on ehdokkaana elintarveministeriksi, voisi Niukkasen asettaa maatalousministerin apulaiseksi.
Päätettiin sähkösanomalla kysyä Pehkoselta josko hän suostuu? Alkio vastusti koska se liiaksi velvoittaa ryhmää. Siitä huolimatta päätettiin sähköttää.
Sosialiministerin ehdokkaaksi asetettiin Joukahainen. Hän oli jo edellispäivänä ollut asiasta puheissa Erichin kanssa ja luvannut vedoten kuitenkin ryhmään. Nyt hän heti, kysymyksen esiin tullessa, ilmoitti suostuvansa.
Elintarveministeriksi ehdotettiin Raatikainen. Hän alussa kerran vastusteli, mutta suostui verrattain helposti.
Yleensä on saanut havaita että kaikki ehdotetut ovat odottamattoman valmiita astumaan hallitukseen.
Hahl ei ole kumpanakaan päivänä ollut ollenkaan mukana hallitusneuvotteluissa ryhmässä. Kun eilen Erich häntä puhutteli, esiintyi Hahl aivan kuin tarjokas, saattoi havaita hyvin että hän oli jo pelännyt ettei häntä kysytäkään.
Kallio on lopulta päättävästi kieltäytynyt. Kehoitin häntä siihen. Sanoin että tämä hallitus tulee mahdoton. Sitten tulee mahdollisesti pakko meidän yrittää. Silloin on Kallion koetettava pääministerinä. Minulle se ei sovi siksi, että oppositsioni minua vastaan on niin suuri.
Nummisuutareita kävin katsomassa Kansallisteatterissa. Teuvo Puro näyttelee Eskon ensiluokkaisesti. Eskosta on ennen tehty tomppeli. Tämä tekee hänestä vilpittömyyden. Se on uusi luoma. Näen tässä Eskossa suomalaisen kansallisuuden kamppailun. Muut osat esitettiin aivan ala-arvoisesti.
Hallituslista. Niukkasella oli lista joka oli ollut neuvottelujen tähän astisen tuloksen ilmauksena. Siinä olivat nimet:
Pääm. R. Erich.
Raha: Vartiovaara tai Nevanlinna
Kauppa: Gösta Serlachius.
Oikeus: K. Söderholm.
Sisäas: Kivimäki
Maatal.: Pehkonen ja Hahl
Sosiali: Joukahainen
Elintarve Raatikainen
Ulkoasiat: Holsti
Kirkollis: Ingman
Sota: Rosenqvist
Kulkulaitos: M. Lavonius.