Sunnuntaina 10. Marrask.

Senaatissa. Tänään aamulla saimme vihdoinkin Kallion kanssa kutsun tulla valtionhoitajan puheille. Arvelimme matkalla saavamme kuulla kuninkaan vastauksen, jonka Ingman eilen tiedetään tuoneen, tahi tiedonannon hallituksen eropuuhista. Tultuamme senaattiin oli sinne tullut pari miestä joka ryhmästä, kuten: Erkko, Ahmavaara, Nevanlinna, Vrede, Puumala – muita ei tainnut olla.
Svinhufvud alotti: Meillä on nyt kaksi vaaraa, nälänhätä ja bolshevismi. Luultiin ensin että länsivallat tulevat kumoamaan bolshevismin. Petytty. Nyt näyttää Saksassakin bolshevismi leviävän. Vaara Venäjältä päin meilläkin nyt uhkaava. Pelätään hyökkäystä.
Nyt pitäisi saada porvarillisten puolueitten välillä maassa sovinto aikaan. On luultavaa, että kun jaksettaisiin pari kuukautta niin asema selvenee.
Ranska ja Englanti ovat intresseerattuja bolshevismin hävittämisestä. Jos täälläkin porvarit pääsisivät yhteen, se voisi vaikuttaa eduksi länsi valloissa, luottamuksemme nousisi, ne lähettäisivät tänne viljaa!
Jos bolshevismi puhkeaa etelässä, se on pian Skandinaviassakin. Silloin olemme Suomessakin taas pian sen keskellä. Nyt olisi siis päästävä sovintoon. (Pitkä vaikeneminen).
Alkio kysyi, mitä sovintoa tarkoitetaan?
Svinhufvud: Että porvarilliset puolueet yhteisesti sopisivat yhteisestä esiintymisestä. Esim. kokoomushallituksesta. Olisko sovinto sillä pohjalla mahdollinen? Siten voitaisiin pelastaa isänmaa vaarasta, johon se nyt on äkkiä joutumassa.
Kallio: Maassa on olemassa valtaavat vaatimukset uusista vaaleista. Mitä senaatti niistä ajattelee? Joku tieto vaalien toimeenpanosta olisi tulevaisuuden ankkurina välttämätön.
Svinhufvud: Onhan vaaleista yksityisten senaatin jäsenten kesken hieman keskusteltu. Puhuja on yksityisesti sitä mieltä että tästä on päästävä yksimielisyyteen tasavaltalaisten kanssa. Kysymys voi olla vain päivämäärästä. Vaalit tietysti on pidettävä. Ennen helmikuun 1 päivää ei ehditä. Maaliskuun 1 päivä sopivampi. Sovinnon tietysti täytyy koskea myöskin uusia vaaleja.
Paasikivi. Vaaleista on jonkun verran keskusteltu, samoin hallituksen täydentämisestä. Mutta asiat on lykätty odottamaan professori Ingmanin tuloa. Bolsheviki-vaara on nyt suuri. Mutta jos ei olisi nyt pelättävissä hyökkäystä Venäjältä, kotimaassa se ehkä voitaisiin hoitaa. Bolshevismi on pelättävissä, varsinkin nyt, kun se levenee varsinkin Saksassa ja Skandinaviassa. Vaara. Välttämätöntä saada aikaan yhteiskuntaa suojaavain puolueiden kesken sovinto ja tehtävä sitä varten ohjelma, m. m. siitä mitä eduskunnassa käsitellään syksyn kuluessa, sille pohjalle sitten muodostettaisiin hallitus. Mutta kaikki on tehtävä vapaasti.
Vrede: Onko tarkoitus että tämä eduskunta sitten hajoaisi, jos ilmoitetaan uudet vaalit. On monia asioita, kuten valtion raha-asiat, kokoontumis- ja painovapauslait, jotka pitäisi saada säädetyksi.
Svinhufvud: Valtiopäivät voisivat istua, vaikka uudet vaalit olisikin julistettu.
Ahmavaara: Suotavaa olisi päästä yksimielisyyteen. On harrastanut sitä niin paljon, että sen vuoksi on jo ollut valmis osittain vakaumuksestaan luopumaan. Pyysi valtionhoitajalta jonkinlaista ohjelmasuunnitelmaa.
Svinhufvud: Minulla ei ole todellisuudessa ratkaisu-valtaa. Toiselta puolen hänen sanansa painaa liijak-sikin. Ei ole kuitenkaan vielä valmis lausumaan mielipidettään.
Paasikivi: Pitäisi ohjelmaan kuuluvina kysymyksinä: uudet vaalit ja niiden päivämäärän; hallitusmuotokysymyksen loppuun käsittelyn, ulkopolitiikan, jossa nykyinenkin senaatti on noudattanut neutraliteettia, olisi edelleen johdettava samaan suuntaan; elintarvekysymyksen; sekä kysymykset jotka olisi otettava esiin tässä eduskunnassa. – Jos näistä voitaisiin saada sopimus, voitaisiin taas päästä muutama viikko eteenpäin.
Kallio hyväksyi ohjelmakohdat. Puolsi helmik. 1 päivää vaalipäiväksi. Valtiopäivät pitäisi pitää koolla. Asiat harkittava.
Asevelvollisuuskysymystä ei pitäisi tässä eduskunnassa ottaa esiin. Ulkopolitiikkaan nähden toimittava itsenäisyyden tunnustetuksi saamiseksi. Täytyisi kulkea puolueettomuuden merkeissä. Pitäisi saada viljaa Ukrainasta eli muualta.
Svinhufvud: Se tuntui siltä että ententelläkin on bolshevismin vaara. Kun me vain saamme pois keskinäiset riidat, niin siitä seuraa, että mahdollisesti saamme viljaa.
Lundson: Jos vaara tulee, tietysti olemme yhtenä miehenä. Mutta jos sovintoa ajatellaan, olisi saatava selko, miten hallitus aikoo hallitusasian järjestää tässä välitilassa, ennen vaaleja. Ei luule muissa asioissa olevan erimielisyyttä jota ei voida sovittaa.
Svinhuvud: Mitä tulee hallitsijakysymykseen se on eduskunnan asia, eikä hallituksen. Mitä Ingman tietää, sen hän esittää eduskunnalle. (Hän siis vältti vastata suoraan Lundsonin kysymykseen, joka koski senaatin ja valtionhoitajan asemaa.)
Paasikivi: Oli kuullut että ponsi oli päätöksen antamisen lykännyt. Sillä välin arveli hallintoa hoidettavan valtionhoitajan kautta nykyisellä pohjalla.
Svinhufvud samoin. Sovinto tässä kyllä voidaan -aikaan saada. Pääasia on että voidaan yhtyä. Silloin saadaan viljaa. Jos saadaan porvarillinen kokoomus, me voimme vastustaa punaista vaaraa. Jo parin viime viikon kuluttua voisimme saada lupauksen saada viljaa. Mutta sopimukset pitäisi saada pian tehdyksi.
Erkko: Onko hallitus tiedustellut millä ehdoilla voisi Amerikasta viljaa saada?
Svinhuvud: Neuvottelut käynnissä. Ei vielä vastausta. Mutta ne vihaavat bolshevismia ja se auttaa meitä.
Paasikivi: Myös Ranskan lehdet nyt purkavat kiukkuaan bolshevismia vastaan. Tämän kautta avautuu meille mahdollisuus.
Svinhufvud: Mikäli bolshevismi levenee Saksassa, nousee se Skandinaviassakin. Jos Suomi pysyy vapaana, voidaan meitä taistelussamme tueta. Mutta on kiire toimia.
Alkio: Nyt on jo myöhästytty pahoin. Oli Juhannuksen edellä ehdottanut tässä sam. huoneessa sovintoa, mutta silloin sille ei pantu huomiota. Vaalit, lupauskin vaaleista parantaa jo asemaa. Hallitus- ja hallitusmuotokysymys vaikeammat.
Vrede sanoi kuuluvansa ryhmään joka ei ole edustettuna hallituksessa, mutta joka silti on kannattanut tätä hallitusta ja sen politiikkaa. Nyt pitäisi saada tietoa, mitä ne tahtovat jotka ovat vastustavalla kannalla olleet.
Tähän päättyi neuvottelu. Päätettiin kokoontua uudestaan klo 7 tiistai-iltana.
Tasavaltalaisten kokous alkoi Balderin huoneistossa klo 12. Ihmisiä 300 – 400. Siirryttiin Koitolle, avarampiin suojiin. Olin päästä sairas. Kuitenkin esitin alustukseni. Tulin sitte pois.
Päivä oli tasavaltalaisten voiton päivä.
Monarkistit ovat hyvin alakuloisia. Monarkisteiksi kääntyneet tasavaltalaiset häpeissään.
Olin pakoitettu espanjataudin vuoksi vetäytymään kesken pois kokouksesta.