Sunnuntaina 13p. Helmik.

Kotona. Sunnuntailuennolla Nuorisos. kokouksessa.