Sunnuntaina 16 p. Jouluk.

Adressijaostossa. Porvarien voimalla hyväksyttiin ensi lause adressiin Nevanlinnan luonnoksesta käsiteltäessä Mäkelinin luonnosta. Käytiin läpi. Tästä taitaa tulla adressi. Ryhmien välisessä toimikunnassa esitin vuorovaikutuksen aikaan saamista Venäjän poliitikkojen kanssa, sekä yleisen tietotoimiston perustamista Pietariin. Hyväksyttiin nämä periaatteet ja päätettiin suositella Senaatin puheenjohtajalle.
Ulkoasiain valiokunnasta keskusteltiin, mutta jätettiin kanta määrittelemättä siihen saakka, kunnes saadaan kuulla senaatin puheenjohtajan mielipide.
Ensivuoden valtiopäivistä keskusteltiin, ja oltiin yleensä sitä mieltä, että Helmikuun alussa aletaan uudet valtiopäivät. Asiasta oltiin sitä mieltä, että on tarpeellista neuvotella hallituksen kanssa.
Senaatin puheenjohtaja lupasi edistää tietotoimisto- ja neuvottelujen välitysasiaa Pietarissa.
Valtiopäivien kevät ja syysistuntokausiin jakamista hän puoltaa.
Svinhufvud ei tahtonut ehdottomasti vastustaa ulkoasiain valiokuntaa. Sanoi sille tulevan esityksiä.
Ingman ehdotti valiokunta-alotteen hyljättäväksi kunnes tulee sellaisia asioita, joita voidaan sinne lähettää.
Vrede: Ulkoasioita voitaisiin kenties valmistella perustuslakivkssa. Voisi kuitenkin suostua sellaisen perustamiseen. Pelkää kuitenkin että siitä tulee sivuhallitus.
Alkio puolsi valiokuntaa, mutta sille olisi annettava vain ne asiat, mitkä eduskunta sille esittää tahi antaa tehtäväksi.
Vrede pelkää että siitä tulisi hallitseva valiokunta, joten yhtyy Ingmaniin.
Hultin antoi epävarman lausunnon, mutta tuli lopuksi siihen että jonkullaiseen vuorovaikutukseen olisi päästävä sosialistien kanssa.
Kairamo. Yhteistoiminta sosialistien kanssa ei ole mahdollinen. Luuli, että sosialisteilla on aikomus tehdä hallitusvaliokunta. Ehdotti että asia pantaisiin pöydälle joulun jälkeen.
Nevanlinna kannatti viime mainittua.
Ståhlberg epäili josko hylkäämisellä tai pöydällepanolla mitään voitetaan. Adressi olisi kuulunut tälle valiokunnalle. Jos valiokunnan saisi pysymään asiallisissa rajoissa, voisi se olla hallitukselle hyödyksi. Epäili, onko syytä ajaa asia niin kireälle, että hyljätään ehdotus.
Juutilainen yhtyi puheenjohtajaan.
Alkio puolsi valiokunnan heti perustamista, ehdottaen, että senaatin puolesta ilmoitettaisiin, että joulun jälkeen tulee hallitukselta sille esityksiä.
Vrede yhtyi Nevanlinnaan ja Kairamoon. Luuli että tästä tulee paljon haittaa. Mutta kenties se ei ole vältettävissä. Pyysi, että Senaatin puheenjohtaja määräisi kannan mitä olisi tehtävä valiokunnan suhteen.
Svinhufvud. Ei vielä voinut sanoa senaatin kantaa. Tuskin senaatti asiasta sentään kapinettikysymystä tekee. Ilmoittaa huomenna tarkemmin. On jo olemassa asia: antaa valiokunnan ruveta käsittelemään senaatin kirjelmää sotaväen pois viemisestä maasta.