Sunnuntaina 17. Jouluk

Tarkkanen luennoi Uudentestamentin historiallisesta arvosta jotenkin onnistuneesti.Illalla oli iltama ”takaajille”. Puhuin niistä velvollisuuksista joihin yksilön ja kansan itsensätoteuttamis-tarkoitus velvoittaa. Tuokko puhui kasvatuksen tehostamisesta.