Sunnuntaina 18 p. marrask.

Aamulla tapasimme Svinhufvudia senaatti-asiassa. Samaan tuli Renvall. Kallio mukana. Esitin meidän käsityksemme, ettei se nyt käy. Otti miettiäkseen. Renvall taipui meidän käsitykseemme. Sitten oli ryhmässä laaja keskustelu Viipurista saapuneitten tietojen johdosta.
Lakko ilmoitetaan virallisesti lopetettavan ensi yönä. Heidän ”Tiedonantonsa” tekee sen hyvin uhmaten. Mutta tosiasiassa on syy: Eduskunta ei istu ennen kuin lakko on loppunut; kansan kannatus luisuu lakolta; leipä loppuu; tyhjä säkki ei pysy pystössä.
Kerrotaan, että Saksanniemellä ovat ryssät ja punakaartilaiset lyöneet suojeluskaartin, että 50 suojeluskaartilaista pettivät toverinsa ja yhtyivät punakaartiin.
Muuten, pannaan merkille, että sosialistit ovat nyt yhteistoiminnassa asevoimin oman maansa eduskuntaa vastaan, joka vapaaehtoisesti antoi heille kunnallislain ja 8” lain. Tämä oli isku itsenäisyyttä vastaan. Ja uudeksi iskuksi muodostuu se, jos valtalaki pannaan voimaan sen jälkeen kuin eduskunta on päättänyt ottaa vallan itselleen – myös ulko- ja sotilasasioissa.
[Alkio päätti IX kirjan siten, että suurin osa sen sivuista jäi tyhjiksi; edelliset oli kirjoitettu täyteen. Seuraavat muistiinpanot tehtiin ohuempiin ja pienempikokoisiin vihkoihin]