Sunnuntaina 25. Huhtik.

Ryhmässäteki lehtori Väinö Kivilinna selkoa rauhanneuvottelukunnan keskuudessa esitetyistä promemorioista.
J. A. Heikkinen valitti ja valitti miten hän on pettynyt hallituksen ent. ja nyk. suhteen, on pettynyt meidän hallituksen jäsenten toimintaan, on näyttänyt kuin joku muu kuin Suur-Suomi olisi ollut heidän toimintansa ohjeena.
Juutilainen katsoi että keskustelua olisi jatkettava, koska sotilasylijohto suunnittelee Lavansaaren ja Tytärsaaren ja Karjalankannaksen luovutusta.
Hahl arveli, että taitaa välirauhaneuvottelut loppua ja muuttua rauhanneuv[otteluiksi].
Kallio Heikkisen olisi pitänyt edusk. välikysymysten aikana nousta rohkeasti vaatimaan julkista sotaa. Silloin oli 3 vihollista. Mannerheim vaati hyökkäystä Pietaria vastaan. Mutta se olisi ollut onnettomuus. Sitä estettiin ja sitä on pidetty ryhmän suurena poliittisena voittona. Me koetimme siellä käydä sotaa hallituksen riskillä. Mutta se tehtiin Suur-Suomi toiveissa. Luuli ettei sittenkin ole vielä Karjala eikä Petsamo menetetty.
Tunnusti että meidän välirauhavaatimukset ovat pitkälle meneviä.
Lohi. Venäl. tarkoituksista ei ole tietoa. Jos he haluavat ryhtyä rauhanneuvotteluihin, siitä ei ole syytä kieltäytyä. Ei näe sen estämisestä mitään hyötyä. Hallitus saakoon vapauden ryhtyä neuvotteluihin. Moitti Heikkisen lausuntoa. Ryhmämmehän on ollut rauhan kannalla.
Juutilainen. Jos päästään heti rauhanneuvotteluihin, olisi se onnellinen käänne. Syy aseleponeuvottelujen epäonnistumiseen lie siinä, että ulkoministeri ei ole kotona. Ei muistuta Aunuksen retkeä vastaan meidän politiikassamme. Senhän valtasivat monarkistit ja tukkihuijarit.
Alkio vastasi Heikkiselle osoittaen hänen syytöstensä vääryyden johtuneen ’’Suunnan’’ vaikutuksesta. Teroitti sitä, että rauhanneuvotteluissa on ajettava Pietarin valtiollisen merkityksen hävittämistä.
Hahl selosti Karjalan politiikkaa ja rajaseutujen vaikeata suojelusta. Venäjällä näyttää meihin nähden olevan Moskovassa ja Pietarissa kaksi eri virtausta. Pietarissa hallitsevat suomalaiset ja kiihottavat meitä vastaan.
Holsti on sähköttänyt että ulkomailla on suopea mieliala meitä vastaan. Ruotsin kuninkaan matka ei tuota tuloksia. Oikeistolehtien kanta on herättänyt paheksumista ulkomailla. Asiat juoksevat Holstin poissaolon vuoksi hitaasti. Luuli vaikuttavimpana syynä venäl. neuvottelujen katkaisemiseen olleen sen, että niiden edustajat eivät olleet valtuutetut niin suuriin päätöksiin. Holstin asiana on ottaa selkoa, minkälaisia vaatimuksia Suomi voi asettaa Venäjälle saadakseen valtain kannatuksen.
Heikkinen ilmoitti tyytyvänsä Kivilinnan esittämiin rauhan ehtoihin. Mutta ei ihanteet riitä. Ikävää jos tie on avoinna Pietariin ja Helsinkiin. Pitää että on pettynyt. Pitää että on petytty sotilasjohtoon. Juoniteltu.
Kivilinna oli ajatellut rauhanehtojen painostuksen aikaan saamiseksi jonkullaista mielenosoitusta. Mutta oli saanut sotilasjohdosta niin epäilyttäviä tietoja, että epäilee, josko tämä ei olekaan mahdollinen. Ei muuten ollut rauhanehtojen suhteen niin pessimisti. Pitää mahdollisena että neuvottelut jatkuvat. Ei usko että venäläiset alkavat hyökätä. Rauhanneuvotteluihin olisi meillä syytä ryhtyä. Pietarin neutralisoiminen on tietysti meidän elinkysymyksemme. Mutta se saavutettanee Itämeren neutralisoimisella.
Joukahainen tullut siihen käsitykseen että hallituksella on vilpitön halu pyrkiä rauhaan. Entiset keskustelut ja välipuheet Puolan kanssa ovat vaikeuttaneet jonkunverran rauhanneuvotteluja. Suomi ei missään tapauksessa ryhdy rauhanneuvotteluihin niin kaukana kuin Borisovissa. Ehdolla on ollut Dantzig.
Elintarvelain kiireelliseksi julistaminen.
Kun elintarvelaki oli tullut eduskunnassa vielä huonommaksi, nousi kysymys kiireellisyyden vastustamisesta.
Manner oli tullut siihen, että kiireellisyys on vastustettava.
Kallio. Ei puhu puoleen ei vastaan. Ihmetteli vain että sosialistien vastalause ei mene läpi.
Lohi edelleen vastusti kiireelliseksi julistamisen estämistä.
Alkio: Jos laki hyväksytään, se veltostuttaa hallitusta ja viljan puute seuraa, jos se evätään, viljaa tulee lisää.
Manner ja J. A. Hnen sam.
Äänestys: Kiireellisyyttä vast. 21.
Kiireell. puol. 5.
Puolueen ohjelman tarkastusta varten valittiin toimikuntaan Kallio, Alkio, Kokko, P. V. Hnen.
’’Maan Äänen’’ toimitusvaliokunta ehdotti N. Liakan vastaavaksi toimittajaksi. Hyväksyttiin.