Sunnuntaina 25 Marrask.

Puhemies oli kutsunut kokoon eräitä henkilöitä, esittäen: että ulkomailta oli tullut sähkösanoma, jossa huomautettiin, että koska aivan pian on tulossa aselepo, olisi Suomen eduskunnan taholta ilmoitettava se toivomus, että Venäjä tyhjentäisi Suomesta pois sotaväkensä. Ingman arveli, että tähän olisi suostuttava, sekä ajateltava sitä, että Saksa asettaisi tänne pienemmän määrän sotaväkeä valvomaan, että venäläiset täältä lähtevät. Asiaa ei voitaisi hänen, enempää kuin puhemiehenkään mielestä ottaa esiin eduskunnassa vaan olisi se päätettävä ryhmissä. – Sähkösanomassa oli ilmaistu oltavan meidän asiallemme hyvin suopeita. Puhemies lausui, että täkäläisissä aktivistipiireissä oltiin sitä mieltä, että saksalaisia ei pitäisi tänne kutsua, vaan voisivat asian suorittaa Saksassa ja täällä olevat nuoret miehet.
Minä ilmoitin vastustavani saksalaisten tänne tuloa. Asia voitaisiin suorittaa omilla miehillä, jotka Saksasta ja Venäjältä palaavat, sekä maassa voidaan nostaa.
Puhemies arveli, että asian edesvastuun ottavat päällensä muutamat miehet, sillä ei ole enää mahdollista koko ryhmille asiaa esittää.
Ingman arveli, että olisi vastedes vedottava kansanäänestykseen siitä, tahdommeko riippua Venäjässä vai ei. Varmaan vain ani harvat jäisivät Venäjän puolelle.
P.mies: Jos saksalaiset omasta alotteestaan tahtoisivat antaa pontta vaatimukselleen Suomen tyhjentämisestä, sitä vastaan ei meillä ole mitään.
Ståhlberg: Me emme voi lausua mitään muuta kuin omasta puolestamme. Saksalaisten maahantuloa ei olisi mitenkään edistettävä, kun suurin puolue sitä vastustaa. Toivomus lausuttava Suomen venäläisistä tyhjentämisestä. Lausui mahdollisuuden, ettei tätä otetaisikaan rauhan ehtoihin. Sehän riippuu heidän vapaasta tahdostaan.
Talas huomautti, että venäläisiltä on taas suomalainen valuutta lopussa. Siitä tulee ikävä asia.
Puhemiehen mielestä oli vaikea sanoa mitään ryhmien puolesta, siinä mennään pitemmälle kuin valtuudet ulottuvat.
Minä, Talas, Lundson, Ingman olimme kaikin sitä mieltä, että tämän vaatimuksen: venäläisten on mentävä Suomesta pois, sekä rauhan teossa Suomelle taattava itsenäisyys, kaikki ryhmissä sekä valitsijat hyväksyvät. Nevanlinna ryhmänsä puolesta vakuuttaa samaa. Arveli että Saksa vaatisi saada vallata Suomen rauhantekoon asti. Suostuisi siihen. Tämä valtuus olisi asiamiehelle annettava. – Stbrg epäsi myöskin tämän viimeisen vaatimuksen. Ei saksalaisille voi sellaisia lupauksia antaa vielä. – Yhdyin tähän. – Vrede arveli, ettei täältä sovi nostaa kysymystä Saksan palvelusten palkitsemisesta. – Nevanlinna luuli, että olisi hyödyllistä saksalaisille tietää, olisko täällä saksalaisilla mieluisa, vai epämieluisa vastaanotto. – Lundson epäili Nevanlinnan kanssa, että se on mahdoton. Muut samoin.
Katsottiin että se voidaan ryhmien kantana vakuuttaa, että porvarilliset vaativat venäläisten sotilasten heti täältä poistamista ja Suomen täydellistä riippumattomuutta. Muuta ei sanota. Ståhlberg epäili, onko mitään oikeus vakuuttaa, kun ei ole ryhmiä kuultu. Pyrki tulemaan hänen ja Talaksen kesken yhteentörmäys. Kaikki muut ottivat taatakseen tämän ryhmiensä puolesta.