Sunnuntaina 27. p. Huhtik.

Ryhmässä otettiin keskusteltavaksi itä-Karjalan ja Inkerin kysymys koko laajuudessaan. Heikkinen J. A. Selosti eilistä Inkerin kokousta jossa oli vallinnut se mieliala, että bolshevismin heikontumisen vuoksi on nyt oikea aika valvoa Inkerin ja Itä-Karjalan vapautusta. Puolsi rohkeata menettelyä.
Kukkonen epäili Pietarin valtausta. Slavilaisella rodulla on tulevaisuutta. Uusi, voimakas Slavilainen valtio ei voi tulla toimeen ilman satamaa Suomenlahden rannalla. Mekin voisimme omaksua ajatuksen että Pietari tulisi kansainväliseksi vapaakaupungiksi. Muuten jatkettava toimintaamme Aunuksessa.
Raatikainen. Miten suhtautuvat ulkovallat? Niin -kauan kuin venäläiset hallitsevat laivastoa ja Kron-stadtia, on asiaa harkittava. Pietarin valtaus epäilyttävä. Mutta kansainväliseksi kauppakaupungiksi se sopii.
Liakka. Kanta määrättävä itärajakysymykseen, eikä niin paljo puhuttava mielikuvituksellisesti.
Niukkanen. Slavien pääkaupunki ei voi olla Pietari, vaan se täytyy työntää jonnekin rodun keskuuteen. Suomella on nyt erinomainen tykistö. Ne voitaisiin parhaiten käyttää pommittamalla Pietaria. Bolsevikien hallussa oleva huomattava sotalaivasto on suuri vaara.
Kokko. Kolppanan seminaarin johtaja tullut juuri Pietarista. Tietoja: Kronstadtin laivasto aikoo hyökätä Suomen rannikolle ja tuhota ne. Kronstadtin ottaminen Pietarista päin helppo. Inkerissä yleinen huuto: Kunhan vain pääsisimme Suomen alamaisiksi! – Kansassa Venäjällä, myös työväessä, tavaton tyytymättömyys bolshevismia vastaan, jota pidetään yllä terrorialla, ampumalla. Laivastolta puuttuu upseereita. Bolshevistisen ajan romahdus on pian odotettavissa. Inkerissä nousemassa kansaa n. 2000, kunhan olisi aseita ja ammuksia. Manner yrittänyt 2000 miestä, vain 200 sai kokoon. Talonpojat ovat puhtaasti valkokaartilaisia. Pietarissa asukkaita 500,000, niistä vain todellisia kommunisteja noin 8000. Tykkejä on Pietarissa ja ympäristössä 150, mutta vain hyvin niukasti ammuksia.
Johtaja Tynnin voisi saada tänne tekemään selkoa.
Lohi asettui hyvin pelokkaalle kannalle Pietarin valloitukseen nähden. Pelkää että mahdollisuuksia liiotellaan. Kun Pariisissa parhaillaan puuhataan rauhaa, on tarkoin harkittava, onko meillä mahdollisuutta tällaisiin yrityksiin. On varottava, että suuri osa kansasta on valmiit hyökkäämään omaa kansaa vastaan. Maalaisliittolaisten pitäisi suhtautua varovasti näihin militaristisiin pyrkimyksiin.
Juutilainen: Minäkin kuulun niihin varovaisiin. Ennen kuin voisi mitään varmaa, tarvitsisi saada todellisia tietoja. Bolshevikeilla kerrotaan olevan 3 milj. Miksi ei Englanti tunnusta Suomea? Kansalliset, veljelliset näkökohdat voidaan käyttää hyvin itsekkäästi – von der Goltzin, Judenitshin tarkoitusten toteuttamiseksi. Asettuu toistaseksi hyvin varovaiselle kannalle. Mikä osa tässä on Englannilla? Venäjä on maailman mahti, sellainen on myös bolshevismi. Käsittelemme bolshevismia liian kevyesti. Olisi harkittava ryhdymmekö sitä asevoimin kumoamaan, vai olisiko syytä ryhtyä poistamaan niitä syitä joista bolshevismi imee voimaa. Kronst. laivasto on arvoitus. me teemme mitä meillä teetetään.
Alkio esitti kantansa. Kun maalaisliitto on Suomen itsenäisyyden kannalla seuraa siitä että sen täytyy ottaa heimolais-rajakysymykset realiselta kannalta. Silloin Viron itsenäisyys ja Karjalan yhdist. Suomeen ovat elinkysymyksiä. Niin kauan kuin Pietari on Venäjän pääkaup. ei Suomen itsenäisyys ole turvattu. Sen valtiollisen merkityksen hävittäminen on Suomen kannalta välttämättömyys. Miten se tapahtuu ei ole vielä valmis sanomaan.
Vuorimaa kuuluu varovaisiin. Mutta hän ei käsitä tätä varovaisuutta niin kuin Lohi ja Juutilainen. Jos rosvot hyökkäävät, täytyy puollustautua. Nyt on heimokansat yhdistettävä Suomeen. Sen kautta saadaan Suomen rajat varmemmiksi. Jos Pietari jää Suomen rajalle Venäjän pääkaupungiksi, on se Suomen surma. Kohtalo sanoo Suomelle: nyt, tahi ei milloinkaan! Tällaista hetkeä ei toista tule. Ryssät ovat valloittaneet Inkerin, Pietari on Suomen alueella. Venäläisiltä on tämä alue palautettava.
Kallio: Kaunis ajatus, mutta mahdoton toteuttaa. Inkeriä on mahdoton yhdistää Suomeen. Pietarista saatava kauppatasavalta. Ei saa halveksia ryssää (Oikein! huutaa Lohi joka väliin). Epäilee Aunuksen retkeäkin, kun sielläkin on venäläisiä. On hyvin arvelluttavaa Aunuksen retkikin, kun kansa on niin alhaisella kannalla. (Oikein! Lohi). von der Goltzin suhteen oli Juutilaisen lausunto erehd. Viroa on autet-tava, Aunuk-sessa asiaa valvottava, kun kerran on sinne menty!
Arfman yhtyy Kallioon. Rauhanneuvotteluissa voi kaikki tuottaa tuhoa. Aunukseen on mentävä ja sitä asiaa kannatettava.
Heikkinen toivoi että Inkeriläisten edustajat saisivat tulla tänne tekemään selkoa. Puolsi Inkerin avustamista. Inkerillä on hyvät suojarajat ja helpot puollustaa.
Joukahainen. Ratkaisevina hetkinä epäröimiset saattavat rikoksiin. Täytyy joskus luottaa vaistoihinsa. Puhujan vaisto sanoo nyt samaa kuin Alkion, sillä asiat näyttävät kehittyvän luonnollista tietänsä. Eräs asiantunt. oli vakuuttanut, että Torniosta Inoon saakka koko rannikko on turvattu. Bolsevismin aika on laskeutumassa samoin kuin espanjantauti. Laskee. Jos Pietari kypsänä hedelmänä lankee inkeriläisille, on se otettava. Sillä on rauhaa rakennettaessa suuri merkitys.
Kärki: Tämä bolshevismi ei ole muuta kuin ’’perkeleen luuta.’’ Maailmaa vallitsevat ikuiset oikeuden periaatteet. Emme saa seurata vaistoa, eikä tilaisuutta, vaan totuuden ja vanhurskauden periaatteita, ja jos se vie Pietarin valloittamiseen, on se valloitettava.
Pitkänen katsoi, että aijotaan toimia kuin mies, joka aikoo iskeä nyrkillään, jonka sormet ovat hajalla. Tahtoi ministereille sanoa, että ensin olisi maassa toimitettava sisäistä rauhaa. Pääasiassa yhtyy Loheen ja Kallioon. Pelkää edesvastuuttomia toimia. Tahtoisi, että Helsingin lehdet pidetäisiin kurissa. Ennen kaikkea on Englannin tarkoituksia pidettävä silmällä. Käsittää että bolshevismin loppu on siinä itsessään. Toivoisi että bolshevismi jatkuisi Wenäjällä lopettaakseen itsensä. Olisi saatava tiedot miksi Engl. tunnustus viipyy.
Aunuksen asiaan ei tahdo sanoa mitään lopullista.
Raatikainen: Ellei Suomi nyt hoida raja-asioitaan, se on samaa kuin luopua itsenäisyydestä. On luonnollista että hallituksen pitäisi pitää silmällä venäläistä laivastoa. Se olisi tuhottava. Ellei tätä uskalla, miksi sitten itsenäisyys julistettiin? Meillä on Inkeriin ja Itä-Karjalaan samat oikeudet kuin ryssillä! (Oikein!) On kuullut että länsivalloissa kannatetaan sellaista ajatusta, että jos nykyistä hallitusta kannatetaan silloin tunnustetaan Suomen itsenäisyys.
Niukkanen. Päästävä valtojen kanssa neuvottelun Pietarin asiasta.
Kukkonen puhui Pietarin kaup. kulttuurin selittämiseksi.
Juutilainen. Olemme sisällisesti heikot. Aunukseen lähdetty myöhästyneinä ja muiden tuntemattomien voimien (!) vaikutuksen alla. Mutta sitä on nyt tuettava. Eroitettava Pietarin asiat. Pietarin valloitusosassa näyttelevät suurta osaa Suomen kapitalistien saatavat Pietarissa.
Rauha solmitaan vasta kansojen konferenssissa. Muurmanin rataa ei Englanti ikinä anna Suomelle. Maalaisliiton ryhmässä ei saisi laskea liikkeelle sota-innostusta.
Suomalainen talonpoika ei lähde bolsevikejä vastaan sotaan. Olisi ensin ollut saatava suomalaisen talonpojan ja työväen liitto, eikä niin kuin nyt aseistaa niitä toisiaan vastaan.
Vuorimaa kuvasi miten Suomi on turvassa vasta sitten kun Venäjän laivasto on pois Suomenlahdelta. Ihmetteli Juutilaista joka niin hellien varjelee Pietaria.
Kallio: Pietarin menoon tarvitsemme länsivaltojen kannatusta. Ilmaisi Holstin tiedon itsenäisyysjulistamisen mahdollisuudesta. Juutilaisen lausunto omituinen siinä, etteivät Suomen talonpojat lähde bolsevikeja vastaan. Ne lähtevät joka mies.
Kokko. Suomen itsen. vaarallisia bolshevikit, mutta vielä vaarallisempia monarkistit. Tämä varovaisuus on kotoisin Bobrikovin ajoilta. Sama ilmeni kuin suojeluskuntia perustettiin. Kun Suomea ruvettiin itsenäiseksi ajattelemaan oli taas varovaisia. Ihmetteli Juutilaista joka suosittelee valkoiselle Suomelle bolsevikki-liittoa.
Vesterinen oli ollut varovainen Aunuksen asiaan nähden, mutta mieliala nyt muuttunut. Hetki on tullut, jolloin on lyötävä lujasti. Yhtyi Alkioon. Ei ymmärtänyt Juutilaista, kun tämä oli sanonut että Lenin panisi toimeen kansanäänestyksen. Oman turvallisuuden aikaansaamiseksi.
Alkio: muistutti ettei vielä jakauduttaisi ’’suomettarelaisiin’’ tai ’’perustuslaillisiin’’. Ryhmän edun ja tarkoituksen kannalta on välttämätöntä että saadaan puhua vapaasti, siten vähitellen mielipiteet sulautuvat yhteen ja pysytään hajaantumatta.
Pilkka. Rautaa on taottava silloin kuin se on -kuuma. On ehdottomasti nyt koetettava laajentaa maatamme puristavaa rengasta. Aunuksen kysymykseen huo-mio-ta kiinnitettävä. Sitä ei saa jättää omanonnen nojaan. Nyt on meidän iskettävä.
J. A. Heikkinen. Meillä on Pietarissa omaisuutta, rautatie, rakennuksia y.m. Meillä on siveellinen oikeus niitä valvoa.
Joukahainen. Psykologia nykyään sellainen ettei talonpoikais-työmiesliitto ei voi tulla kysymykseen. Samaa mieltä kun Pilkka että täytyy näyttää ulospäinkin eheältä.
Juutilainen. Alkio piti hyvän sovittelupuheen. Se oli erittäin tarpeen. Hänen on ollut tarve asettua ryhmän sylkyastiaksi, ettei katsotaisi asioita liian pintapuolisesti. On suuri oikeistovaara. Niillä vuosisataiset synnit. Epäillyt kykenemmekö itsenäisyyttä toteuttamaan. Kysyi Joukahaiselta, millä tavoin me vapautamme suomalaisen työmiehen bolshevismista?
Luulee, että maalaisliitto on tehnyt virheen, ettei ole muodostanut vasemmisto-keskustahallitusta, jossa olisi ollut 4–5 sosialistia.
Hallitukselle vaikea antaa luottamuslausetta niin -kauan kun ei tiedetä, mitä Enckelin salkku sisältää, sekä ei tiedetä mitä Mannerheim tarkoittaa.
Alkio selosti mahdottomuuksia muodostaa vasemmisto ja keskustahallitusta, Enckelin salkusta ja Mannerheimin ohjelmasta – joilla ei nykyisellä hallituksella ole mitään tekemistä.
Luopajärvi selosti miten mahdotonta olisi ollut saada sosialisteja hallitukseen.
Alkio selitti asemaa hallituksen muodostamisesta. Ilmoitti myös, että sitten kun nyt esitetyt välikysymykset tulevat käsitellyiksi aikoo pääministeri esittää ohjelmapuheen ja asettaa eduskunnalle vastattavaksi luottamuslauseen. Tällä luottamuslauseella on se merkitys että sen saatua on toivo saada Suomen itsenäisyys tunnustetuksi. Ryhmä saa vapaasti harkita voiko se tämän luottamuslauseen antaa, vai ei, mutta silloin on asetettava punnittavaksi myös tämä itsenäisyyskysymys. Maalaisliittolaiset edustajat hallituksessa tulevat sieltä mielellään pois, niin että heidän vuokseen ei tarvitse arkailla, mutta silloin on toisten valmistauduttava menemään tilaan.