Sunnuntaina 3 p. Maalisk.

Pakollinen liittyminen punakaartiin. Eilen ja tänään määrätään ilmoituksille lehdissä kaikki 18–50 vuotiaat, Helsingin kaupungin töissä olevat miehet punakaartiin. Miehistössä kuuluu olevan huomattavana sairastumisen taipumus. Venäjän ja Suomen välinen sopimus on nyt, muka, allekirjoitettu. Allekirjoittajina Tokoi ja Gylling. Työmiehessä jo ilmoitetaan tänään No. 60 uudet rajatkin!
Eräs gulashi G. V. Hyvönen on jättänyt ’’ryöväämiään’’ rahoja 200,000 mk. punakaartilaisille, jaettavaksi sellaisille jotka ovat todellisessa avun tarpeessa.
Mies tietysti on tällä ostanut sosialisti-pk.sten luvan jatkaa syntistä ammattiaan.
Neuvostot Venäjällä ja rauha.
Enemmistö paikallisista neuvostoista eri osissa Venäjää on rauhansopimuksen allekirjoittamista vastaan, mutta alistuvat neuvostohallituksen päätökseen ja vaativat viipymätöntä suuren punaisen armeijan muodostamista vastustamaan koko maailman porvaristoa.
Joukkojen erehdys
on nyt siinä, että ne luulevat kaiken pahan lähtevän porvaristosta, vaikka he itse ovat alhaisine moraaleineen ja harhaanjohdettuine kuvitelmineen siihen samoin syyllisiä kuin porvaristokin.
Kuinka voi perheeni? Ajattelen teitä jokaista yksitellen aamuin illoin ja yhtä myötään päivällä. Rukoilen teidän puolestanne. Minulla on sellainen sisällinen vaikutelma että me vielä näemme toisemme.
Millainen on asema? Lukiessa näitä hallitsevan hirmuvallan lehtiä tahtoo vahvakin usko joutua jo häpeään. En ollenkaan ihmettele jos joukot täällä tulevat voitonvarmoiksi, kun rintaman takaa ei ala jo kuulua varmoja tietoja.
Kaipaan kotiin! Ja jos tämä hirmuvalta kukistaa Suomen kansan, en halua elää. Minä en jaksa tehdä työtä vain leivän vuoksi, ellei työnilon aiheena saa olla usko kansalliseen ja henkiseen nousuun. Jos tämä raaka hirmuvalta jää voittajaksi, se merkitsee minun uskoni murhaa. Miksi minä sitten eläisin? On parempi päästä turpeen alle odottamaan uutta aikaa, jolloin elämä toteuttaa korkeampia toiveita.
Niskottelevia punakaartilaisia kerrotaan täällä jonain päivänä ammutun.
Tartossa ovat saksalaiset ampuneet Sotamies- ja työmiesneuvoston jäsenet.
Dvinskissä ja Pihkovassa on toimessa saksalainen poliisi. Venäläiset lehdet lakkautettu. Kaupat auki. Koulut työssä. Sotavangeiksi viety alle 45 v. vanhat miehet.
Metsäpirttiin tungennut venäläisiä punakaartilaisia.
Kämärän ja Galitsinan sillat räjäytetty.
Pietarista ei lasketa ulos porvareita. Jos bolsevikkeja murhataan, saavat porvarit tehdä seuraa.
Kolme risteilijää on täältä eilen mennyt merelle, arvellaan saksalaisia trallaajia häiritsemään. Eivät ole palaneet. Arvellaan upotetun.
Tavaton määrä laivoja, Viron satamista tuotuja, on nyt Helsingin satamassa.
Saksalainen kuningas Suomeen.
Ruotsalaiset taas puuhaavat saksalaista kuningasta, nyt Kustaa Adolfia, Saksan keisarin vanhinta poikaa. Arvelevat, että sotaväki tulisi huutamaan hänet kuninkaaksi.
Riita kadunlakaisijain ja pk. pestaajain kesken oli eilen ollut kova, kun kadunlakaisijat eivät halunneet punakaartiin.
Kansankokous Senaatin torilla, hallituksen järjestämä, oli tänään. Puhuivat Sirola, Tokoi ja Haapalainen kilpaa kehuen omia toimia.
Väkeä oli ollut tavattoman vähä ja mieliala, samoin kuin puheetkin, lamautuneita.
Kouvolako valloitettu? Kerrotaan tulleen sähkösanoma, jonka mukaan valkoiset ovat vallanneet Kouvolan.
Luullaan että valkoisten yleinen hyökkäys on alkanut.
Eräs ehdotus Valtiop. 4 § 3 mom. muuttamiseksi:
’’Vaalissa on kaksi ääntä sillä joka yksin tahi puolisoineen omistaa maata ja kartanon maalla tai kaupungissa. Sama äänioikeus on myös sillä, joka on suorittanut 5-luokkaisen lyseon tai seminaarin, korkeamman kauppaopiston tai merikoulun. Kaikilla muilla on yksi ääni.” Tämä oli ruotsalaisten taholta F. Grönvallin esittämä.
Väinö Hollon toverit:
Metsänhoitaja Henr. Vegelius.
Kolme Thomé veljestä
Ylioppilas Erik Castrén.
” Vuoristo.
Suuri taistelu tiedetään parhaillaan riehuvan Savossa ja Karjalassa.
Päätaisteluko Riihimäellä? Arvellaan että punaiset heittävät Tampereen vähin hyvin, mutta päätaistelu tulisi tapaht. Riihimäellä.
Senaatintorin kokouksessa tänään arvellaan olleen vain n. 1000-kunta henkilöä.
Rautsepin historia. Tutustuin Senaatissa erääseen sangen luihuun virolaiseen vahtimestari Rautseppiin. – Sittemin näin hänen kerran saarnaavan vallankumouksellisten haudalla Kaivopuistossa. – Sittemin hän oli harjoittanut spriikauppaa senaatissa ja sai eronsa. – Nyt on hän senaatin ’’kansanvaltuutettujen’’ ylivahtimestari.
V. Vuolijoki on tullut Saksasta ja siellä on luvattu 25 milj. kg. viljaa, mutta ehdolla, että bolsevikkihallitus poistuu.
Saksan sosialistit ovat suuressa kokouksessaan lausuneet ankaran paheksumisensa Suomen sosialistien kansalaissodan käynnistä.
Itse ennallaan! Moni tulee nyt ehdottamaan porvarillisia parannuksia, moni tyrkyttämään uskonnollista lahkolaisuutta rakentaakseen sille perustalle kansan tulevaisuuden – aikoen saada itse pysyä ennallaan. Erehdys!
Ikuisen rauhan mahdollisuus
ajateltuna nykyisen tilanteen Suomessa valossa, se näyttää nyt aivan toiselta kuin vuosi sitten, jolloin katselimme vain muiden kansain taistelua.
Vastaisuuden järjestelyehdotuksia:
Järjestys – Äänioikeuden järjestely – Torpparit itsenäisiksi. – Tilattomille maata. – Elämisen mahdollisuus kaikille. – Valistusjärjestöjen taloudell. tukeminen. – Lasten ja leskien turvaaminen. – Pääkaup. toistas. Vaasaan. – Yksityisten vahinkojen korvaus kapinallisia verottamalla esim. 5 % palkasta.
Toimittaja Eero Erkko on tänään vangittu aamiaispöydässä ja viety ’’Smolnaan.’’
Saksan laivasto Suomeen. Venäläisten lähteiden mukaan on Saksan laivasto saanut käskyn saapua Helsinkiin.