Sunnuntaina 30. Kesäk.

Ryhmässä otettiin käsiteltäväksi kysymys sotavankien lähettämisestä Saksaan. Suuri valiokunta oli muutaman äänen enemmistöllä päättänyt, että vankeja voidaan lähettää Saksaan vangin omalla suostumuksella. Toiset olivat sitä mieltä, että hallitus saisi vapauden lähettää sinne keitä haluavat. Manner valiokunnan jäsenenä selosti valiokunnan käsittelyä. Nyt on ratkaistava: säännöstelläänkö vankien Saksaan vientiä laissa vai eikö säännöstellä? – Senaattori Nyberg oli sanonut: Oikeusoppineena on sitä mieltä, että ilman asianomaisen suostumusta ei vankeja voida lähettää Saksaan.
Kallio. Hallitus on päättänyt laskea ehdolliseen vapauteen 20,000 Etelä-Suomen suurtilallisten töihin. Vankeja jää 55,000. Suomi ei voi niitä elättää. Jotain järjestelyä on aikaansaatava.
Arfman: Vältettävä orjakaupan leimaa. Muuten joudutaan sivistysvaltioitten arvostelun alaiseksi. Kuopion vankilassa kuollut vankeja nälkään. Asia on arkaluontoinen.
Hahl: Suuressa valiok. Lohi ja Vuorimaa sillä kannalla että antaa avoin valta hallitukselle lähettää Saksaan keitä tahtoo. Juutilainen päin vastaisella. He muut suurenvaliokunnan kannalla. Työtä kotimaassa kyllä. Hyvin suuri osa ehdonalaiseen vapauteen laskettava. Vain parhaat menevät vapaasti Saksaan, huonoimmat jäävät tänne. Paras kannattaa valiokunnan mietintöä, joka tuli suuren valiokunnan päätökseksi.
Haapanen edusti samaa käsitystä kuin Hahl. Pidettävä kotimaassa. Vapaatkin kansalaiset Pohjois-Suomessa elävät petulla. Laskettakoon ehdolliseen vapauteen ja annettakoon elää kuten muutkin.
Juutilainen. Samaa kuin edelliset. Jääkäreitäkin ensi aikoina kohdeltu Saksassa kuin sotavankeja. Sitä mieltä että suurin osa heti laskettava vapaaksi perheitään elättämään. Saanut sen käsityksen, että hallitus on kykenemätön järjestämään asiaa. Epäilee, tokko tässä enää itsenäistä valtiota tuleekaan. Eräs vartija oli Suomenlinnasta kertonut, että suurin osa vangituista on menettänyt kokonaan poliittisen kurssinsa. Jos joku agiteeraa, sen toiset heti suutavat.
Manner oli saanut kuulla että hallituksella on muitakin toimenpiteitä vankikysymyksen suhteen. mitä, ei tiedä.
Lantto on valiokunnan mietinnön takana. Kaikki lakimiehet vastaan Saksaan lähetystä. Vain papit sitä vaativat.
Lahdensuo. Se senaatin menettely, että vankeja lasketaan ehdolliseen vapauteen. Kun suojeluskunnat pysyvät pystyssä, voidaan valvoa. Ei pitänyt sopimattomana sitä, että vapaasti saa Saksaan mennä joka tahtoo.
Luopajärvi yhtyi Hahliin ja Lanttoon. Oli tavannut jääkäreitä jotka olivat Saksassa menettäneet elämänuskonsa. – Hallitus oli ottanut väärän otteen ruvetessaan oikeiston taholta vaadittua monarkiaa ajamaan, sekä, samaten sen politiikan kannalta suhtautumaan punakaartiin. Kansa voi kiukustua, mutta yhtä pian leppyä. Jos hallitus jatkaa tätä politiikkaa, seuraa siitä että meidän täytyy maailmalle näyttää että meillä ei ole valtiomiehiä. Hyväksyy suurenvaliokunnan enemmistön kannan. Jos vankeja viedään vastoin omaa tahtoaan, se voi synnyttää Saksan vasemmistopuolueiden puolelta myrskyä. Jos siitä huolimatta Saksan hallitus luulee voivansa niitä ottaa vastaan, se merkitsee että Saksan hallitus ottaa asian kokonaan itsekkäästi.
Pehkonen. 80,000 vankia. Useimmat ottaneet osaa kapinaan. Suorastaan syyttömiä ei paljonkaan ole. Johtajia n. 15,000. Nämä ehdollisesti vapaaksilasketut ovat sellaisia jotka suojeluskuntain tiedonantojen mukaan ovat joko enemmän tai vähemmän pakotettuja. Ne jotka jäävät vangituiksi, n. 40,000 ovat valli- ja kaupunkityöläisiä. Valvonnan vuoksi on näitä vaikea laskea ehdolliseen vapauteen. Vaikea estää näitten yhtymistä rajantakaisiin kiihottajiin. Suuri osa ilman kotipaikkaa olevaa nuorisoa. Vapaaksi laskeminen voisi katkeroittaa yhteiskuntaa säilyttäviä aineksia. Oli kuullut, että oli ajateltu että Saksaan viedyt saisivat m. m. täyden palkan, kenties viedä perheet mukanaan. Tarkoitus ei ole ollut lähettää orjuuteen, vaan järjestää heidän tilansa sopimuksilla. – Elintarvekysymys maassa tulee edelleen olemaan vaikea. Vankeja ei voi saada täällä järjestetyksi tuottavaan työhön.
Kallio. Tällä viikolla vapaaksi laskemiskoe näyttää pian hedelmänsä. Kuuluu uhkauksia metsien poltoista. Jos niin käy perii maamme hukka.
Alkio laajemmassa lausunnossa selosti kantaansa että tämä on kansallinen kysymys joka on ratkaistava punaisten ja valkoisten sovintoon pyrkimisen perusteella. Kannatti sitä mielipidettä että suurenvaliokunnan kanta on mahdollisin. – Armo katumushetkellä niitä kasvattaa.
Niukkanen kertoi Kirvun pakkotyöverstaan punakaartilaiskokemuksista.
Pykälä. Jos vankeja Saksaan lähetetään, niin tehtäköön se niiden omalla suostumuksella.
Leinonen. Ehdolliseen vapauteen laskeminen oikea asia. Saksaan vietävä vain hylkyjä.
Luopajärvi. Riihimäen vankilassa olot sellaisia, että niistä on vaikea jälemmin vastata. Eräs punainen, josta oli tullut asevelvollinen valkoinen, oli R.mäellä kysynyt vangilta: ’’Mitä nyt tuntuu?’’ Nöyränä vastattiin: ’’Ei hyvät ystävät tämä hyvältä tunnu.’’
Tanskanen. Lasketaan vapaaksi, mutta ei ilman tutkintoa. Raskasrikollisemmat rangaistava. Uhataan edelleen ’’punaisella kukolla.’’
Juutilainen. Tunnusti alkuaan olleensa Saksaan lähett. kannalla, mutta mieli on nyt muuttunut. On saanut Karjalasta viestejä että siellä suositaan jo vangituita punakaartilaisia. Tahtoisi että puolue pääsisi irti hallituksesta selvälle oppositiokannalle. Nyt on lähdettävä toiselta kannalta kuin vuosi takaperin. Hallituksella on aseita, joilla voidaan puhua huliganismia vastaan. Ei pelkää punaista kukkoa, voidaan vartioida. Yhtyi siinä Alkioon että hallitus erosi kansasta silloin kun kapina kukistettiin. Jos tätä menoa jatketaan, pelkää uutta kapinaa. Otettakoon helsinkiläisiltä leipäannos puoleen ja jaettakoon vankien kanssa. Ei usko, että hallituskaan haluaa orjakauppaa harj[oittaa]. Se haluaa vain vangeista helpoimmin vapautua.
Alkio: teki eräitä huomautuksia.
Kallio: Ruunun makasiinit tyhjänä. Ei tiedä minkälainen leipäkortti on Juutilaisella kun sen voisi vielä jakaa. Talonpojilta on 10:stä kilosta jo otettu puolet, laskettu 5.teen. Ei sekään lehmä aina lypsä. Kysymys on hyvin vakava. Riippuu vuoden tulosta miten se on järj[estettävissä].
Hyväksyttiin suurenvaliokunnan enemmistön kanta.
Sosialidemokratisten edustajain asia.
Kallio sanoi eilen kuulleensa että yksikään ei ole syyttömästi vangittu.
Niukkanen epäili, että useita pidetään vangittuina ilman syyttä sen vuoksi, etteivät pääsisi eduskuntaan vastustamaan monarkisteja.
Juutilainen yhtyi edelliseen. Ei sosialistiseen puolueeseen kuuluminen siltä ole rikollista.
Lantto. Olishan meidän ollut kansanvaltaisina yhd[yttävä] Paasivuoren välik[ysymykseen]. Mutta punainen tausta oli ruma, joten siihen ei ollut voinut yhtyä. Nyt on asia viipynyt. Eduskunnassa pitäisi asiasta jo puhua.
Haapanen. Oli jo viikkoja takaperin esittänyt ryhmälle että asia otettais esille, mutta se oli hylätty tyytym. murinalla. Yhtyi edellisiin.
Pehkonen. Kysymys ei ole yksityisrikoksesta, vaan joukkorikoksesta, johon tulee valaistusta liikkeen tutkinnoista eri puolilla maata. Oli omasta puolestaan sitä kiirehtinyt.
Luopajärvi. On näyttänyt siltä, että tutkintoa on viivytetty monarkistien taholta. Sosialisti-edustajia kuollut, mutta ei ole kutsuttu sijalle varaedustajia. Kysymys laaja. Olisko asetettava valiokunta harkitsemaan asiaa? Tämä keskustelu voi olla evästyksenä ryhmän puheenjohtajalle puhemiehistöön, jossa sosialistien kirjelmä tulee esiin.
Alkio oli ollut omantunnonvaivoissa asian johdosta. Katsoi ryhmän kannan käyneen ilmi keskustelusta ja lupasi tuoda ajatukset ilmi puhemiesneuvostossa. Ei saa yhdistää monarkistias.
Manner. Olisi valittava ne jotka ryhmän puolesta asiassa esiintyvät.
Lohi arveli että moniaat edustajista ovat syyttömiä. Luuli, että tutkinnon viivytys johtuu siitä, että tahdotaan vasemiston edustajat estää tulemasta eduskuntaan. Kuolleitten varamiehet kutsuttava.
Lahdensuo samaa kuin Pehkonen. Voi olla, että tapahtunut tutkimus aiheuttaa heidän syyllisyytensä.
Joukahainen Pehkosen kannalla. Edustajain asiaa ei voida erillisenä käsitellä. Pitää koko ryhmän edusvastuullisena kapinasta. Jos he kapinan valmisteluista olisivat olleet syyttömiä, he olisivat eronneet, perustaneet uuden ryhmän, ilm[oittaneet] hallitukselle kapinahankkeista. Jos Engl. venäl. voittaisivat, niin nämä olisivat valmiina meidän niskassamme. Ei suostu mihinkään välikysymykseen.
Kokko yhtyi edelliseen. Asia on arvelluttava. Voidaan viedä tasavallan asia pilalle. Jos me tekisimme välikysymyksen, voisi se saattaa vaikeuksiin.
Hahl valitti enimmin sitä, ettei laillisia muotoja ole noudatettu. Edustajiin nähden ei ole Valtiopäiväjärjestystä noudatettu.
Luopajärvi. Jos asettuisi Joukahaisen kannalle olisi asetuttava sille kannalle, että Paasivuori y.m. eivät saisi istua eduskunnassa. Yhtyi monessa kohdassa muuten Joukahaiseen.
Juutilainen. Ei kukaan ole ehd. välikysymystä ryhmän kannalta. Luulee että punakaartikapinan johdosta tulee pakoksi antaa armon käydä oikeuden edellä.
Manner oli Svinhufvudilta kuullut, että hänen ajatuksensa mukaan sosialisteja ei ole laskettava käsittelemään hallitusmuoto-asiasta. – Ainakin 6 sosialistiedustaja on ammuttu. Ei ole kutsuttu heidän sijaansa varamiehiä. Hän on valmis astumaan esiin jos ryhmä tahtoo.
Niukkanen. Tässä on tapaht. laittomuutta. Joukahaisen mielipide sama kuin Vreden. Sosialistiedustajia käsiteltävä yksilöinä. Todistettava ensin heidän syyllisyytensä.
Arfman. Kuopiossa punakaartilaiset sanoneet edustajistaan: miksi te pidätte suuremmat syylliset irti, pienemmät vangitsette. Pitivät itseään pienempinä.
Joukahainen: Oli tarkoittanut, että syyllisyys on tutkittava. Jos ryhmä tulee tässä esiintymään erikoisena kansanvallan ritareina, siitä tulee huonoja seurauksia.
Alkio: Asiaa on arvosteltava joukkoliikkeenä. Sos. edustajat ovat vastuussa puolueen teoista, koska koko puolue on järjestynyt kapinaan yhteiskuntaa vastaan. Yhtyi Joukahaiseen.
Ryhmä päätti ettei se ota toistaseksi mitään alotetta asiassa vaan katsoo mihin Puhemiehelle sosialistiedustajain puolesta annettu kirjelmä johtaa.
Lähdimme Korkeasaareen, Hahl, Luopajärvi, Kallio, Lohi ja minä. Hauska huvimatka.
Kallio ja Pehkonen senaatissa. Kallio sanoi tänään, että Svinhufvud ei aio antaa heille eroa, ennen kuin hallitusmuotokysymys on ratkaistu. Hän ajattelee, että jos se tulee monarkistinen, he eroavat kaikin.
Hallituksen asema. Minusta on alkanut käydä yhä selvemmäksi, että tämä hallitus tuntee monarkistipolitiikallaan ajaneensa umpikujaan, mutta ei voi peräytyä. Se on samalla menettänyt innostuksensa ja halunsa ja rientäisi nyt pois pälkähästä vyöryttäen vastuun eduskunnalle ja tasavaltalaisille. Itse Svinhufvud aikoo hallituksen kanssa erota. Mutta minä olen sitä mieltä että häntä ei lasketa niin vain eroon. Valta vietiin hänelle vastoin meidän tahtoamme, ei perustuslaillisesti.
Tämän hallituksen tilinteko ei ole helppo. Sillä on valtionhoitajasta alkaen niin suuria laimiinlyöntejä, aikaansaamattomuutta ja kykenemätöntä ymmärtämättömyyttä. Samoin kuin punainen hallitus lopulta nojasi Venäjän neuvostohallitukseen holtittomasti, ainoana pelastuksenaan, samaten on tämä heittäytynyt Saksan syliin. Saksalaisia valtiollisia edustajia se kuuntelee kuin Nikolai Romanov ennustajiaan.
On katkerata tätä sanoa, mutta totta se on.
Mistä, mistä saisi kelvollisen hallituksen?