Sunnuntaina 30p. Huhtik.

Kotona. Seurahuoneella luennoivat Henriksson ja Jaskari. Snälli toi Suomi-ukon voinnista surullisia tietoja. Ukko ja emäntä ovat nyt puutteessa. Soitin Lukkarille ja esitin, että ukon talous asetetaan nyt kelvollisen hallinnon alle, etteivät velkojat saa mielinmäärin raastaa. Hänellä on 40 tnrin ala tyllyjokea sulilla. Jos se maa otetaan kelvolliseen hoitoon, voi siitä saada 2500–3000 mkn heinät vuodessa. Ukon elantoon riittää 1000, loput velkoihin. Mutta jos ukko ja akka nyt viedään vaivaistalolle, ja velkojat raastavat omaisuuden, joutuvat Suomi vaimoineen ja Laihian kunta kärsimään vääryyttä – velkojain hyväksi, jotka anastavat maat. Esitin tämän Iipposelle pyytäen, etteivät he tee sitä häpeätä, että antavat ukon kärsiä puutetta, eikä myöskään joutua vaivaistalolle, vaan toimittavat heille hoitajan ja maat hallinnon alle.
Toteutuneeko? Ellei, en jätä asiaa siihen.