Sunnuntaina 6 p. Huhtik.

Ryhmässä jatkettiin eilen jo alettua keskustelua maakysymyksestä. Selander mainitsi tukkiyhtiöiden maiden yhteiskunnalle palauttamista.
Leppälä maatalousopetusta kansakouluun, jatkokursseihin ja kansanopistoon.
Loukko yksityisten hallussa olevien kruununmaiden palauttamisesta (kuten esim. Orisbergin tehtaan hallussa oleva 21,000 hehtaarin metsäalue).
Y. Pesonen. Mliiton luotava lakiehdotus kruunun viljelyskelpoisten maiden asutuksesta.
Tukkiyhtiöitten oikeus anastaa vesireittejä on rajoitettava.
Liike- ja kulkuteiden varsilla olisi viljelemättömiin maihin nähden toteutettava viljelyspakko.
Piitulainen: Tukkiyhtiöiden lakiakiertäen hankkimat maat olisi palautettava, ei niille yksityisille, jotka vapaaeht. ovat niitä myyneet, vaan kunnille.
Luopajärvi. Luovutus on ulotettava vain niihin maanomaisuuksiin, joita yhtiöt ovat lakiakiertäen hankkineet. Myös muu omaisuus on palautettava: verolain kautta.
Kukkonen: Myös kirkolliseen omaisuuteen nähden on reduktioni toimeen pantava. Ei tarvitse olla turhan arka red. toimeen pantaessa koska m. m: opetustoimi on jo kirkon velvollisuuksista pois siirtynyt. Virkatalojen hoito on huonolla kannalla. Kirkollisen omaisuuden järjestely on papiston järjestämä. Papisto on valvonut omat etunsa.
Niukkanen hyväksyy tukki- ja kirkollisomaisuuk-sien reduktionin. Olisi asetettava eri valiokunta näitä asioi-ta pohtimaan. Myöskin voitaisiin tehdä (ajatella) muutoksia viime kesäiseen torpparilakiin.
Niskanen puhui kirkollisten virkatalojen ja torppien huonosta viljelemisestä. Käsiksi käytävä virkataloihin.
Latvala. Virkataloihin käytävä käsiksi jyrkin keinoin.
Tilattoman väestön lainarahastolle edullisemmat lainaehdot.
Yksityisten vesiperäisiä maita raivattava viljelykselle ja sitten lunastusperiaatetta noudattaen luovutettava tilattomille.
A. Pesonen ehdotti asetettavaksi valiokunnan jossa tulisi edustetuksi
a) kruununmaat Lohi ja Koivuranta,
b) yhtiöiden maat Heikkinen P. V. ja Juutilainen
c) seurakunt. ja kruunun virkatal. maat Kukkonen ja Niukkanen
d) viljelyskysymys: Leppälä ja Hahl.
Koivuranta: Meillä on vielä pyrkimystä maahan, Ruotsissa sitä ei enää ole. Siellä Norlannissa kruunu maksaa 700 kr. pestirahana jos joku menee uudisviljelijäksi, mutta sittenkään ei saada niitä menemään.
Pilkka. Karjalan kannaksella omistavat ryssät 40,000 hehtaaria maata. Ne olisi saatava pois ryssiltä.
Luopajärvi: Torppari-lakia on nyt ryhdyttävä toteuttamaan. – Maanmittarien lisäämiseksi on ryhdyttävä toimenpiteisiin.
Lohi: Torpparilain lunastuspykälä on korjattava.
P. V. Heikkinen: Kannattaen A. Pesosen ehdotusta, lisäsi että kolmantena jäsenenä jaostoihin tulisi:
a) A. Raatikainen, b) Pesonen, c) Kallio, d) Selander.
Komitea päätettiin asettaa, 5 osastoa, kuhunkin 3 jäsentä. Neljän edellämainitun lisäksi Karjalan Kannaksen asiat. Karjalan osastoon: Kokko, Pilkka ja Manner.
Hahl kutsuu komitean kokoon.
Hallituskysymys. Tänään pyysi ministeri Soininen Kalliota ja minua neuvotteluun. Kysyi montako salkkua maalaisliitto vaatii. Mainitsimme 3 – 4 miestä, maatalous ja sosialitoimituskunnat, sekä yksi salkuton. Hän sanoi pidettävän Erkon pysyttämistä sosialitoim. kunnassa Helsingin Sanomain kannatuksen ehtona. Me taas epäilimme ettei hän kieltolain vuoksi sovi ollenkaan. Kallio mainitsi että minua oli ajateltu siihen. Sanoin että se on vain Kallion ehdotus, en ole vielä ollenkaan aikonut asettua ehdokkaaksi. Soininen tarttui asiaan näyttäen pitävän tätä tärkeänä. Sanoi heillä ajatellun että minun pitäisi ehdottomasti tulla mukaan. Uudistin, etten ole vielä päättänyt olla ehdokas.
Sanoimme: Me haluamme joka tapauksessa: Maataloustoimituskunnan kaksi paikkaa, sosialitk. ja 1 salkuton, mahdollisesti elintarpeet. Hän merkitsi muistiinsa Kallio, Hahl, Alkio, Lahdensuo Jalo, Luopajärvi (salkuton). Mutta ilm. ettei ryhmässä ole ollenkaan asias-ta keskusteltu.

Hänellä oli listallaan ajateltuina:
Sosialitk. Erkko (Alkio?)
Oikeustk. E. V. Valden.
Kauppa & teoll. Lundson (?) H. Ramsay
Sisäasiain. Voss-Skrader.
Sota-as. – Valdén.
Elintarve – Collán.
Kulkulaitos – J. Castrèn
Kirkollis – O. Mantere
Ulkoasiat – Holsti. (Enckel väliaik.)
Maanvilj. – Kallio, Hahl.
Salkuton – Luopajärvi
Raha-asiat – Vennola.