Sunnuntaina 7. Heinäk.

En tiedä mitä monarkistit nyt oikein suunnittelevat. Joka tapauksessa lie aikomus että hallitus esittää hallitusmuotokysymyksen päättämisen ultimatumina. Minulla on se mielipide alkanut kypsyä, että hallitusmuotokysymys on saatava kansanäänestyksen alaiseksi. Syy on se, että monarkistit ovat nyt onnistuneet agiteerata niin vahvan monarkistisen suunnan että ne katsoisivat pettyneensä, jos esim. monarkistit, Ingmanin suunnitelman mukaan, aikoisivat yksimielisesti luovuttaa aseman tasavaltalaisille, sittenkin heidän edustamansa monarkistit jäisivät tyytymättömiksi. Muuten uskon varmasti, että Ingman ei saa kannatusta.
Hallitus ei ole oikeutettu luopumaan, ei ainakaan valtionhoitaja. Meiltä, eduskunnalta vietiin valta hänelle juuri sillä nimenomaisella syyllä, että ei voitu muuten hoitaa ulkopolitiikkaa.
Mitä sanoisivat ulkovallat, jos täällä joudutaan joka kuukausi vaihtamaan valtionhoitajaa.
Ei. Hallituksen on pysyttävä ja annettava hallitusmuotokysymyksen mennä kansan äänestykseen.
Tänään oli Vuorimaan ja Luopajärven kanssa kysymystä hallituksen muodostamisesta. He arvelivat, että tasavaltaisen hallituksen aikanaan täytyisi muodostaa Ståhlbergin tahi minun. Olin samaa mieltä Ståhlbergista. Oman mielipiteen itseni suhteesta puolueeseemme esitin tähän tapaan:
Minä katson, että minun menoni hallitukseen olisi maalaisliiton edun kannalta erehdys. Minä tulisin silloin vain edustamaan nousukasta, joka ei saavuttaisi sitä luottamusta helsinkiläispiirien ja virkamiehistön taholla jota hyvä hallituksenmeno edellyttää. En ole virkamies, en osaa vieraita kieliä, ne ovat ratkaisevasti vaikuttavia puutteita. Minä käsitän maalaisliiton olevan vasta alussaan. Se tarvitsee minun suunnittelevaa, kirjallisesti luovaa työtäni enempi kuin hallitusmiespalvelustani. Maalaisliiton tulee elämänuudistukseen nähden olla hallituspuolueenakin oppositionissa. Mutta jos minä menen hallitukseen, silloin vedän solmun lankani päähän: minusta tulee politillinen hallintomies, en ole enää elämänuudistaja, aatteiden mies. Tämä tehtäväni on elämäntehtäväni: luoda maalaisliitto-aatteelle suunnitelmia. Nykyään ei sitä tee muut. Hallitukseen voi aina joku mennä. En pelkää sitä, etten joten kuten pystyisi poliittisesti johtamaan hallitusta. Mutta minun olisi vaikea saada toisiin puolueisiin lukeutuvia virkatovereitani koskaan luottamaan itseeni niin paljon kuin vaatisin.
Minusta ei koskaan saa kukaan sanoa, että otin osaa politiikkaan – noustakseni senaattiin!
Molemmat hyväksyivät kantani.
Ståhlbergia katsoimme sopivimmaksi muodostamaan hallituksen.
Presidentistä esitin sitten mielipiteeni. Sanoin että ajatukseni on askarrellut Mannerheimissa. Olen saanut sen käsityksen, että hän osoitti suurta enerkistä kykyä johtaessaan maamme vapautussotaa. Niin ikään, että hän osoitti sinä aikana suurta mukautumiskykyä. Hän on käskemään tottunut sotilas, voisi, ollen puolue-elämämme ulkopuolella, järkevänä miehenä nousta hallitsemaan asemaa. Tyydyttäisi jossain määrin monarkistejakin. Millainen hänen suhteensa Saksaan on, en tunne, mutta jos hän siinä suhteessa olisi mahdollinen, voisimme ajatella häntä. 6:den vuoden kuluessa jo ilmestyisi näköpiiriin uusia miehiä, niitä voisi diplomaattinen elämämme kasvattaa.
Molemmat tunnustivat ajatukseni suuret mahdollisuudet. Päätimme kuitenkin toistaseksi olla kenellekään tästä mainitsematta.
Luonnollisena ehdokkaana pidimme myöskin Ståhlbergia, mutta minä pelkään, että kaiken haukkumisen jälkeen hän tuskin ottaisi ehdokkuutta vastaan.
– – –
Sitten, kun presidentin vaali on suoritettu ja maa päässyt laillisiin oloihin, sitten tahdon minä päästä vapaaksi tästä asevelvollisuudestani, voidakseni vihdoin omalta osaltani ryhtyä siihen uuden-Suomen työhön johon laajat kirjalliset suunnitelmani kutsuvat. Tässä työssä luulisin voivani jollain todella asiallisella tavalla täyttää asevelvollisuuteni.
Tämä politiikka – se ei ole minun työtäni. Uskollisuus itseäni kohtaan vaatii että minun on tästä pian irtauduttava.
Maalaisliiton vastaisesta laajentumisesta haastelimme. Esitin ajatuksen, että meidän on varustauduttava asettamaan uusissa vaaleissa monipuolisemmin valikoitu edustaja-ehdokasjoukko nyt, kun todennäköisesti kasvamme. Tarvitsemme muutamia lakimiehiä, liikemiehiä, teknikoita jnep. Toiset hyväksyivät. Mainittiin jo useita nimiäkin.
Satanut on tänään aivan tavattomasti.
Kotiin, kotiin, kotiin!…
Hyvä Jumala! Minä uskon varmasti, että Sinä et anna meidän nyt tehdä niin suuria tyhmyyksiä, että isänmaamme joutuisi siitä kärsimään. Suomi pitää tulla onnelliseksi!