Sunnuntaina 9 Kesäk.

Ryhmässä keskusteltiin hallitusmuotokysymyksestä, niistä erokohdista, mitkä olivat eilen, siv. 8 nuorsuomalaisten kanssa keskusteltaessa. Suostuttiin 14 § muutokseen.
Samoin 18 § että vaali toimitetaan valitsijamiesten kautta Vreden vastalauseen mukaan. Ehd. vaali toim. Jyväskylässä.
Presidentille myönnettiin eduskunnan hajoitusoikeus, 22 § samoin että presidentti kutsuu jäsenet senaattiin.
Luovuttiin kielisäädöksestä yliopiston professoreille (72 §). Kallio mainitsi, että monarkistisessa hallitusmuotoesityksessä tulee olemaan ehdotus, että ruotsalaiset saavat perustaa omia joukko-osastoita, vaikka komennuskieli on Suomi. Sivén, Alkio ja Niukkanen vastustivat. Sivén kertoi että oli äskeisessä sodassa ollut eräitä ruotsinkielisiä joukko-osastoita, jotka kielentaitamattomuutensa vuoksi olivat osottautuneet Hämeessä aivan mahdottomaksi. Vuorimaa, Heikkinen ja Tanskanen. Luovuttiin vaatimasta 72 § muutosta, koskeva yliopiston professorien kielitaitoa. Vastustettiin kielirajaa.
83 § virkakelpoisuusehdoista luovuttiin.
Päätettiin siis yhtyä nuorsuomalaisten kanssa samaan ehdotukseen.
Tri Sivén selosti ryhmälle Itämeren puolueettomaksi tekemistä sekä Vienan-Karjalan yhdistämistä Suomeen. Samoin keskusteltiin asiasta sangen mielenkiintoisesti.
[Hallitusmuoto -kirjoituksen jatkoa:
– Luullaanko sosialismi voitavan hillitä kuninkuudella? – Se olisi samaa, kuin korvata Israelin kansan jumala-tarve kultaisella vasikalla.
– Luullaanko presidentin v [lause katkeaa]
– Saksassa on hallitus kulkenut työväen lainsääd. etunenässä; meillä ovat porvarit lain säädännössä aina seisoneet työväkeä ja talonpoikia vastassa. Jos kuningas tulee näiden tahdosta, tulee hän nojaamaan niihin ja lainaamaan politiikkansa niiltä.
– Suomen porvariston lyhyt näk[öisyys]. V. 1908 lask. että kaikkien torppien lunastus olisi maksanut 400 milj. mutta se oli mahdotonta. Nyt on meiltä punainen kapina vienyt ainakin 1 miljardin ja elää täytyy! Vanhuus ja työkyvyttömyysvakuutus sos. vaatimuksen mukaan kysyi 107 milj. vuodessa. Huimase! Nyt tehnevät valtion virkamiesten palkan korotuksetkin kaksin verroin tuon määrän! – Näitä on toteut. ja punainen peikko pakenee. Kuningas loihtii ne uudestaan esiin.
– Suomesta pitää tulla myöskin köyhien isänmaa. Heillä pitää olla valtaa ja leipää. Punaisista pitää tulla kansalaisia.
– Rauhattomuuden syyt maassamme eivät ole kuninkaan. vaan eduskunnan korjattavissa. Syyt ovat yhteiskunnalliset. Kaivataan muutakin kuin sosialistien kasvatusta, muutakin kuin yhteiskunnallisia uudistussuunnitelmia.”]