Sunnuntaina

Mäkisellä [ryhmäkokous].Sotilaskysymyksestä.Lohi epäilee vanhan asevelvollisuuslain voimaan saattamista. – Joukahainen ei myöskään ole varma miten asia järjestyy. Pitäisi lähettää asia valiokuntaan. – Alkio epäili ettei asevelvollisuuslaki tähän hätään auta. On yksityistietä järjestettävä maanpuollustus – imperialistisia naapuripyrintöjä vastaan ja rauhan turvaksi. Kansan miespuoliset jäsenet maanpuolustusta varten. Mutta asia menköön valiokuntaan. – Heikkinen kannatti Alkiota. – Mannerista oli mahdollista vanhan asevelvollisuuslain henkiin herättämisen kautta saatavissa lyhyessä ajassa vapaehtoisista armeija. Piti sitä tarpeellisena. Ei usko että yksityistietä voidaan saada aikaan maanpuollustusta. – Niukkanen piti valtion velvollisuutena järjestää maan puollustus. Pelkäsi, että yksityistietä tapahtuvan sotilaallisen järjestäytymisen johtavan sisäisiin sotiin. Luuli että saataisiin yksityistietä varoja sotalaitoksen ylläpitämiseen. Jos Suomi tahtoo erityisenä valtiona säilyä, on sen varustauduttava itsepuollustukseen. Luopajärvi piti, että asevelvollisuuslain henkiinherättäminen on vaarallinen. Viisainta itsenäisyytemme puollustuksessa, ettemme esiinny ase kädessä. Painettava pienten kansojen vapausvaatimukseen. Asevelvollisuusasialle voisi siis antaa tuomion. Mutta asia menköön valiokuntaan. Asevelvollisuuslailla ei punakaartilaisuutta kukisteta. Se tehdään yksityistietä. Oltakoon kaiken varalta valmiina. Järjestyslaitosta maalaiskuntiin luotava. Yhtyy Alkioon: Lähetetään valiokuntaan ja kehitet. kunnalliseksi järjestyslaitokseksi. – Juutilainen. Jos venäläinen sotaväki saadaan pois, saadaan eduskunnalle varoja. Vapaaehtoisuuden tietä puollustus järjestettävä. Luuli että kaikki maassa pyrkivät lain herruuteen. Ikuinen rauhanaate ei vielä toteudu. Saksan militarismi valtaa maailman. Sosialidemokratia on omaksunut militarismin. Jos tulee kysymykseen Pohjoismainen puollustusliitto, Suomen armeijalla on silloin merkitystä.
Leinonen kannattaa asian lähettämistä valiokuntaan. – Alkio ehdotti pykälän asiasta Hallitusmuotoon, joka hyvä – huudoin hyväksyttiin. – Haapanen: Nekraasovin virkatoimen loppuminen tulee yhdistämään eri luokkaryhmiä. – Juutilainen, ei suosi kovin hempeämielistä esiintymistä.
Päätettiin että asia lähetetään valiokuntaan.
Myöhemmin illalla hyväksyi Juutilainen suunnitelmani hallitusmuodon pää perusteiksi, joita päätimme perustuslakivaliokunnassa ajaa.
Aamupäivällä olin senaatissa senaattori Svinhufvudin luona jolla oli muuan diplomaattinen tiedonanto.
[vastapäisellä sivulla:
”1 §. Suomi on tasavalta.
2 §. Jokainen Suomen kansalainen on lain edessä saman arvoinen.
3. Valta on kansalla. Kansan valtaa käyttää Eduskunta, joka säätää lait, päättää itse kokoontumisestaan ja hajautumisestaan.
4. Ylintä hallitus- ja toimeenpanovaltaa käyttää presidentti.
5. Maan hallitusasioita hoitaa valtioneuvosto, joka on toimiltaan edesvastuunalainen Eduskunnalle.
6. Korkein tuomiovalta on Korkeimmalla oikeusistuimella jonka jäsenistä puolet valitsee eduskunta, toiset puolet —
7. Maan puollustus (15 a) Hyväks.
8. Eduskunnan finanssioikeus
9. Presidentin vaalitapa.
10. Ulkoasiain hoidosta.
(Presidentin vaalista eri laki. Siihen mennessä senaatin puheenjohtaja.)”]