Syyskuun 1 p. Sunnunt.

Tänään oli papin vaali. Vaalissa saivat ääniä: Pohjonen 2915
Vuorimaa 2327
Tarkkanen 1030.
On satanut koko päivän. Tarkkaselle sukulaisuuden perusteella menneet äänet olisivat muuten tulleet Vuorimaalle.
Tänään oli minulla Koottujen Teosteni prospektin korrehtuuri. Olivat siihen taasen tällänneet tuon rinnastuksen kansankirjailijan ja taidekirjailijan kesken, sekä sen tutun elämäkerran pätkän. Tuntui hyvin mauttomalta. Poistin ehdottomasti jälkimäisen kohdan ja ehdotin edellisen poistamista.
Saksasta tarjoo eräs sanomalehtitoimisto minulle kirjevaihtajatointa. Ajattelen. Epäilemättä on hyödyksi saada maalaisliittolaisia ajatuksia saksalaisiin lehtiin nykyään.