Tiist. 13. Jouluk.

Vaasassa. Nyt on hallituksen muodostamisessa taas paha merrassa. Kuulustelematta ja odottamatta ml. ryhmän päätöksiä on presidentti antanut Sunilalle ja Sunila ottanut vastaan toimen, muodostaakseen maalaisliittolaisen hallituksen, jossa olisi 3 ammattiministeriä! Ohjelma tuotiin valmiina ryhmälle jo eilen ”lausunnon antamista” varten ja siitä oli m. m. kokonaan kieliasia pois! Sitä oli heti arvosteltu m. m. tämän puutteen vuoksi ja ratkaisu oli lykkäytynyt tähän päivään. Pidän aivan varmana että kieliasian pois jättäminen ohjelmasta on presidentin työtä, samaten kuin kiirehtiminenkin. Kunpa keskushallinnossa ja ryhmässä nyt olisi miehiä, jotka pidättäisivät aikanaan tämän ikävän otteen.
Äsken kertoi maaherra Sarlin, että sekin oli presidentti, joka vaati hänet antamaan tunnetun lausunnon Mustasaaren nimen muutosasiassa ruotsalaisten eduksi!
Hallitseeko meitä rouva vaiko herra presidentti?
Pelkään että jos yritetään nostaa maalaisliittolainen hallituslippu ilman kieliohjelmaa, sen hallituksen tulee pian kaatamaan oma puolue.
Muina hetken tärkeinä hallitusohjelma asioina maalaisliiton kannalta on:
1. Maalaisliiton ohjelman mukainen vanhuus- ja työkyvyttömyys-asian järjestäminen koko kansan hyväksi.
2. Talonpoikain ja pienviljelijäin luottotarpeen tyydyttäminen;
3. Kieltolain lopullinen toimeenpaneminen.
4. Valtion pienipalkkaisempien palvelijain taloudellisen toimeentulon parantaminen.
5. Maaseudun ammattikoululaitoksen kehittäminen maanviljelyksen ja kotiteollisuuden aloilla.
6. Huliganismin poistaminen ja siinä tarkoituksessa toimivien kansalaisjärjestöjen vahvistaminen;
7. Tullilainsäädännön uudistaminen
8. Verotusjärjestelmän tarkistaminen.
9. Suomalaisen tieteen, kirjallisuuden ja taiteen tuotannon turvaaminen;
10. Suomenkielen saattaminen maan pääkielenä kaikilla valtion hallinnon, käytön ja opetuksen aloilla sille kuuluviin oikeuksiin.
11. Valtion tulo- ja menoarvion valmistuksessa otettava huomioon, etteivät menot saa enää kasvaa.