Tiist. 14. Lokak.

Rauhankysymys. Valtioneuvostossa professori Erich selosti kysymystä missä muodossa, esityksenä vai tiedonantona, hallituksen on asia eduskunnalle esitettävä. Erich tulkitsi asian niin, että eduskuntaa voidaan kuulustella, mutta siihen ei ole pakkoa. Presidentti ei ole ehdottomasti velvollinen rauhankysymyksessä tekemään juuri niin kuin eduskunta päättää. Kun on kysymys sodan alottamisesta, ei tarvita eduskunnalle esitystä, vaan se voidaan yksinkertaisesti päättää. Ei ole välttämätöntä eduskunnan myötävaikutukseen turvautua rauhansopimuksen valmisteluasteella. Ei ole siis sopiva antaa esitystä eduskunnalle, onko rauhanneuvotteluihin ryhdyttävä tai ei, vaan on kirjelmällä ainoastaan annettava tieto asiasta eduskunnalle. Pääministeri ja Alkio yhtyvät siihen, että ilmoitus annetaan eduskunnalle tiedonantona. Alkio vaati siihen pontta jossa hallituksen kanta ilmoitetaan.
Hyväksyttiin.