Tiist. 17. Lokak.

Kotona. Kirj. ahkerasti. Kävin kivimiesten kanssa asettamassa uudessa hautuumaassa haudan kulmapylväät, vanhassa isoäidin haudalla ristin. Alkiomäestä löytyi hietaa! Saamme sieltä tarpeemme. Se oli suuri helpotus.