Tiist. 18. Heinäk.

Ei tullutkaan sadetta vaikka niin uhkasi. Heinämme ovat nyt seipäällä ja hyvä pouta. Lepäämme nyt huomisen päivän. Olin eilen illalla työstä ruumiillisesti oikein rampa. Nyt voin kukoistavan hyvin. Luulen että väsymykseni poistuu ruumiillisella työllä ja sen tuottamalla hiellä ja hyvällä unella.
Hallituskysymys askarruttaa kovin taas mieltäni. En voi ottaa sitä niin edesvastuuttomasti kuin sosialistit, enkä niin oppositionin kannalta kuin oikeisto, myös kokoomus. Maalaisliiton on pakko ja velvollisuus ottaa hallituskysymys velvollisuutena. Kirjoitin tänään asiasta Ilkkaan velvoittaen sos.dem. ja kokoomuksen valmistautumaan maalaisliittolaiseen hallitusohjelmaan jos tahtovat että maalaisliitto ottaa johdon.
Jos maalaisliittoa velvoitetaan muodostamaan hallitus, oikeutemme on silloin asettaa pääasiassa oma ohjelma. Ellei siihen suostuta olemme tietysti vapaat.
Mutta, kun parlamenttarismi vie kaikissa maissa nykyään niin usein umpikujaan juuri hallituskysymyksessä – mihin tämä kehitys päättyy?
Parlamentaarisuuden muotojen ja menettelytapojen tarkistamiseen!
Voi hyvä Jumala, kun isänmaallisuuden tunto nousisi niin, että kolme suomalaista puoluetta voisi asettua hallituskokoomukseksi, se varmasti pelastaisi maan monista vaikeuksista. Se tietysti merkitsisi puolueitten lähentymistä linnarauhan tapaan.
Siihen kuitenkin on pakko joskus tulla.