Tiist. 18. Lokak.

Vaasassa. Illalla oli täällä raittiustoimikunta ja Laurell. Suunnittelimme raittiustyötä.