Tiist. 18. Toukok.

Vaasaan. Pohj. vaalipiirin ml. piiritoimik. kokous Ilkassa. Illalla meillä eri seurojen edustajat ja päätetään kieltolakijuhlan toimeenpanosta Laihialla.