Tiist. 2. Helmik.

Vaasaan. 1 aste kylmää. Prof. R. Hermanson täyttää 80. Sähkötän hänelle onnitteluni.