Tiist. 20. Tammik.

Vaasaan. Ilma entisellään. Paavo lähti illalla.
Herman Laaksonen, postin kantaja kävi palkoillaan. Maksoin 75 mk.