Tiist. 21. Huhtik.

Kaupungissa. Ei mitään erikoista. Paavolta ja Kertulta kortti. Paavo ollut Syvärannassa. Kerttu voi hyvin.