Tiist. 22. Heinäk.

Ryhmä päätti 24 äänellä 8 vastaan ettei aseteta omaa presidenttiehdokasta. Ratkaisiin Ståhlbergin ja Holstin välillä, kumpi tulee ehdokkaaksi Ståhlberg vai Holsti. Ståhlberg sai 18 ja Holsti 14.
Holsti. Ruotsin lähettiläs oli kertonut hänelle että Ruotsikin nyt tiesi, että Venäjä vaatii Ahvenanmaan kysymyksen käsittelyä Pohjoismaisena problemina. Holsti kuitenkin luuli että baltilaisen komitean ehdotus, että Ahvenanmaan kysymys on Suomen ja Ahvenanmaan välinen. Hädissään oli Vestman nyt yrittänyt Holstia että Ruotsi ja Suomi yhdessä kääntyisivät länsivaltojen puoleen tehdäkseen voitavansa ettei Venäjä saa sekaantua asiaan. Ruotsi väittää että Pariisi pitää Ahv.ta eurooppalaisena kysymyksenä, Holsti päin vastoin. Ruotsi tarjoo Suomelle moraalista mutta ei sotil. apua sitä vastaan että Ahvenanmaa nyt siirretään Ruotsille!
Vienan-Karjalan ja Petshangan kysymys ollut esillä baltilaisessa komissionissa. Markiisi del Toretta oli ilm. että ilman Venäjän lupaa ei asiaa voida päättää. Edustaj. ehdottavat että puuhattu sopimus Koltshakin kanssa olisi saatava länsivaltojen tietoon.
Englantilaiset haluavat saada tietoa mistä me haluamme saada Vienan Karjalan rajan.
Ulkomin. ajaa asiaa siihen, että Karjalan suojelusasia saisi jäädä kenr. Goughin ja Marchin ja Suomen hallituksen asiaksi. Saatu myöntymystä.
Engl. valtiomiehet eivät vaadi Suomea ottamaan osaa Venäjän valtiovelkoihin. Mutta jos Karjala tulee Suomeen yhdistetyksi on sen osalta maksettava Venäjän valtiovelkoja. Mutta yksin Vienan-Karjalan metsien on laskettu tekevän 17 miljardia franckia.
Engl. ilmoittaneet että kun he pääsevät irti Muurmanilta suomal. legionan vartioimisesta he tulevat tehokkaammin avustamaan Vienan ja Aunuksen puhdistamista bolshevikeista.
Holsti ihm. että vaikkakin vapautustyötä Aunuksessa jatketaan, se ei merkitse suurempaa sodanvaaraa.
Eversti Lugin ja kenr. Gough ovat Karjalan Suomeen yhdistämisen kannalla nyt täydellisesti. He eivät enää tahdo esim. Aunuksen liittämistä Venäjään ja toivotaan että Vienan-Karjalan suhteen pian tullaan samaan. Lugin luvannut Muurmanilla tehdä Suomen hyväksi kaikkensa.
Suurvallat esiintyneet
Eilen olivat Amerikan ja Engl. Ranskan ja Italian edustajat käyneet Ulkoministerin luona ja ilmoittaneet, että näillä suurvalloilla ei ole mitään sitä vastaan jos Suomen hallitus Amiraali Koltshakin kanssa yhteistoimin tahtoisi ryhtyä sotatoimiin Pietaria vastaan. Mutta he eivät mitenkään kehoita. Ovat vain katsoneet velvollisuudekseen tämän ilmoituksen tehdä, jos bolsheviki-vaara sitä vaatii.
Holsti oli ilm[oittanut] että nyk. hallitus jättää pian erohakemuksensa kun presidentin vaali tapahtuu, joten nyt ei hallitus ryhtyne mihinkään toimenpiteisiin.
Hyväksyttiin.
Päätettiin ilmoittaa ryhmille.
Viron tunnustaminen. Näyttävät vallat alkavan suostua. Päätettiin että Suomi tunnustaa ensi perjantaina ja ryhtyy toimiin kehoittaakseen ulkovaltoja tekemään saman.